Проверих и добавих :)
В тр.договор общ стаж всичкия,а по сходната длъжност тогава 00г.00м.00д.,нали така
Назначен е сега от 11.03.2020г. за втори път,първия път не е имал изпит.срок.
Направила съм справката-през последнине 18 месеца има само 5м.прекъсване.Има право на пълна борса.Но сега си мисля,че може и да е с изпитателен срок,тъй като предната му длъжност е в клас 7,а сега в клас 9.Само,че при един и същ работодател. Какво ще ме посъветвате?
Да не се заядат после,че са сходни длъжности-едната електромонт.,а другата поддръжка на сграда.
Вариант 1-не става -срокът изтича септември
Вариант 2-не става,трябва обезщетение от три заплати или три месеца да работи
Вариант 3-ще загуби работника,тъй като има право на борса една година ако не е по този член и алинея
Вариант 4,5,6-нищо подходящо по чл.327,чл.325 и абсурд по чл.331
 А как стои въпросът със съкращение,при условие,че договорът е срочен?
Да ,не се споменава на нито едно от двете места,но по тая логика ако лицето беше назначено на срочен трудов договор за например два месеца,щеще да има право пак на 30 дни неплатен зачитащ се за стаж. Аз също мисля като вас и дано сме прави,защото в противен случай лицето няма да може да ползва обезщетение от бюрото по труда след прекратяване на договора ако сметнат ,че има начислени в повече от полагащите му се дни неплатен отпуск зачитащ се за стаж.
Благодаря ви за отговора!
  А бихте ли ми посочили на кое основание!
  Благодаря!
До м.12.2019г. е работил в същата фирма,в която е в момента назначен,като м.10,11 и 12.19г. е бил в неплатен отпуск. Договорът му е прекратен считано от 01.01.2020г. и от 11.03.2020г. отново е назначен по посочения по-горе член.
Или от 01.01.2020 до 11.03.2020г. той няма никъде трудов договор. И тай като срокът на договора му е фиксиран,платения отпуск ще му бъде изчислен пропорционално на срока на договора,но не би ли следвало така да се процедира и с неплатения /имам в предвид за 30-те дни,които се зачитат за стаж/.
   Да,но той няма да е работил една календарна година
Пропуснах да отбележя,че срокът на предизвестието за прекратяване на трудовия договор  е 90 дни.
  Здравейте!
Трудов договор по чл.68,ал.1,т.1 от КТ е пуснат със срок до 15.09.2020г. Работникът е постъпил на 11.03.2020г. В договора няма срок на изпитване. Въпросите са следните:
1.Неплатения отпуск зачитащ се за стаж пропорционално на времетраенето на договора ли се изчислява?
2.Евентуално как работникът може да бъде съкратен,в предвид това,че договорът е срочен?
Благодаря ви!
   Усетих се сега,защото на същото лице проверявах използваните платени отпуски за 2018г. Така съвсем случайно видях и неплатените.Ползвало е и болнични през 2019г. Същото това лице  и в момента е в неплатен отпуск и има вероятност да напусне. Тогава ще се наложи да приключвам и трудовата книжка. Но ще ви послушам и оставя всичко така ,а когато се наложи ще коригирам.
Благодаря ви много!
   Никой ли не може да помогне със съвет?
  Здравейте!
През 2018г. работник е подавал молби за неплатен отпуск общо за 34 р.дни./м.януари-10,февруари-10 и декември-14/. По погрешка е подадена декларация обр.1 за м.декеМври в клетка 16.4-14 дни вместо 10 дни.
Тай като срокът за корекции е до 30.04.2019г. и вече е изтърван,може ли с ел.подпис без молба до НАП да се извършат сега? Това ми е първият въпрос.
Вторият въпрос е дали е правилно  да подам коригираща за декември като вместо 14 посоча 10 дни ,а останалите четири дни да ги подам с втора декларация обр.1 с вид осигурен 28?
Моля за съвет как да постъпя?
  никъде не съм посочила срок,а само текст до приключване на сезон лято 2019г.
 Въпросът ми възниква във връзка с това,че изтича деветдесетият ден на първото разрешение за работа на 07.09. и на 18.08.след наше искане за удължаване срока за пребиваване и работа получихме ново разрешение и не би ли трябвало да се пусне от 07.09. поне някакво допълнително споразумение за промяна в срока на първоначалния договор,като от чл.68,ал.1,т.2,стане чл.68,ал.1,т.1 -фиксиран срок.
   Здравейте!
През месец 06.19 г. е регистриран трудов договор по чл.68,ал.1,т.2 с гражданин на украйна с разрешение за работа 90 дни. Деветдесетия ден изтича на 07.09.19г.
Междувременно сме получили разрешение за удължаване срока на пребиваване до 31.10.2019г. Необходимо ли е да се прекратява стария договор на 07.09. и регистриране на нов по чл.68,ал.1,т.1 или може да остане стария договор,който да се прекрати,когато работника окончателно напусне работа?
Ще се включат ли и други колеги по зададениа от мен по горе въпрос?
      Използвам темата за да ви попитам и аз нещо колеги! Въпросът ми е обсъждан многократно,но искам още мнения от вас.
ЕТ е прекъснало дейноста си от 2007г. От тогава до 2017 г. вкл. е подавало декларации за неактивност в НСИ. През 2018г. плаща стари задължения за данък МПС-295лв. и лихви за просрочие-240 лв. Мога ли при това условие пак да подам декларация за неактивност или трябва да попълвам отчет и ГДД по чл.50. Това  за мен не е дейност,но какво ще ме посъветвате и вие?
Благодаря!

    Благодаря за отговорите!
    Успешен ден!

   Благодаря Lena!
 Чл.15 от правилника го прочетох,но второто условие ми е малко неясно.
Но тъй като няма да е изпълнено първото условие /таксите ще са за сметка на купувача/,то второто в случая не ме интересува нали така!
И правилно ли тълкувам,че в случая няма да завишавам ДО?