Здравейте!Как се процедира при самоосигуряващите се лица - майки,когато се стигне до етапа след изравнителния болничен,предполагам няма заповед за отпуск т.е. няма как да се направи опис на дискета и само се носи придружително писмо с приложение 2 без ел.носител?Правилно ли разсъждавам?
От друг форум и добавям въпрос и от себе си:"Здравейте!Има ли някаква специфика(нещо различно) при попълване на приложение 15 при болнични по втори трудов договор по член 110 или член 111 от КТ в часта за работните дни(точка 4 от приложението)?" А освен това,ако лицето е в неплатен отпуск по някое от правоотоношенията,предполагам,това нарушава отпуска?
Здравейте!От инспекцията по труда искат информационна карта,където се пишат работниците като бройка.Лице с договор по член 110 от КТ(Допълнителен труд при същия работодател),само като 1 брой ли се описва?
Здравейте!Налага се да се издаде уп-2 на лице работило във фирма,която вече не съществува и има правоприемник (ведомостите са при него).Предполагам УП-то се издава от правоприемника,има ли някаква специфика при изготвянето му - било текст,забележка,някакво уведомяване до НОИ и т.н.?Благодаря предварително на включилите се форумци  ::).
И аз съм го чел това указание,но може би трябва да каже някой,който скоро е имал такъв случай.
Благодаря ви за мненеито. :thumbup:
Привет!Лице с основен трудов договор и договор по член 110 от КТ (2 трудов договор),ми представи болничен.При начисляване на възнаграждението му дължат ли се 3 р.д. по всеки трудов договор?Налага ли се болничния да бъде в 2 екземпляра за всеки договор? :hmmm:
Е,там вече се пише,стига клиента да е рег по ддс,като вас!При вас е ЕС,а в другия случай,доколкото разбирам-не е.
Логиката на обратното начисляване е дали клиента е от ЕС или не (разбира се с ДДС регистрация)?
Не се притеснявайте, а следвайте указанията на ППЗДДС. Абсолютно сте прави! :thumbup:
Гледайки указанията започнах да си мисля,че текстът "обратно начисляване" е необходим в моя случай.
Притеснява ме малко този текст от правилника на ЗДДС:
Издаване на фактури и известия
Чл. 79.
 3. доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона от данъчно задължено лице в рамките на независимата му икономическа дейност; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва "обратно начисляване", както и съответната разпоредба от закона или правилника;
Здравейте!Имам следния случай - услуга с доставчик БГ фирма и клиент фирма от 3 страна.Съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.2 няма ддс.Въпросът ми е в този случай пише ли се "обратно начисляване"?
Текстът на 16.3 и по скоро тази му част - "и в неплатен отпуск за бременност и раждане" - не навежда ли към вписване на дните след 135 ден,които са отпуск реално и са без болнични листове,да се отразят в графа 16.3,търся логиката да се пишат в 16.2...
Здравейте!Налага ли се подаване на образец едно за лице на трудов договор,което е в неплатен отпуск?Ако се признава за стаж предполагам ще е с код за вид осигурен 01,но ако не се признава за стаж необходимо ли е подаване на обр.1 и с кой код за вид осигурен?
Привет!Имам следния случай:фактура отбелязана с плащане по банков път от 2012 г.,сега ми се сервира че е оправена в брой през 2013,съответно логично няма да се издаде касова бележка от фирмата получател на парите.Фирмата платила фактурата,не желае да е преведат по банка наново,задължението си стои съответно.Кой е най-правилния вариант за закриване на задължението,с разходен ордер за плащане в брой или просто така да се остави?
Здравейте!Ще подавам декл.1 на лице, което през месец май получава обезщетение на следното основание:за остатъка от 135 до 410 календарни дни (бременност и раждане).Коя е правилната графа на дни в осигуряване - 16.2 или 16.3?
Благодаря ви за включването! :thumbup:
Здравейте!Как е редно да се осчетоводяват средствата във връзка с работници назначени по програми на Агенцията по заетостта?Тя периодично превежда средства за заплати и осигуровки.Като други приходи?
Привет!Протокол по член 117,издаден във връзка с покупка на услуга с доставчик от 3-та страна - как е редно да се отрази - и в двата дневника по ддс или само в покупки и в кои графи?Уточнявам,че протоколът е с ддс нулева ставка.
Всички доходи се включват ,даже и болнични,като сумите от НОИ Социалните си ги взимат от техните справки.След като пенсии за наследници и стипендии на студенти се включват,как Дивидентите ще отпаднат.Моя близка с тези пенсии на децат отпадна от детски.От 01 януари 2013г.поне  за децата с един родител няма да се изисква праг на дохода.

Ако лице е в болничен цял месец (приемаме,че е продължение болничният) пишем нула като доход?
Привет!В случай с лице по член 40,ал.5 от ЗЗО,получило доходи по извънтрудови,на едната бележка доходът е от 2010,за който се отнася сумата,излатена през 2012.Как следва да се покаже в осиг.таблица 2?На някои от бележките по извънтрудови на същото лице има удържани осигуровки - отново проблем с таблица 2...Някакви идеи и по двата казуса,моля? :hmmm: