Много благодаря за коптентното мнение на irenabrili и всички включили се .Аз по същия начин разсъждавах, но не бях сигурна и затова исках да чуя и друго мнение.
С уважение към Вас и пожелание за приятна почивка!
Здравейте! Имам следния казус:

 Работя в българска фирма с регистрация по ДДС.
Изграждахме на клиент в България обект  ,чието  оборудването беше доставено от немска фирма.
Фактурата за оборудването на стойност 10000 евро  е издадена от немската фирма на нашия клиент , т.е. доставката на  оборудването не минава през нашата фирма. Сумата по фактурата е платена-10 000 евро .
В следващия момент нашата фирма - изпълнител  получава по банковата си сметка 1000 евро / 10%/от стойността на оборудването/ от немската фирма  - комисионна по доставката на оборудването/съгласно  кредитна бележка / credit note/ с номер, дата и и ЕИК по ДЕ.Основание: комисионна по доставка на .................... за обект................... ....... без начислено ДДС по техните стандарти./
Имам следните въпроси:
1. На мен ли трябва да е изпратена тази кредитна бележка , или на получателя на оборудването? И ако е изпратена на мен , както е в случая :
 -  Как  отразявам комисионната чрез тази кредитна бележка  в дневниците за ДДС?
 -  Дължа ли ДДС за получената комисионна,която вече е постъпила по б. сметка на фирмата?
 -  Приход ли е за мен  тази постъпила сума и трябва ли да издавам фактура?

Благодаря Ви!
Здравейте, моля споделете как осчетоводявате плащане от Управителя чрез фирмена дебитна карта на РОС терминал в магазин / примерно в МОЛ/.

Благодаря на отзовалите се!
като че ли вече съвсем блокирах: значи българската фирма / комисионера/  получава фактура  за стоки и услуги от доставчика , същите се получават на територията на украинската фирма/доверителя/ .Платец дотук е българската фирма ,която впоследствие фактурира цялостната услуга  на украинската фирма. Вържележка!!
За получените стоки и услуги - имаме фактура от доставчика без начислено ДДС. Съставяме протокол по чл.117 без да начисляваме ДДС и включваме в дневника за покупки и продажби.
За фактурината от нас услуга към украинската фирма - фактура с 0 ставка ДДС.
Така ли е?
Благодаря, желая Ви приятна почивка. Пък утре може да се включи някой който има същия казус.Да сподели опит и знания!!!
Благодаря Ви,  да поясня, че стоките не минават през България, а се доставят направо в Украйна ,но ги плаща българската фирма. Това  дистанционна продажба ли е, посредник в тристранна операция ли е??!  Не мога да се определя  с точност.
Здравейте, моля да внесете малко разяснения по новата за мен тема. Фирма регистрирана по ДДС в България извършва кораборемонтни услуги.Корабите са собственост на  украинска фирма, а ремонта  възлага на английска фирма, т.е българската фирма се явява посредник. Отчитане по гл.трета ,чл.31,т.3 от ЗДДС с нулева ставка . Българската фирма издава фактури на украинската фирма за услугата като доставчик и получава фактури  за услуги и стоки от английската като получател. Моля да ми помогнете кога издава протокол по чл.117 и подава ли ВИЕС декларация.
Благодаря на отзовалите се!
Благодаря Ви, винаги се включвате с компетентно мнение. Хубав ден!
Здравейте, как следва да се осчетоводи транспорта при доставката на гориво на бензиностанция. Изписан е на отделен ред във фактурата- бензин  - л ; дизел - л и транспорт.Включва ли се в цената на стоките или се осчетоводява отделно в сметка 602.
Здравейте , моля да ни отговорите трябва ли да начисляваме ДДС .

Фирмата е с основна дейност международен транспорт. Закупува лек автомобил ,втора употреба от Германия за 700 евро от Център за коли Аугсбург, с цел поседваща продажба. Доставчикът не е регистриран по ДДС.Издадена фактура за 700 евро./ прилагаме като прикачен файл фактурата/.
Дилър ли сме ? Не сме подавали  ведомление до НАП.
Автомобилът е продаден на физическо лице в България.
Начисляваме ли ДДС  при продажбата.
Здравейте,
Моля, кажете Вашето експертно мнение дали правилно изготвям всичко, тъй като го правя за първи път и имам притеснение, а искам всичко да е както трябва.

На 18.01.2013 г. е закупен лек автомобил втора употреба от Германия за 700 евро от дилър с цел продажба.
Приемаме ,че ще прилагаме специалния режим на облагане  на маржа .

Автомобилът е продаден на 11.03.2013 г. на физическо лице за 4 000 лв.
Издадена  фактура  без да е начислен ДДС и вписано „режим на облагане на маржа - стоки втора употреба” чл.148 ал.1 от ЗДДС.
Към  31.03.2013 г. съм изготвила протокол съгласно чл.90 от ППЗДДС  / който Ви изпращам в прикачен файл /.
Фактурата за продажбата  описвам в дневника за продажбите за месец март, без да  попълвам информацията в колони 9 - 25 .
Протоколът описвам в дневника за продажбите за месец март , като попълвам информацията в колони 9 – 25.

Предварително Ви благодаря за отделеното време и споделената практика.

Моля, споделете  може ли да се състави протокол за прихващане между задължение на фирмата към едноличния собственик за направени допълнителни вноски по чл.134 от ТЗ и задължението на собственика да внася във фирмата .сумите за дължимите осигуровки като СОЛ.
Здравейте,
искам да се обърна към знаещите относно извършването на плащане в брой над 15 хил.лв. .Закупен товарен автомобил втора употреба от Германия, който собственика на фирмата плаща в брой в момента на покупката. Как се отразява разхода за касата и имам ли право да дам в брой пари на собственика над 15 000 лв?