Публикувани са промените в осигуряването за 2018 г.
В ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. са обнародвани и Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. , с преходни и заключителни разпоредби на който са направени промени и в Кодекса за социално осигуряване.

Очаквайте актуализацията на всички калкулатори, приложения и справочници в сайта КиК Инфо.kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.