delphine напълно правилно съм Ви разбрала още от самото начало. Просто обсъждаме, а не заяждаме. Всеки има право да си тълкува нещата по различен начин!
Вие сте права,но откъде знаете,че и аз не съм.
Къде видяхте думата "бихте" в част IX
"а какво бихте се облагали, ако имате."
  Всички сте прави,но някак не ми се вижда логично да декларираш нещо,което фактически нямаш.
  Да но може да се изтълкува както казва juja. Може като се отбележи после да се търси.
   Абсолютно сте права,но малко ме притеснява това,че все  пак по партидата  на ЕООД-то няма задължения. Няма ли да е по правилно в оборотната да си стоят в 493 и 46,а в баланса направо да бъдат отразени в други задължения.
   Начислени осигуровки на СОЛ /493/461/.Неплатени! Тъй като не са задължение на дружеството,къде да бъдат отразени в баланса?
      Здравейте!
 Въпросът ми е следният:през 2008г. получавам фактура за авнсово плащане на материали в раземр на 3 000.00 лв. Сумата е преведена и е осчетоводена по следният начин:402/503. Оттогава до днес не можем да намерим доставчика.
 Възможно ли е тази сума да се отпише без да се преобразува финансовия резултат и ще се признае ли разхода за данъчни цели.
   Благодаря!
   Здравейте! В кои точки се включва обезщетението по чл.224,ал.1 от КТ в декларация образец едно! И по конкретно включва ли се в т.29 и н.34! Благодаря
Каква е давността? Кога мога да подам без глоба?  :smile1:
  Здравейте,въпросът ми е следния: не е подадена декларация за започване на дейност на ООД.Дейността е започнала на 13.07.2013г. Собственикът се осигурява от другото ООД. Там където е пропусната декларацията няма да има осигуряване.Само дата на дейност. Каква е глобата ако се подаде през 2016Г. и се посочи дата 13.07.2013Г.
Благодаря Ви!
 А как се попълват справка 1 и 2 по месеци, след като служебните бележки са общо за цялата година! И защо в тези справки са за 2014 година?
   Здравейте,въпросът ми е във връзка с ГДД по чл.50.  Лице,регистрирано като земеделски производител през 2015г.,,трудов договор през 2015 и граждански договор през 2015г. На гражданския договор не са удържани осигуровки,а само данък! Трябва ли да се прави годишно изравняване на осигуровките и да се попълва справка 1 и 2.
  И върху колоко лева ще се самоосигурява във второто ЕООД. Не се ли взема в предвид облагаемият му доход от 2014г.
 И извън темата искам да добавя,че всеки може да пита нещо тук щом не е на ясно и когато е объркан. Мисля,че трябва да си помагаме взаимно,а не да се правят реплики от рода на  дали някой е останал безмълвен или не. Всеки в крайна сметка може да има нужда от съвети и помощ,но това не означава,че насрещната страна трябва да помага с ирония и подигравка! Ако на всеки всичко му  беше ясно,нямаше да има създадени такива форуми.
  Счетоводителят знае,че трябва,но адвокатът казва категорично -не! И мисля,че има малко логика,тъй като договорът за управление е приравнен на трудовите договори,но само от гледна точка на процентите в осигуряването. За него обаче не се попълва трудова ,а осигурителна книжка! Тогава защо във второто ЕООД да се самоосигурява върху напримр върху  420лв., а да неговорим,че като се вземе в предвид облагаемия доход за 2014г. ще трябва и върху повече.Но това е само мое лично мнение!
   
   Мнението му е,че трябва! Но какво значение имат мненията,важно е законовото положение!

    Здравейте!Управител на ЕООД се осигурява с договор за управление срещу възнаграждение. Открива второ ЕООД! От НАП казват че във второто трябва да се самоосигурява,а адвокати казват,че не трябва,тъй като е осигурен в първото ЕООД с договора за управление! Моля помогнете с цитиране на разпоредба! Благодаря предварително!

    Това го прочетох,но въпреки всичко домоуправителят иска  да заплащам половината от дължимите суми! Какво трябва да направя!