Може ли някой да ми каже, управителят на новорегистрирано ООД от кога трябва да започне да се осигурява и може ли да работи като управител по трудов договор на 4 часа. 
 ЗП ФЛ регистрирано по ЗДДС, при подаване по електронен път на ГДД за 2012г  е отбелязано,  че ще се правят тримесечни авансови вноски за 2013г, но редовете за размера на авансовите вноски са останали с "0". През 2013г са правени авансови вноски в срок, но сумите стоят в данъчно осигурителната сметка. Може ли да подам декларация за промяна на авансовите вноски, като за I и II тримесечие отбележа "0" , а за III то тримесечие да отбележа целия размер на дължимите за  годината авансови вноски. :hmmm:
Според НАП няма право на преотстъпен данък, защото в чл 48, ал 6 от ЗОДФЛ са опоменати само ЗП регистрирани като ЕТ
Здравейте,
плащаме за реклама в Руски вестник. Трябва ли да начислим ДДС в България за
извършената реклама в Русия. Регистрирани сме по ДДС в България, нямаме
обекти в Русия.
Знае ли някой, може ли физическо лице регистрирано като земеделски производител, регистрирано по ДДС, но не е регистрирано като ЕТ, да ползва преотстъпен данък за нова техника. Имам информация, че на някой ЗП са им презнали преотстъпения данък. А една госпожа е завела дело и съдът е признал преотстъпеният данък и е отменил Акт на НАП.
Katya не прави такива изказвания, защото 66DANI и KREM74 са различни потребители
А каква е тази декларация? Какъв формуляр и за какво?
А не може ли да не се прави преоценка, а да се заведе готовата продукция по себестойност. Така  после няма да се преобразува данъчната декларация
 :hi: Знае ли някой, може ли едно лице да работи при двама работодатели по 4 часа
и с двамата работодатели да има трудов договор по чл 67 от КТ :hmmm:
Моля някой да ми каже как определя разхода на гориво на трактор и комбайна и какви документи попълва за доказване на този разход. 
Здравейте може ли някой да ми каже трябва ли да се подава някакво заявление в НАП при смяна на адрес на фиическо лице регистрирано по ДДС