Може чрез отписване, може през каса.... зависи от конкретния случай. :smile1:
Отписване с каква операция?
Здравейте!Сигурно на всеки счетоводител му се е случвало да попадне фирма със салда по заеми с неясен произход,кой е най-добрият вариант за тяхното премахване счетоводно - с касата или пък с неразпределена печалба?някакви идеи?
Здравейте.При болничен за 2 р.д. и продължение с друг болничен за още 5 р.д.,в декл.1 - 3 работни дни от работодател ли се пишат?
Привет!За първи път ми се случва да попълвам годишна данъчна декларация на лице,което се осигурява по член 40,ал.5 от ЗЗО и има доходи от извънтрудови правоотношения.Въпросът ми е след като има доход по извънтрудови само за месец ноември и декември,в осигурителната таблица към данъчната декларация как се процедира?Попълва се само таблица 2 предполагам?В графа ноември и декември вписваме дохода според бележките или пък събираме доходите от двата месеца и ги делим на бр. на месеците,в които лицето е внасяло като безработно- да речем 12,ако е цяла година?Благодаря на отзовалите се,предварително.
Благодаря ви,много!Успешен ден! :thumbup:
Да,но понеже 7-дневния срок е минал отдавна,та да не са сложили някякъв блокиращ момент по ел.път и да трябва да се обяснява и подава на место.
Здравейте.Проблем ли е през интернет да се прекратят трудови договори за стари години,неподадени през съответната година - направиха забележка от една добре позната нам институция, че се водят трудови договори,които не са подадени коректно от предходния счетоводител през 2002 година.
Здравейте.Кой е коректния начин като счет.операции за корегиране на салда сгрешени в предходни години (в моя случай с/ка 241 амортизация)?   
Благодаря ви за мнението.А ако подаваме заявление за регистрация или деригистрация по ддс - по същия ли начин се процедира,то има и други документи по правилника на зддс за подаване,дали там вече не се сканират,а само самото заявление за рег. или дерег. да се попълва в самия сайт онлайн?
Здравейте и Честита Баба Марта на всички форумци!Не съм подавал годишна данъчна декларация по ел.път досега и се чудя дали става с попълнен word файл на самата декларация(няма как да има подпис на управител и печат на фирма в този случай) или трябва да се подпише и подпечата на хартия,да се сканира и така да се прати?По член 55 от зддфл предполагам начинът е същия за подаване?
2 казус не е същата фирма.По казус 1 на прав път ли съм?
Здравейте!Дано някой има мнение по следните два казуса:
1.А.Ет с починал собственик с работник в болничен с период по време и след смъртта.Коректно ли е да се подаде в НОИ с печатите на фирмата и в прил.15 да се отбележат всичките работни дни - преди и след прекратяването на труд.договор (респ.смъртта на собственика)?
Б.В този случай,ако има продължение на този болничен заличената фирма длъжна ли е да подава документи в НОИ по гореспоменатия начин,до изчерпване на болничните,които биха могли да бъдат над 30 кал. дни?
2.Ето и другия казус - Ако временната работоспособност е започнала след прекратяване на трудов договор,лицето има право на 30 календарни дни болничен и представя самостоятелно документите в НОИ с прил.11 май беше?
Ведомост - отразявате ли допълнителния данък и новата по-малка сума като нето заплата?Образец 1,в графата за данък,добавяте ли 3 стотинки и как показвате нето възнаграждението?За декларация 6,мисля че си държат на отделна такава с нов код 9 за вид плащане,там предполагам се пише датата на изплащане на декемврийските заплати?
Здравейте!Тъй изчетох няколко мнения в последно време по тази тема,как според вас е най-коректно да са отрази едно удържане от 3 ст. на лице на трудов договор през месец декември, в следните документи - ведомост (графа данък и получена сума нето), декларация образец 1 и декларация образец 6?
Здравейте!Времето,през което лице е получавало пенсия по инвалидност поради телк-признава ли се за осигурителен стаж за отпускане на пенсия за стаж и възраст?Аз си мисля,че не - поне не успях да намеря някъде да пише,че се признава...
Добър вечер!Каква е процедурата по изваждане на номер на чужденец в НАП,за да му се внасят осигуровки - налага ли се превод от легализиран преводач на паспорта на лицето,нотариално пъломощно,ако друг подава данните при ваденето на номер и т.н.?Здравно и ДОО дължат ли се като самоосигуряващо се лице?   
Проблемът е,че иска да се пенсионира и бърза.
Здравейте!Лице с прекратен трудов договор на 10 септември.Иска уп-2 и уп-3.Въпросът е,че августовските заплати ще се мотаят до 28 септември,а септемврийските вероятно пак до последния раб. ден на октомври.Как да процедирам в този случай?Коректно ли е издаването на тези документи(а и е на 8 часа,незнам това уп-3 за какво му е)?
Благодаря за помощта,но все пак лицето е на трудов договор,което означава че има и ТЗПБ и ОЗМ - но ако са ви минавали по този начин като попълненото приложение горе...пак казвам,нямам опит с тези бележки,който да споделя.
Здравейте!Някой попълвал ли е бележка до НОИ за санаториум - Приложение № 1,към чл. 7, ал. 1, т. 4?  Лицето е на трудов договор така,че мисля да сложа  хиксове и на двете места -                                                                           

"Същият/та е осигурен/а за следните рискове:
            (вярното се отбелязва с Х)

1. Общо заболяване и майчинство

2. Трудова злополука и професионална болест?"
Септември ще е почивката така,че коректно ли е да се пише тук -
"Осигурителният стаж за периода от ....................... до ....................... е непрекъснат като:
(попълва се за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца на провеждане на профилактиката и рехабилитацията)"
01.03.2012 до 31.08.2012 или пък да е 03.2012 - 08.2012?
Лошото е,че лицето има и болнични в този период (10.05.2012 - 17.05.2012 и 16.07.2012 - 20.07.2012) - как да процедирам тук според вас? -
 за периода от ....................... до ....................... времето се включва на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 - 4 КСО*;
- за периода от ....................... до ....................... осигурителните вноски са внесени; 
                    (попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО)                         
- за периода от ....................... до ....................... осигурителните вноски са дължими**;
                    (попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО)                             
- за периода от ....................... до ....................... осигурителните вноски са внесени.
                                (попълва се за самоосигуряващи се лица)
Благодаря предварително за помощта.