Приложение № 6 - Чек-лист при назначаване на служител

На всеки новопостъпил служител, който има отношение към прилагането на Вътрешните правила, се провежда въвеждащо обучение до 30 дни от деня на постъпване на работа. В тази връзка се попълва чек-лист, който можете да съставите от тук. Можете да добавите и отчета по Приложение №12, който е задължителен.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

2022-2023: Въпроси за болнични

28978
Просто при формиране на първоначалния файл сте маркирали корекция ИЛИ заличаване, което е грешно. Формирайте си на ново файла ка...

ДДС по недеклариран ВОП установен с ревизионен акт от НАП

143
Според мен в "духа на закона" и справедливостта, а и явно имате право на ДК за сделката, въпреки пропуска в документацията: 1. П...

Фирма с приход и разход под 500 лв.?

23
Здравейте? Фирма, която е закупила земя през 2022 год. е платила само такси към нотариус за 400 лв., приходи от дейността няма. ...

Празници при сумирано работно време

108
Само 6 май
Още от форума