Аз съм напълно наясно,явно Вие не сте наясно какъв е въпросът ми. Защото на въпросното лице са отговорили,че щом има пенсия вече не поради заболяване /ТЕЛК/,а пенсия за осиг.стаж и възраст,няма право на това облекчение! Ако Вие,която се съмнявате,че аз не сам наясно се опитайте да отговорите на въпроса,а не се занимавайте с клюки!   
   

   Лицето от 01.07.2015г. вече е пенсионер и работи на трудов договор,но не получава пенсия за инвалидност,а за осиг.стаж и възраст.
  ТЕЛКА е 81% ,но кажете ми на какво основание има или няма право на данъчно облекчение

      Здравейте! Въпросът ми е следния:лицето е на трудов договор и е с решение на телк ,което е пожизнено. От 01.07.2015г,лицето започва да получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и продължава да работи на трудов договор.
  Има ли право на данъчни облекчения и след 01.07.2015г. -намалява ли се данъчната основа с 660 лв.при изчисляване на  зпалатата,
  Благодаря предварително!

       Да съгласна съм с този отговор за касата,но ще излезе на червено. Затова попитах за 401/791.
         
   
      Здравейте,отписах задължение през 2014г.,на което не са минали давностните срокове.Задължението е от 2013г.Причината за отписването е ,че фактурата е платена в брой през 2013г.,но е пропуснато да се осчетоводи плащането. През 2014г. пускам следната счетоводна операция 401/791. Въпросът ми е в кой ред на данъчната декларация да посоча сумата в увеличение и изобщо трябва ли да увеличавам резултата.