Благодаря за отговора, ще ида да видя дали ще се регистрирам
Здравейте, в заповедта за уволнение пише,че ми дължат 1 заплата ако не започна работа до 1 месец след уволнението ми.
В НОИ не ме регистрират докато фирмата не ми плати това обезщетение. Как се процедира при положение, че работодателя се крие и нямам контакт с него?
Здравейте, кой е кодът на дейност Медицински център?
благодаря
Здравейте, къде в ГДД по чл.92 се декларира, че ако дружеството е на загуба, че ще си приспада загубата за следващите години ако има печалба?
Получавам от борсата обезщетение за една година. След няколко години ще се пенсионирам. Какъв ще е осигурителният доход за времето, за което е изплатено обезщетение от борса за изчисляване на  пенсия
До коя година може да се нанасят данни в старите жълти на цвят трудови книжки?
Има един работник с такава книжка в досието му и гледам, че до 2015 г е вписвано вътре и има още празни страници. Може ли да вписвам, или трябва в нова синя книжка?
Назначен работник на срочен договор  през 2019 г  за 1месец в нашата фирма. Преди това има 5 г. стаж. и не е ползувал борса. Има прекъсване т 1 ден, дакато го назначим при нас.
 Ще го  освободят по чл.71 ал1 КТ, пълна борса ли ще ползува ?
Лице, назначено на 4.4.2019г , ражда през октомври 2019 г. Тя няма никакъв стаж преди да я назначим при нас. Кога ще има право на обезщетение? След раждането, нали само здравно се дължи?
Лице се осигурява по трудов договор и  по ЕТ. Има болничен. И от двете места ли ще се подава болничния в НОИ, а  как ще получава обезщетения.
срокът на изпитване  е в полза на работодателя
Може ли някой да ми каже, при назначен работник на срочен договор  през 2019 г 
 ако го освободят по чл.71 ал1 КТ, пълна борса ли ще ползува или само 4 месеца мин. обезщетение?
чл326.(3) За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието
     Тези длъжности са МОЛ. Най - много до два месеца ли може да е предизвестието с тях?
        Здравейте,
при сключване на договор с лице, което ще работи като сервитьор или барман  по чл67 ал1 т1 във връзка с чл70 КТ,   ИМА ЛИ НАРУШЕНИЕ  ако се пише в договорът, че предизвестието ще е 3 месеца?
ние издаваме Кт изв и сме Внесли ДДС, не сме приспадали нищо, ние сме доставчик, а не получател
Здравейте,  издадено е Кт известие от миналия месец от нас, но по грешка е осчетоводено като дебитно. Как да се оправи грешката?
Какви документи, декларации и приложения се подават на всеки етап----след промените от 15.7.2019г?
Здравейте, при внос от Турция-документите- фактура и чмр-трябва ли да бъдат преведени, и ако трябва-от лицензирана фирма ли?
  Здравейте, в ООД - собствениците  са вписани със създаване на фирмата в АВ.
   Сега налага ли се да ги вписваме пак??