Имам въпрос по темата. Начисляваме разход за  данък 5% върху скритото разпределение, който е за сметка на фирмата. С него се преобразува резултатът, това е ясно.
Обаче ме притеснява това - от един материал на tita.bg  -доц  Л.Мермерска
"Ако данъкът върху дивидента се отчете като разход от предприятието, извършило скрито разпределение на печалбата -  разходът не се признава при данъчно преобразуване по реда на чл. 26, т. 8 от ЗКПО. Считаме, че той отново може да се третира като скрито разпределение на печалбата и да доведе отново да прилагане на описаната по-горе процедура."
Излиза, че самият данък се третира като скрито разпределение и отново се облага, което е абсурдно.
Зависи, дали имате задължение за издаване на касов бон при продажбата. В рубриката "новини" има публикувано писмо на НАП, че електронните магазини, които нямат задължение да издават касов бон, не са задължени да се обявяват в НАП.
Дали сте задължени да издавате касов бон:
1. При плащане през Пейпал.  Доскоро се считаше,  че не е задължително издаването на касов бон, но излезе едно становище, че това не е плащане по банков път и тъй като клиентите плащат с карти и чекове, то трябва да се издават касови бележки.  И последно не е ясно трябва или не трябва да се издават касови бележки. Освен това дори и да се издават касови бележки, това няма как да стане в момента на плащането.

2. При плащане през Etsy Payments. Клиентите плащат с карти, чекове и др. на Etsy, а Etsy превежда набраните суми от банкова сметка в ЕС във Вашата банкова сметка. Имаше тук една дискусия преди време, че плащането с банкова карта, чек и др. се извършва в чужбина, а Наредбата има териториален обхват, така че не касае тези плащания. По тази логика би трябвало за тези плащания да не е задължително издаването на касови бележки. Пуснах писмо до НАП, където изрично ги попитах за териториалния обхват в случая. В писмото им липсваше отговор на този въпрос.

Моля колегите също да вземат отношение, тъй като плащанията, особено през Пейпал, са много разпространени.
Мисля, че ако смятате да развивате бизнес и да увеличавате продажбите си ( не инцидентни),  е добре да декларирате ел.магазина.
От фирмената сметка са преведени средства на единия от съдружниците с основание в плат.нареждания служебен аванс и захранване.  Няма неразпределена печалба. Предоставянето на средствата е оформено като заем със съответната лихва. След приемането на отчета ще се разпредели дивидент и ще се прихване заема.
Дали има вероятност този заем да се счете за скрито разпределение на печалбата?

И още, осчетоводяването на скритото разпределение в текущата година като други разходи/парични средства ще изкриви фин.резултат. 
Моля за вашия съвет.
Благодаря. Това ще го направим.
Еq "новата" наредба за касовите апарати пак не даде ясен и категоричен отговор на въпроса трябва ли да се издават касови бележки за плащанията по Paypal.
Здравейте!
ООД с трима съдружници- СОЛ, които са и управители заедно и поотделно. Единият управител предстои да излезе в майчинство. Ще преустанови трудовата си дейност.  Съответно управлението ще се осъществява от другите съдружници. Обаче тъй като е била основно действащо лице във фирмата, във фактурите на доставчиците навсякъде фигурира нейното име като мол. В разчетите с Пейпал, както и с електронни платформи за електронна търговия също фигурира нейното име, въпреки че акаунтите са на фирмата.  Промяната на името в някои случаи е направо невъзможна.
Дали едно нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на единия съдружник да извършва тези дейности от нейно име ще свърши работа? Или изпадам в подробности?
Здравейте!
Нещо се обърках. Става въпрос за болнични за сметка на работодател. Брутното възнаграждение включително възнаграждението 70% за болничните от работодател е над МОД за длъжността. Но сумата на болничните е под МОД (пропорционално изчислено). Трябва ли да се преизчислят осигуровките за болничните върху МОД? Програмата ми изчислява осигуровки върху брутното възнаграждение.
Здравейте!
Става въпрос за СОЛ, който получава възнаграждение за личен труд. Има ТЕЛК над 50%. Получава и наем. Доходът му от всички източници до момента от надвишава 7920 лв. При изплащане на личния труд продължавам ли да приспадам 660 лв. месечно при определяне на месечната дан.основа? Според мен да, но нещо се пообърках и моля да потвърдите.
Имаше и някаква декларация, че дружеството няма задължения за неизплатени заплати и обезщетения към работниците.
Здравейте!
Въпреки че тази тема многократно е дъвкана, става въпрос за безвъзмездна доставка на подобрение на нает актив при прекратяване на договора за наем. Активът (довършителни строителни работи- гипсокартони, плочки, ел. инсталация и др.) е напълно амортизиран за срока на договора - 3 години. За начисляването на ДДС - какво се има предвид под "разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението" и как се определи?
 Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 3 е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.
Благодаря на всички
Здравейте!
Отварям нова тема, защото в старата тема, в която писах, не получих отговор, а пък ми е важно.
За договор по чл. 114 за работа в определени дни - понеделник, вторник и сряда- възможно ли е се определи месечно възнаграждение за пълен работен месец, а в зависимост от отработените дни да се изчислява конкретното месечно възнаграждение?
 Примерно месечно възнаграждение 1000 лв. за пълен месец при 20 работни дни, отработени 12 дни, възнаграждение за месеца 600 лв.
Здравейте!
Използвам тази тема за да попитам:
За договор по чл. 114 за работа в определени дни - понеделник, вторник и сряда- възможно ли е се определи месечно възнаграждение за пълен работен месец, а в зависимост от отработените дни да се изчислява конкретното месечно възнаграждение?
 Примерно месечно възнаграждение 1000 лв. за пълен месец при 20 работни дни, отработени 12 дни, възнаграждение за месеца 600 лв.
Дължи ли се обезщетение за неизползван платен отпуск при прекратяване на трудов договор по чл. 68 ал.1 т.2 за извършване на определена работа и сключване на нов договор по чл. 67 ал.1 т.1 в същата фирма ? Според мен да, но все пак моля да потвърдите.
За сроковете за съхранение на лични данни за персонала, които трябва да се опишат в регистъра:
за ведомостите - ясно- 50 години
Трудови договори, медицински, ТЕЛК,молби за отпуски, заповеди за отпуски, прекратяване на трудов договор, УП-2, УП-3 и др. - колко? Според мен минимум 10 години до изтичане на абсолютната давност по ДОПК.
Освен това при закриване на фирма какво искат в НОИ освен ведомостите? Моля, който е предавал документи, да каже.
Bobo, благодаря за полезната информация и труда да я систематизираш.
В тази таблица виждам само видовете регистри и на кого се предоставят данните. Няма категории лични данни, законови основания.. Аз ли не гледам, където трябва?
Според мен трябва. Въпреки че това са финансови услуги и са освободени, но пак се изготвя протокол и се включва в двата дневника.