Това извадих от моя архив

Не помня дали тогава вноските ТЗПБ бяха по отрасли
Този патент не зависи от площта на обекта.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 130 до 900 лв.

Точния размер можете да видите в общината по местонахождение на салона

 В СС1 Са посочени 8 сатии. Не е казано, че трябва да е двустранно и а има раздели.
Все пак т.20.4. от СС1 определя минималните изисквания към ОПР. Ако смятате, че има да посочите и нещо друго, освен осемте статии, няма ограничение да го направите.
Щом ще е един за всичко:
83422007 Машинист, пътно-строителни машини
83422008 Оператор, пътно-строителни машини

Ако операторите са повееч, изберете енщо от тук:
8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
Може да се подадат повече от една ОКД5
Има място да ЕИК на фирмата. Явно трябва да се попълни само датата на започване на дейност без да се  отбелязва нищо на осигуряването

Съжалявам, но не мога да прикача самата декларация. Има я в сайта на НАП - "Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице"
Мисля, че Управителя може да е СОЛ само на една от фирмите. В другата трябва да е по ДУК  ако дружествата са ЕООД естествено. Ако едното е ООД може да е и на трудов договор.
Няма задължение да е по ДУК в което и да е от дружествата.
Може да упражнява дейност с колкото си иска фирми в качеството си на самоосигуряващо се лице. Друг въпрос е, че осигуряването е само веднъж, защото е по ЕГН
Съжалявам, че не мога да помогна за ОКД5 за втората фирма - и аз не мога да се отиентирам в настоящата версия на формуляра. Едно е сигурно - не посочвате, че ще се осигурява за всички /и за каквито и да е/ рискове
Дивидентът не се отразява в Д50
Правят се.
По 224 - данък
По 222 - осигуровки за пенсия, евентуално ДЗПО  и данък

Има отделна тема за обезщетенията по КТ.
Като СОЛ може да върши всичко в собственото си дружество - да управлява, да мие чинии, да продава, да кара камион... Освен това може да не му се плаща за личния труд, а да кара само на дивиденти.
Е, не може да се осигурява за първа категория, но не мисля, че това е проблем.
Ако иска да има някакъв доход над минимума - може са си плаща личния труд и да се осигурява на по-висока сума.
Защо не оставите този управител - съдружник да се осигурява като СОЛ и да забравите за ДУ, ТД и т.н.?
Да. И след регистрацията трябва да начислявате ДДС върху наема. Независимо , че имуществото не  е на ЕТ, а на ФЛ.
Според мен - да. Със СД за м.03.2017
Ако има плащане по наема през 2016, то сте длъжни да издадете сл.бележка и да подадете справката по чл. 73.
Друг въпрос е дали това, което е правено /наемане на помещение, купуване на материали, договор със строители или личен труд по ремонтите.../, не е дейност и дали собствениците не са подлежали на самоосигуряване за тази дейност. Аз не бих казала, че не е.
15
Новини » Re: роднини
27.03.2017, 16:07
Наде, явно не уловихте това, което исках да кажа..... :)

Разбрах, какво искахте да кажете, но исках да подчертая, че не се изразявате правилно
 ::)
Имах в предвид в НАП декларира ли се колко процента ще се ползва служебно и лично,може би грешно се изразих и по какъв начин става самото деклариране.Благодаря Ви!
В ГДД се посочва дали разходите за лично ползване  се облагат по ЗКПО или не. Процентите сами си ги определяте или ползвате тези от ЗКПо. Декларирате ги при проверка
17
Новини » Re: роднини
27.03.2017, 13:11
И аз да се включа..... разбирам идеята, но наистина в някои случаи е абсурдна!!! Ще подавам ГДД на съпруга ми - в какво отношение сме с него? - облигационно май пасва най-точно :)
За подаването на ГДД е нужно само да сте упълномощена :)
Няма общо със съставителя на ГФО :)
КТ
Чл. 221.
(2) При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.
Ако изп.срок не е свършил, по новия договор може да договорите оставащият срок на изпитването
Това сигурно ли е?
Според мен в новия договор не може да има срок на изпитване.
1. Ако има ДУК след ТД, то по ДУК се осигурява върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител по ик.дейност. Ако сумата от двата договора надхвърли 2600 - осигуряването е върху разликата  до 2600
2. Управителят може да е по ДУ, може и СОЛ - въпрос на избор. Неработещите и неуправляващи съдружници не се осигуряват. Няма проблем да се наемат на ТД, ако вършат някаква трудова дейност.