Оборот за регистрация по ДДС в ЕС (2017)

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Продажба на дялове от ЮЛ

153
Кредитирате с/ка 223/както сте посочили/, срещу прихода от продажбата от 200 х.лв. Продали сте си инвестицията в дъщерното предп...

2022-2023: Въпроси за болнични

28984
Просто при формиране на първоначалния файл сте маркирали корекция ИЛИ заличаване, което е грешно. Формирайте си на ново файла ка...

ДДС по недеклариран ВОП установен с ревизионен акт от НАП

157
Според мен в "духа на закона" и справедливостта, а и явно имате право на ДК за сделката, въпреки пропуска в документацията: 1. П...

Фирма с приход и разход под 500 лв.?

32
Здравейте? Фирма, която е закупила земя през 2022 год. е платила само такси към нотариус за 400 лв., приходи от дейността няма. ...
Още от форума