Новини »

Народното събрание изслуша ръководството на Комисията за енергийно и водно регулиране за новите цени на електрическата и топлинната енергия от 1 юли 2021 г.

Народното събрание изслуша ръководството на Комисията за енергийно и водно регулиране за новите цени на електрическата и топлинната енергия от 1 юли 2021 г.

10
Народното събрание изслуша председателя и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаването...