Минимален осигурителен доход (МОД 2020)

В МОД 2020 може да се търси по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ 2020.
Виж Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация
РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
0101 без 1.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.9%
1034 лв.779 лв.707 лв.655 лв.610 лв.610 лв.618 лв.688 лв.610 лв.
0103 - Рибно стопанство0.4%
1034 лв.779 лв.707 лв.655 лв.610 лв.610 лв.618 лв.688 лв.610 лв.
0202 - Горско стопанство1.1%
935 лв.644 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
031.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.9%
755 лв.709 лв.673 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
0405 - Добив на въглища1.1%
901 лв.738 лв.699 лв.610 лв.610 лв.610 лв.699 лв.635 лв.610 лв.
0506 - Добив на нефт и природен газ0.7%
865 лв.694 лв.675 лв.610 лв.610 лв.610 лв.623 лв.610 лв.610 лв.
0607 - Добив на метални руди1.1%
926 лв.770 лв.682 лв.610 лв.610 лв.610 лв.674 лв.610 лв.610 лв.
0708.11 - Добив на строителни материали1.1%
705 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
0808.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
677 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
0908.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
709 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1008.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
890 лв.740 лв.639 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1108.12 - Добив на глина и каолин1.1%
916 лв.761 лв.657 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1208.9 - Добив на други неметални материали и суровини1.1%
712 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1209 - Спомагателни дейности в добива1.1%
712 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
1486 лв.982 лв.784 лв.610 лв.610 лв.610 лв.636 лв.610 лв.610 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
1486 лв.982 лв.784 лв.610 лв.610 лв.610 лв.636 лв.610 лв.610 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
1226 лв.1018 лв.883 лв.623 лв.610 лв.610 лв.610 лв.644 лв.610 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
904 лв.727 лв.613 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
982 лв.883 лв.644 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
1057 лв.697 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1247 лв.1039 лв.987 лв.610 лв.610 лв.610 лв.675 лв.831 лв.610 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
831 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
831 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2010.81 - Производство на захар0.7%
1143 лв.940 лв.873 лв.623 лв.610 лв.610 лв.613 лв.644 лв.610 лв.
2010.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1143 лв.940 лв.873 лв.623 лв.610 лв.610 лв.613 лв.644 лв.610 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
1122 лв.987 лв.894 лв.655 лв.610 лв.610 лв.675 лв.675 лв.610 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
869 лв.675 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.7%
821 лв.696 лв.639 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.7%
821 лв.696 лв.639 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
935 лв.790 лв.717 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия1.1%
1034 лв.1008 лв.705 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
987 лв.673 лв.644 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.5%
925 лв.675 лв.623 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.5%
997 лв.717 лв.675 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
2915 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
906 лв.615 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
852 лв.634 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3258 - Издателска дейност0.4%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.5%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.7%
1763 лв.1310 лв.1034 лв.756 лв.882 лв.610 лв.958 лв.967 лв.610 лв.
3420 - Производство на химични продукти0.9%
870 лв.680 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.9%
870 лв.680 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9%
614 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини1.1%
827 лв.670 лв.625 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
810 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
769 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9%
769 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.5%
790 лв.686 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
790 лв.686 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9%
862 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.9%
862 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.9%
987 лв.623 лв.623 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.5%
1018 лв.675 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили0.9%
1018 лв.675 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4631 - Производство на мебели0.9%
623 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
705 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
705 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
929 лв.697 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.7%
987 лв.779 лв.738 лв.610 лв.610 лв.610 лв.644 лв.613 лв.610 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.7%
1461 лв.1008 лв.958 лв.610 лв.610 лв.610 лв.700 лв.772 лв.610 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт1.1%
1461 лв.1008 лв.958 лв.610 лв.610 лв.610 лв.700 лв.772 лв.610 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.7%
873 лв.670 лв.639 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води;0.9%
810 лв.727 лв.655 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.9%
810 лв.727 лв.655 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали;1.1%
832 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци1.1%
832 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1%
1013 лв.842 лв.758 лв.623 лв.610 лв.610 лв.665 лв.623 лв.610 лв.
5438.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1%
1013 лв.842 лв.758 лв.623 лв.610 лв.610 лв.665 лв.623 лв.610 лв.
5541 - Строителство на сгради1.1%
790 лв.644 лв.623 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
790 лв.644 лв.623 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности1.1%
790 лв.644 лв.623 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
878 лв.696 лв.634 лв.610 лв.610 лв.610 лв.634 лв.634 лв.610 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
696 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.5%
