И аз вкарвам две фактури. Едната с ДДС и другата без ДДС
фирма дължи разходи за адвокат 1200 лв. и такси 200 лв по решение на Комисията за защита от конкуренцията. Фирмата ще ги преведе на фирмата в чиято полза е решението. Ще осчетоводя сумите в други разходи. Трябва ли да увелича финансовия резултат в ГДД?
Да попитам говорили ли сте за това с консултантите на програмата?
Аз също работя с бизнес навигатор и на мен ми е интересно има ли такава възможност
Аз също имам фирма в ликвидация, която не е извършвала дейност 20 години но има няколко салда в оборотната ведомост. Не трябва ли салдата да се закрият със сметка други резерви и да се направи ликвидационен баланс. Ако няма пари в касата как ще  плащате. За първи път ликвидирам дружество.
Нещо не става ясно.касата е на нула сметка 501 какво и
Колеги, съжалявам че тук публикувам темата  зя вътрешните  правила по ЗМИП, но не открих по-подходящо място. Вярно ли е, че ние, счетоводителите трябва до 11.12.2019 г да представим в ДАНС вътрешни правила по ЗМИП и на основание на кой нормативен документ?
Благодаря за отговора. Във фактурата няма да пише името на участника разбира се.
Счетоводител на гр. договор ще участва в семинар по ЗМИП, тъй като е задължен да го направи съгласно закона по т. 13. Фирмата, на която води счетоводство предлага да му плати таксата и да си осчетоводи разхода. Ще се признае ли сумата за разход на фирмата и  за счетоводителя има ли нещо относно данъчното облагане
Прага съгласно счет. политика е 700 лв А с ДДС то какво мислите да го призная ли или не
Как да заведа електрическа тротинетка "RIC SCOOTER M365/4004" в счетоводството. Без ДДС стойността му е 641 лв  Да призная ли ДДС-то, при условие че се посещават с нея клиенти и доставчици, но не съм сигурна дали не се използва и за лични цели. Дали да го заведа като дълготраен актив. Имате ли колеги такъв случай.
имаше и фонд ПКБ но какъв процент беше през отделните години дали имате информация
Забравих да попитам понеже не видях в материала дали осигуровките се деляха на част за работодателя и друга за лицето
Много благодаря, Ще ми свършат чудесна работа
Колеги имате ли размера на осигуровките трета категория труд за 1993 г, 1994 г и 1995 г и данък общ доход. Трябва да пусна към НОИ справка за платените осигуровки, а всички документи са унищожени.
Вчера се обадих в НАП казаха че ще пуснат нова актуализация, но засега се занимават явно само с касовите апарати. Направиха кашата и досега излзоха 100 писма и накрая нищо.
И при версия 11.02 дава същата грешка
Свалих я, и пробвах отново, но ще видя като рестартирам компютъра и ще пиша отново
ХХХХХ, защо за м. февруари програмата на НАП не  ми разрешава да посоча 31.03.2019 г
В указанията пише, че 25-то число е когато възнагражденията са неначислени  а  датата на последният календарен ден от месеца , в който възнагражденията са начислени и или изплатени