Направете разпечатка по дати за всички суми, които са въведени в КА и ще разберете откъде идва разликата.
Отметнете сумите на ф-рите по разпечатките и ако всички ф-ри ги има, значи проблем с ф-рите нямаш.
Виж някоя сума да не е въведена погрешно като служебен!
Успех!
Аз работя отскоро тази фирма. В ГДД за 2017 погледнах още като започнах. Не са имали и нямат стоп. дейност. Виждам, че за минали години също нямат основание за начисляване на аванс. вноски. С новата ГДД нали мога да изискам връщане, тъй като вноски вече са направени?
Здравейте!
Сдружение, което е на субсидия от общината и не извършва стопанска дейност внася на тримесечие 20,00лв. авансов данък по ЗКПО...
Това според кой член на ЗКПО са го правили, че аз го работя от скоро и ме учудва този факт?
Спи се, когато се легне, а аз съм го направила преди това..., но това ми е времето, в което влизам по форумите.
Имайки и подписан РКО и банково бордеро, брокерът няма да оспори дублираното плащане. Трябва да си поискате обратно второто плащане и да направите сторно на  операцията.
Видях, че темата е вече обсъждана, но не видях нищо конкретно написано
Който води счетоводство в спортно дружество, моля, нека се включи с конкретен отговор!
При срещи се изплащат ЧИСТИ възнаграждения, под формата на такси и пътни за съдии, делегати, наблюдатели, лекар и т.н.
Четох пост-а, в който е поместено указание на НАП за назначените съдии.
1,  Това значи ли, че всичко приключва със счет. статия 602/501?
2, А за останалите членове на комисията,  също ли са без никакви удръжки / без осиг-ки и без ЗДДФЛ/, още повече, че за някои от тях нямам и данни, освен трите имена.
3, Лекарят има гражд. договор към клуба. Трябва ли по обратен ред да калкулирам нето - бруто и да включа тези суми към плащаните по гр. договор?
Предварително благодаря на отзовалите се, които са имали такива казуси!
Аз имам въпрос.
Защо при плащане от Ваша страна сте издали пак Вие касов бон? Тук нещата са малко нонсенс...
ЗАКОН ЗА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА
При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и чрез фискалното устройство изпраща съобщение към НАП
Ще продаваме сграда, която е закупена преди повече от 5 години. Цената, по която ще я продаваме ще е значително по-висока от покупната.
Ще промени ли това прилагането на чл.45 ал.(3) по отношение необлагаемата доставка?
Решението на Общото Събрание за преоценка на сградата трябва ли да е с дата преди края на отчетния период - т.е. месец декември 2016 г. или може  да се направи с дата преди продажбата?!?
Предварително благодаря за консултацията!
Я обясни по-ясно как предоставяте със заем тези хл. витрини на клиентите. Т.е. вие им ги продавате чрез фирмен заем или какво? Те ще ви ги изплащат ли на вноски във времето или как?
Здравейте!
От години подавам отчети за фирма, на която съм собственик, но тази година ще подавам на друга фирма с двама съуправители.
Ако някой има опит в това, нека отговори на моите въпроси, моля!
1. Образец Г2 нотариално заверен ли трябва да бъде?
2. Декларацията по чл.13 ал.5 от ЗТР може ли да бъде в един документ или трябва да са два - т.е. за всеки по един?
3. Четох във форумите, че от т.г. не е необходимо да се заверява нотариално пълномощното, което се издава на съставителя на отчетите - това вярно ли е ?!?
Звучи ми нелогично да отпадне тази нотариална заверка, а за Г2 да остане.
Щом имате покупка, значи може да направите и продажба на касите, които са излезли от употреба.
Това, че не ги завеждате, не значи, че не можете да им ги продадете.