Благодаря за помощта,но все пак лицето е на трудов договор,което означава че има и ТЗПБ и ОЗМ - но ако са ви минавали по този начин като попълненото приложение горе...пак казвам,нямам опит с тези бележки,който да споделя.
Здравейте!Някой попълвал ли е бележка до НОИ за санаториум - Приложение № 1,към чл. 7, ал. 1, т. 4?  Лицето е на трудов договор така,че мисля да сложа  хиксове и на двете места -                                                                           

"Същият/та е осигурен/а за следните рискове:
            (вярното се отбелязва с Х)

1. Общо заболяване и майчинство

2. Трудова злополука и професионална болест?"
Септември ще е почивката така,че коректно ли е да се пише тук -
"Осигурителният стаж за периода от ....................... до ....................... е непрекъснат като:
(попълва се за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца на провеждане на профилактиката и рехабилитацията)"
01.03.2012 до 31.08.2012 или пък да е 03.2012 - 08.2012?
Лошото е,че лицето има и болнични в този период (10.05.2012 - 17.05.2012 и 16.07.2012 - 20.07.2012) - как да процедирам тук според вас? -
 за периода от ....................... до ....................... времето се включва на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 - 4 КСО*;
- за периода от ....................... до ....................... осигурителните вноски са внесени; 
                    (попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО)                         
- за периода от ....................... до ....................... осигурителните вноски са дължими**;
                    (попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО)                             
- за периода от ....................... до ....................... осигурителните вноски са внесени.
                                (попълва се за самоосигуряващи се лица)
Благодаря предварително за помощта.
Предполагам темата е дъвкана,но ми се налага да подавам декл.1 за лице с болничен без да има 6 месеца осиг.стаж.Аз съм на мнение,че дните във временна неработоспособност се пишат в клетка 16.4,а здравната вноска е 210 лв. х 8 % и се записва в графа 27 от декл.1.Моля за мнение.
А ако СОЛ ги плати след 2 години тези осигуровки,НАП ще направят ли проблем с подаването на обр.1 за стари години?
Добър вечер!Лице иска производствена характеристика,като не е на работа във фирмата от месец.Трябва ли да му се издава в такъв случай?А този новият вариант на характеристиката май е повече за трудова медицина или бъркам?
Тоест периодът за платежните трябва да е само според месеца на единствената декларация 6,да речем с период месец май платежни и декларация 6 за месец май,независимо че се плаща за няколко месеца?
Казустът е доста интересен-значи ако съм разбрал правилно - след като се плаща в май,срокът за внасяне на осиг. вноски за всичките месеци е 10 юни,д1 за всички месеци поотделно до 20 юни,а д6 по една за всички месеци поотделно,с датата от месец май (на която са платили,но не е спомената точно) и с код за вид плащане 04 като срокът е до  30 юни за всяка една д6?Те са минали сроковете на казуса,но чисто теоретично се чудя да ли съм разбрал,че е една малка плетения :).
А в посечният казус,следва ли да се приеме, че лицето подава декларация по член 50 от ЗДДФЛ за цялата сума по ГД,независимо,че включва и труд положен 2011?
А в УП-1 времето на борсата,където има печати в книжката пише ли се?
За компютърни бланки съм чувал,че за УП-2 правели проблеми в НОИ.
А ако полетата за описване на уп-та не стигат как процедирате (раздел Б - други документи)?Като дата за изчисляване на пенсия дата на напускане ли се пише или последен ден в осгуряване?Често ли е в практиката НОИ да връща УП-1 за повторно популване?