1299 лв.1070 лв.945 лв.665 лв.610 лв.610 лв.623 лв.613 лв.610 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.7%
1299 лв.1070 лв.945 лв.665 лв.610 лв.610 лв.623 лв.613 лв.610 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
1299 лв.1070 лв.945 лв.665 лв.610 лв.610 лв.623 лв.613 лв.610 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.7%
923 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.5%
923 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.5%
923 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.5%
966 лв.831 лв.649 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
60а55 - Хотелиерство0.4%
1266 лв.1090 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.610 лв.
60а56 - Ресторантьорство0.5%
1266 лв.1090 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.610 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт1.1%
927 лв.822 лв.675 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6149.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт1.1%
927 лв.822 лв.675 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6152 - само за железопътен транспорт - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.9%
927 лв.822 лв.675 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6249.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт1.1%
845 лв.650 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6249.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване1.1%
845 лв.650 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6350 - Воден транспорт1.1%
1011 лв.924 лв.789 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6451 - Въздушен транспорт0.7%
1201 лв.1103 лв.900 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.648 лв.610 лв.
65 52, без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.9%
1038 лв.973 лв.760 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6653 - Пощенски и куриерски дейности0.9%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6760 - Радио- и телевизионна дейност0.5%
933 лв.817 лв.700 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6761 - Далекосъобщения0.7%
933 лв.817 лв.700 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6864 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.756 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6865 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.756 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6866 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.756 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6962 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6963 - Информационни услуги0.5%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6968 - Операции с недвижими имоти1.1%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6969 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6970 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.5%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6971 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6973 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6974 - Други професионални дейности0.5%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6977 - Даване под наем и оперативен лизинг1.1%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6978 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.7%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6981 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.9%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
6982 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
1008 лв.656 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7080 - Дейности по охрана и разследване0.7%
848 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7172 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
673 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7284 - ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ0.7%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7385 - ОБРАЗОВАНИЕ0.5%
686 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7475 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
1045 лв.668 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7486 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1045 лв.668 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7586.1 - Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1336 лв.987 лв.650 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7687 - Медико-социални грижи с настаняване0.5%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7688 - Социална работа без настаняване0.5%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7790 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
659 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7791 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.5%
659 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7792 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
659 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7793 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
659 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7895 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.5%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7896 - Други персонални услуги0.4%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7897 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7994 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации)0.4%
896 лв.630 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
7999 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
896 лв.630 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
8093.12 - Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)0.7%
--610 лв.------
81Централен кооперативен съюз
665 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.610 лв.
8286 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
697 лв.610 лв.610 лв.------
8386.1 - Дейност на болници (само за началник клиника/отделение)0.5%
1103 лв.--------
8486.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
766 лв.709 лв.697 лв.------
8594.91 - Дейност на религиозни организации0.4%
-610 лв.-------

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Търговски регистър

136
А пълномощно не се ли изисква, ако е от съставител?

Земеделски производител

117
Дали ще е протокол или фактура от коман без ДДС,  все си е първичен счетоводен документ.  При това разходооправдателен и в повеч...

Майка, СОЛ и дете на 1 год.

22
Здравейте!  Имам такава ситуация: Майка, СОЛ, се връща на работа при навършване 6 месеца на детето и е на осигуряване с право на...

Болничен на СОЛ, 42 дни за раждане

402
  ще поживеем, ако доживеем ще видим:))
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове