Новини »

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

41
Предлагат се промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,...