Здравейте, през 2019 дружеството отпуска заем на друго юридическо лице. Начислен е приход от лихва. Към 31.12.2019 заемът не е погасен. Следва ли някъде да го декларирам в годишната декларация по чл.92?
Не, почти всичко се плаща по банков път. И затова се чудя как да извадя парите от сторното. Защото в Дт Клиенти ми остава салдо, а касата ми равни. Съответно и приходът е по-висок.
Здравейте, сега откривам грешка от м.септември 2019. Посочила съм в дневник продажби по-голям приход по касов апарат, не съм видяла, че има сторно. Корекция на ддс няма да правя. Въпросът е отчитам в годишната декларация по-високия приход, не съм ощетила бюджета, но мога ли да направя изваждане на сумата от касата? И каква счетоводна операция да предприема?
Оправих се със сметката - 1 900 000 х 10% =190 000 х 0,75 =142 500. От тази сума смятам да не превишава 20 % = 118 750, приспадам 10 000 авансови вноски и посочвам и внасям 108 750
Здравейте, правя тримесечни авансови вноски. След като сметнах открих огромна разлика в прогнозна и сегашна печалба. Прогнозна 200 000, печалба 1 900 000 лв. Ако смятам по формулата за тримесечните вноски ми излиза тримесечна вноска 47 500 лв. А съм внасяла досега по 5000 на тримесечие. Като подавам декларация по чл.88 в последното тримесечие каква сума следва да посоча? Смятам следното три тримесечия по 47 500  = 142 500, внесени досега 10 000, което ще рече че посочвам и внасям авансова вноска в размер на 132 500 лв.
Но и с датата от септември като посоча също не ми изписва грешка по програмата на НАП. А според мен нали заличавам уж нещо, не би ли следвало да посоча фактурата с датата от септември?
След проба с програмата на Нап - въведох въпросната фактура с код 01 и знак -, дата 01.10. и после същата фактура с дата 01.10 със знак +. Не ми изписва грешка. Нали така следва да посоча?
Здравейте, опитах се да променя настройките на програмата и се получи. Когато посочвам фактурата със знак -, с код 01 ли го подавам, като фактура или кредитно с код 03? Защото с код 01 и минус, ми изписва фатална грешка, отрицателно число.
Фактурата с каква дата я въвеждам, дата септември или октомври?
Малко неточно съм задала въпроса си - грешната фактура не ми позволява да я посоча с код 01 и знак - Затова ми е питането с код 03 като кредитно известие с този номер?
Благодаря, Irenabrili. А с какви дати вписвам въпросната фактура в дневника за м.Октомври със знак - и +, от септември датата ли или октомври? И една и съща номерация на кредитно и на фактурата, така ли? (Което в моя софтуер е невъзможно, но ще се опитам да премахна контрола за дублиране на номера).
Да, благодаря и това го помислих за отразяване със знак - и после с +. Но при мен случая е ощетяване на бюджета и това ме притеснява.
Имам фактура за продажба в м, септември тази година, която е грешно отразена в дневник продажби. Отразена е по-ниска сума на дан.основа и данъка. Два варианта ми се въртят с цел да избегна евентуална глоба. Разликата е малка в данъка. 1-ви вариант да коригирам с дебитно известие в октомври, а другият вариант с протокол и да се надявам да не ме потърсят.
Ще съм много благодарна за идеи.
Навсякъде в темите тук чета, че се попълва колона 9 и 11 при продажба. А в указанието на Тошко Поптолев с големи букви пише - Не попълва колона 11?
Мисля си, че бъркам заради коментара, че е грешка.
Благодаря Irenabrili
Основното е, че и протокола трябва да е отразен в колона 8а с код 02 и ф-рата за продажба дан.основа да е само в колона 9. Да не попълвам колона 11.
Досега счетоводството е попълвало по различен начин и затова се обърквам.


Здравейте, къде ми е грешката? Фактура за доставка на семена от регистрирано лице и ние сме регистрирано лице, я включвам в дневника до колона 8а с код 02. Отразявам протокол по чл.117 за ф-рата, който включвам в Дневник покупки  в колона 10 и 11, но Не посочвам протокола в колона 8а с код 02. Същият протокол намира отражение в Дневник продажби колони 9 и 10, 14 и 15
След това продавам на регистрирано лице тези семена и ги отразявам в Дневник продажби в колони 9 и 11, като отново попълвам колона 8а с код 02.
Къде бъркам?
Стигам до извода - ако аз издавам фактура на регистрирано лице отразявам в колона 8а и клетки 9 и 11.
А когато съм получател само ф-рата отразявам в колона 8а с код 02, а протокола без колона 8а с код 02?
Това накратко като обобщение и дали правилно съм разбрала. Благодаря ви предварително.
Здравейте, ще помоля за мнение дали правилно отразявам доставката и продажбата на доставки по чл.163а - Имам фактура за доставка на семена от регистрирано лице и ние сме регистрирано лице, включвам я в дневника до колона 8а с код 02. Отразявам протокол по чл.117, който включвам в Дневник покупки  в колона 10 и 11, но посочвам протокола в колона 8а с код 02. Следва ли и протокола да е в колона 8а? Същият протокол намира отражение в Дневник продажби колони 9 и 10, 14 и 15
След това продавам на регистрирано лице тези семена и ги отразявам в Дневник продажби в колони 9 и 11, като отново попълвам колона 8а с код 02. Следва ли да попълвам колона 8а

Същият ми е въпросът и за авансово плащане за доставка - намира ли отражение в колона 8а с код 02?
Според мен с протокол не може да се случи, тъй като контрагента правилно си отразил продажбата. И няма основание да го уведомявам. Първият вариант удачен ли е?
Здравейте, погрешно сме отразили в дневник покупки за м.март номера на проформа фактурата. Дан.основа и ддс, и контрагнет са коректно подадени. Искам да поправим грешката в м.април. Може ли като кредитно известие с номера на проформата и да подадем номера на оригиналната фактура. Или с протокол да включим поправката?