Според чл.294, т.3 КТ работодателят може да осигури транспортно обслужване, но не е задължен.
Благодаря!
Благодаря Ви, но въпросът ми не е как се отчитат транспортните разходи по превоз на работниците, а дали работодателят е задължен с нормативен документ да превозва работниците или да им плаща пътя.
Здравейте,
Работодателят е решил да промени седалището на управление на фирмата, като новото седалище е на около час път в едната посока. Съответно ще бъдат подписани допълнителни споразумения с хората, които желаят да продължат да работят във фирмата, а за тези които откажат ще бъде приложен чл.327ал.1т.7. Въпросът ми е дали е задължен да осигури безплатен транспорт или да заплаща транспорта на работниците, които ще продължат да работят и ще се налага да пътуват? Има ли нормативен документ, в който това е описано?
След като има подадена молба може да се освободи по 326 на съответната дата, нищо че е в болничен
Благодаря!
Моят въпрос е следният - ако работник е подал молба за напускане по чл.326 и преди изтичане на предизвестието излезе в болничен, може ли да се прекрати договорът му?
С една дума виждате, че това лице е назначено по трудов договор и има подадено уведомление ли ? Има го в справката на активните трудови договори ?
Да, точно така. Но пък в Декл.1 го виждам с код 10.
Този управител по трудов договор ли е ? Подавано ли е за него уведомление за ТД при назначаване ? Това 10 ми говори за ДУК по облигационно правоотношение и за него не следва да се декларира ЕКАТТЕ .
Така мислех и аз, но при проверка с ел.подпис за  действащите трудови договори към момента във фирмата, виждам, че е подаден с код 01, а в Декл.1 излиза с код 10, т.е като управител. Нещо съвсем се замотах..
Управител е, но е подаден в НАП с основание код 10.
По-точно, с код 10 го виждам в Д1.
Управител е, но е подаден в НАП с основание код 10.
Във връзка с ЕКАТТЕ - Управител, който е с код 10 в Д1,
1.трябва ли да му се подаде уведомление с ЕКАТТЕ? 
2. и в основание за договора да се посочи пак код 10?
13
Новини » Re: ззз
19.04.2017, 15:54
С лицата, които са в отпуск по майчинство и няма да се върнат на работа до 31,10,2017г, предполагам, че също така ще трябва да се подаде уведомление с ЕКАТТЕ с дата 01,04,2017?
14
Новини » Re: мммм
19.04.2017, 15:26
Да, но не ДС, защото такова не се прави, а уведомление с код 2. Вижте Указанията за случая.
Благодаря Ви за бързия отговор.
Може ли да ме ориентирате къде да прочета повече по случая с напускащи лица след 01,04.
Не е задължително в тази последователност, но е по-добре, за да не се забрави този човек впоследствие.

Извинете, но да разбирам ли, че ако лицето напуска от 20.04.2017, трябва да подам преди това или след това доп.споразумение с код по ЕКАТТЕ?
В моя случай съдружникът по ДУК е без трудово възнаграждение. Въпросът ми е дали трябва да се плащат осигуровки?
Здравейте,
Има ли специални изисквания по ЗЗБУТ за земеделски производител с ведомствена бензиностанция? Къде мога да прочета повечко за тези изисквания?
Благодаря предварително!
Не е. Обезщетението е в размер на 60% от осигурителния доход за 24 месеца назад, а времето през което ще се получава обезщетението се определя от общия осигурителен стаж с осигуровки за фонд Безработица.
Благодаря!
Здравейте,
Бих искала да попитам при напускане по чл.325ал.1т.5 - при завръщане на замествания титуляр, дали обезщетението, което ще получава лицето ако се регистрира на борсата е както при напускане по взаимно съгласие?
Пратиха ме в НОИ да си искам задължително предписание, понеже корекцията е за 2015г.
Изпращам със закъснение становището на НАП, но и аз сега го получих.