Здравейте, и аз имам същия казус. Ще съм благодарна за малко помощ и насока.
Продажбите ни са за услуги към ЕС и нямам ддс на продажбите. Т.е. няма да имам месец, в който да приспадам. На възстановяване е на ддс
Имам фактура за наем за месец януари 2023 с дата декември 2022, но не искам да пускам ддс за възстановяване. Мога ли да я пусна в дневника за покупки без право на данъчен кредит? Но води ли се данъчно признат разход по ЗКПО тогава? Т.е. въобще не искам да възстановявам ддс за наема на офиса.
Фирмата продава през 2020 г. няколко актива през месец март.
Отписани са от ДАП 01.03.2020, а от САП 01.04.2020 Посочени в увеличение и намаление в данъчната декларация. Но отписвам актив и от 2021 г. , които е продаден на 03.02.2021 и го отписвам и от двата плана с дата 01.03.2021
Така установявам, че съм допуснала грешка при отписването през 2020. Въпросът ми е през 2021 мога ли да отстраня тази разлика, която се е образувала в годишната данъчна декларация за 2020. Става въпрос, че в увеличение съм посочила, примерно счет.балансова ст-ст на отписани активи 55, а в намаление отписани от ДАП 57. И се получават 2000 лв. разлика.
Заплатата на лицето е над прага и за МОД на длъжностите. Така че смятам нищо да не променям. Оправям го занапред
Здравейте, с ужас установявам, че съм сгрешила кода на професията на служител в Д1
Проблемът е, че е за 2021 година и за част от 2020 Т.е. корекция, заличаване не знам как ще мога да направя.
Т.е. как да постъпя? Да уведомя НОИ и да помоля за корекция. Струва ми се, че ще ме линчуват.
Здравейте, в раздел данъчен финансов резултат имам изплатени 6000 лв. авансови вноски, записвам ги, но в декларирани сумата е по-висока. И излиза, че не се дължи лихва по чл.89, а сме изплатили само лихва за забавеното плащане на последната авансова вноска.
Въпросът ми е в т.26.2 на годишната декларация по чл.92 попълвам декларираната сума за тримесечни авансови вноски, макар и да са внесени по-малко?
Здравейте, изчислявам обезщетение за неизползван отпуск. База месец Януари 2021, за която лицето има основна заплата по трудов договор 5349,21
Заплата за действително отработено време 12 дни - 3209.53 лв.
клас 57.77 лв.
използван платен отпуск 816,82 лв.
Болничен три за сметка на работодател - 571,79 лв.
За база върху която изчислявам обезщетението за един ден вземам 3209,53 +клас 57,77 или брутна сума 3267.30 делено на 12 дни.
Т.е. използвания отпуск и болничния, който влизат във всичко начисления не ги включвам.
Правилно ли е така?
Направих следното: протоколът по чл.117 го осчетоводих 609/4532 и включих само в дневник продажби. Ддс в кл.16
Опитвам се да открия  идентична тема във форума, но не успявам да открия.
Сметките ми изглеждат по следния начин: Дан.основа на вноски по лизинг, гориво и консумативи 58371,71.
На база на изминатите км съм сметнала 37,74% лично ползване. Дан.основа за протокол 22017.13 и ддс 4403,43 лв.
С 9681,5 лв. следва да намаля разход за застраховки, лихви и амортизации, да го прехвърля в 609 лично ползване и да начисля данък натура. % съотношение на гориво и консумативи също в сметка 609 и данък натура.
Въпросът е протоколът по чл.117 с какви счетоводни операции да осчетоводя?
Да, както и лихви и амортизации.
С % на лично ползване намалявам разходите за амортизации, застраховки и лихви по лизинг.
Проблемът ми е, че фактурите за гориво ги отчитам в дневник покупки за м. декември 2020. И протоколът по чл.117 за лично ползване също в м.12. Изпуснала съм срокът за месечно отчитане и издаване на протокол в срок. Досега съм ползвала ддс на вноските за лизинг, както и ддс на първоначална вноска.
Ще съм благодарна, ако ме ориентирате. Досега са ми възстановявали ддс на месечните вноски, тъй като пиша - "не се използва за лични цели". Но след представената пътна книжка и фактури за гориво, се установи лично ползване.
Използвам Калкулатор ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117 от сайта.
Само ако може да кажете дали принципът ми е верен - в данъчната основа за личното ползване включвам разходи за гориво, разходи за лихви по лизинг, каско, гражданска, амортизации за периода.
С протокола по чл. 117 мога ли да го включа в месец декември, да е на годишна база?
Занапред ще изисквам документи всеки месец.
Предвид това, че протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. В моя случай фактурите ми започват от септември до сега, ще ги включа в ддс дневник за декември? Може ли на годишна база да се издава този протокол?
Извинявам се за многото въпроси. Ще съм благодарна за съвет.
Здравейте, от септември имаме служебен автомобил на лизинг. Управителят сега ми представи пътна книжка и фактури за гориво.
Горе-долу се падат 20% за лично ползване на автомобила.
Ще осчетоводя всички фактури за гориво. И как да направя в един протокол личното ползване?
Например да сметна - разходи за гориво, разходи за лихви по лизинг, каско, гражданска, амортизации за периода. И от тази сума да начисля 20 % за лично ползване, които да включа в протокола?
Имам спорен казус - за мини багер фирмата закупува прозорци и врати, които могат да се свалят. Целта е и зимата да се ползва.
Отчитам го като увеличаване стойността на актива, но имаме спор, че е разход.
Търся аргумент, за да го отчета като разход, както е желанието на управителя.
Допуснала съм грешка като кредитно известие съм го отразила в дневник покупки като фактура. Знам, че трябва да направя корекция като уведомя Нап, но това не ми е оферта.
Сумата на ддс-то е 20 лв.
Мога ли  в дневника за ноември фактурата да я отразя със знак минус и после същата фактура да я отразя като кредитно известие, както всъщност трябва да е?
Дава ми грешка -  фактура е със знак минус и дублиране на документ.
Ще съм благодарна за предложения различни от уведомяване на Нап.
Друга фирма има наказателно постановление от НАП и върху него не начисляват лихва, а върху осигуровките да, но от НАП си смятат лихвите, а не аз.
Звънях и в счетоводството на инспекция по труда, но нямат отговор, юристите се занимавали.
Юристите пък ми казват сметнете си лихвите сами, а като попитах от кога важат тези лихви, отговорът беше от датата на попълване на погасителния план, което съвсем не ми е логично.
А ако не ги сметна правилно, щели да ми направят отказ от разсрочване.