Да, грешката е в т.16. Вместо 18 работни дни, съм въвела 19, които се отнасят за 2019.
Благодаря, много.
Здравейте! Използвам програмата на НАП за декларация 1 и 6, попълвам декларация 1 за лице на МОД (510лв) и ми дава грешка в осигурителен доход, в същото време подавам декларация 1 на СОЛ осигурен на МОД(510 лв) и няма проблем. Аз ли бъркам нещо, нали МОД е 560, считано от 01.2019?
Здравейте, имам следния казус.

Лице с термин 27.07.2017 ражда на 17.07.2017, съответно до 18.07.2018 е майчинство. Подавам Приложение 7 за ползване на отпуск съгласно чл. 53 считано от 19.07.2018 и от НОИ ми пращат, че лицето има право на този отпуск считано от 28.07.2018.
Нали разликата между раждането и термина се компенсира с болничните, защото се счита термина за определящ тогава?
Здравейте. На 05.10.2017 извърших превод по сметките на НАП, като сумата беше предвидена за плащане на лихви от миналия месец. В същия ден подадох декларация 1 и 6 за месец септември. Сега виждам, че вместо да закрие задълженията за м.08, заедно с лихвите, е закрито задължението за м.08 и част от м.09, а лихвите стоят незакрити.
Някаква промяна при плащането ли има?
Здравейте. Дали може таткото да не ползва този отпуск, а вместо това да си ползва годишния платен отпуск ? Предполагам, че просто не подава молба за ползването на бащинството, а за платен отпуск?
Здравейте! За да не отварям нова тема пиша тук.
Някой случайно да има новата бланка Заяление за издаване на удостоверение за тежести на основание на чл. 47 от ПВ...
В сайта на Агенция по вписванията има само старата, в която няма поле в което да впишеш, че заявлението се подава от упълномощено лице.
Няма ли да е по-лесно с граждански договор?
Иначе и декларация 1 и окд 5 са важни! (Поне за НОИ)
Оказа се, колеги, че от НАП когато са приели декларация окд 5 само са дали входящ номер без да прикрепят към него нищо и затова от НОИ не са видели подадена деклрация. Така, че ако някой се сблъска подобен проблем да започне търсенето на проблема в НАП!
За да не отварям нова тема, бих искала да попитам дали би било отклонение от данъчното облагане, ако се сключи договор за наем на недвижим имот между несвързани лица, в който наемодателя позволява безвъзмездно позлване на имота за период от 12 месеца с цел разработване на търговски обект, след което започва плащане на наем всеки месец.
И това е възможно. Иначе подадох по електронен път жалба. Пък да видим какво ще отговорят.
Май няма да стане само с обаждане. Ще се наложи жалба по чл. 117.
Прилагам и разпореждането от НОИ, в случай че не съм разбрала послнието им правилно, да ме коригирате :blink:
Здравейте!
Самоосигуряващо се лице получава отказ за изплащане на болничен поради временна неработоспособност, като основанието е неподадена декларация за започване на дейност в НАП в 7-дневен срок. Лицето  има подадена такава декларация, считано от 01.03.2016, декларация 1 код 12 считано от 01.03.2016 до сега, осигурено за всички рискове. Всичко изглежда както трябва. И все пак има отказ. По справка в НАП, чрез ПИК на лицето се вижда, че има подадена декл. окд, активна!!
Някой сблъсквал ли се е такъв проблем?Здравейте!
Служител представя болничен с длъжност, която се различава от неговата. При назначаването съм сгрешила длъжността. Мога ли да направя корекция на длъжността, при положение, че назначението е преди 7-8 дни?
Здравейте!
Две фирми извършват една и съща дейност - продажба на стоки, като фирма А има склад, персонал и транспортни средства(една част нейни, друга-под наем) . Същата продава стоките на фирма Б, която няма склад, няма персонал, но има транспортни средства, които отдава под наем на първата. Двете фирми са свързани лица.

Искам да направя договор, според който фирма А извърша услуги по обработка на заявки, пакетиране на стоки и тяхната логистика към клиенти на фирма Б.

Има ли нещо специфично в договора или просто трябва да се опишат всички тези дейности? Необходимо ли е някаква част от парите получиени по договора да бъдат разпределяни на персонала, нещо като при аутсорсинг фирмите?

Искате да кажете, че във второто дружество трябва само да подам д1 за начало на дейност без да посочвам сума (лицето не полага личен труд)? С код 12 ли?
Осигуряването е по ЕГН на СОЛ и вече в бланката няма поле за указване чрез коя фирма ще се самоосигурява лицето. При подаване на ОКД5 за втората фирма се декларира само начало на дейност в нея, но не и начало на самоосигуряване доколкото такова вече е на лице в друга фирма.

Как следва да посоча в бланката валидна за 2016, че лицето се самоосигурява чрез друго дружество?
Чл. 117. (1) Протокол се издава задължително:
1. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 82, ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 84 - от регистрираното лице - получател по доставката;

13 - ДО на ВОП, 14- ДО на получени доставки по чл. 82 ал.2-5 ЗДДС
Побутвам темата.
В моя случай транспортните документи показват, че  стоката е доставена от финландска куриерска фирма(стоката е тръгнала от финландия), а получаваме фактура от гръцка фирма и на самата фактура или не пише нищо или пише intracommunity traingular sale.

В дневника на покупките протокола по чл. 117 отразявам  в кл. 10 и 11, а в дневника на продажбите 14 и 15?