Благодаря delphine! Точно това ме обърква,че намесвам самите предприятия със собственика им.
Ако разглеждаме само предприятията,без физическите лица,които ги представляват би трябвало да са независими. Но при теглене на кредит например ги определят като свързани и това ме обърква.
Мисля,че нито едно от условята по чл.4 не се отнасят за фирмата кандидат,обърква ме  само т.4.
Аз и затова зададох въпрос,за да ми кажете вие какво мислите.
Посочила съм,че е независимо предприятие,но не съм сигулна!
Здравейте!
Моля за помощ!
Фирма ще кандидатства за помощ за микро и малки предприятия от 3000 до 10000 лв.
Собственикът и управител на фирмата кандидат ,е собственик и управител и на втора фирма с различен предмет на дейност от кандидатстващата.
Според въс фирмата кандидат свързно преприятие ли е или независимо.
Необходимо ми е във връзка с попълване на декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП.
Благодаря на всички отзовали се!
  Здравейте!
 Самоосигуряващо се лице има решение за пенсия от месец декември 19г.
 Последната подадена декларация обр. 1 за лицето с всички осигуровки е за м.11.19г. Не съм посочила в т.15 последен ден в осигуряване през месец ноември и от месец декември подавам само със здравно осигуряване. Въпросът е правилно ли е ,че не съм посочила в т.15 през месец ноември последен ден в осигуряване,като се има в предвид,че не се подава и ОКД 5/ лицето не желае да се осигурява след пенсионирането,освен разбира се задължителното здравно./
Ще се радвам да чуя мнения,защото в противен случай трябва да извърша корекция на обр.1 до 30.04.20г.
  Да нетен доход е  и също знам,че не се включва,но реших да попитам за всеки случай.
  Става едно разминаване между разчетно-платежната ведомостт в часта чиста сума за получаване
  и точка 34 от образец едно.
  Благодаря!
  Здравейте!
 Тъй като ползвам  програмата на НАП за декларации образец едно,бихте ли ми казали обезщетението по чл.220,включва ли се в т.34 на декларацията. Според мен не,но искам и вашето мнение!
Благодаря!
Проверих и добавих :)
В тр.договор общ стаж всичкия,а по сходната длъжност тогава 00г.00м.00д.,нали така
Назначен е сега от 11.03.2020г. за втори път,първия път не е имал изпит.срок.
Направила съм справката-през последнине 18 месеца има само 5м.прекъсване.Има право на пълна борса.Но сега си мисля,че може и да е с изпитателен срок,тъй като предната му длъжност е в клас 7,а сега в клас 9.Само,че при един и същ работодател. Какво ще ме посъветвате?
Да не се заядат после,че са сходни длъжности-едната електромонт.,а другата поддръжка на сграда.
Вариант 1-не става -срокът изтича септември
Вариант 2-не става,трябва обезщетение от три заплати или три месеца да работи
Вариант 3-ще загуби работника,тъй като има право на борса една година ако не е по този член и алинея
Вариант 4,5,6-нищо подходящо по чл.327,чл.325 и абсурд по чл.331
 А как стои въпросът със съкращение,при условие,че договорът е срочен?
Да ,не се споменава на нито едно от двете места,но по тая логика ако лицето беше назначено на срочен трудов договор за например два месеца,щеще да има право пак на 30 дни неплатен зачитащ се за стаж. Аз също мисля като вас и дано сме прави,защото в противен случай лицето няма да може да ползва обезщетение от бюрото по труда след прекратяване на договора ако сметнат ,че има начислени в повече от полагащите му се дни неплатен отпуск зачитащ се за стаж.
Благодаря ви за отговора!
  А бихте ли ми посочили на кое основание!
  Благодаря!
До м.12.2019г. е работил в същата фирма,в която е в момента назначен,като м.10,11 и 12.19г. е бил в неплатен отпуск. Договорът му е прекратен считано от 01.01.2020г. и от 11.03.2020г. отново е назначен по посочения по-горе член.
Или от 01.01.2020 до 11.03.2020г. той няма никъде трудов договор. И тай като срокът на договора му е фиксиран,платения отпуск ще му бъде изчислен пропорционално на срока на договора,но не би ли следвало така да се процедира и с неплатения /имам в предвид за 30-те дни,които се зачитат за стаж/.
   Да,но той няма да е работил една календарна година
Пропуснах да отбележя,че срокът на предизвестието за прекратяване на трудовия договор  е 90 дни.
  Здравейте!
Трудов договор по чл.68,ал.1,т.1 от КТ е пуснат със срок до 15.09.2020г. Работникът е постъпил на 11.03.2020г. В договора няма срок на изпитване. Въпросите са следните:
1.Неплатения отпуск зачитащ се за стаж пропорционално на времетраенето на договора ли се изчислява?
2.Евентуално как работникът може да бъде съкратен,в предвид това,че договорът е срочен?
Благодаря ви!
   Усетих се сега,защото на същото лице проверявах използваните платени отпуски за 2018г. Така съвсем случайно видях и неплатените.Ползвало е и болнични през 2019г. Същото това лице  и в момента е в неплатен отпуск и има вероятност да напусне. Тогава ще се наложи да приключвам и трудовата книжка. Но ще ви послушам и оставя всичко така ,а когато се наложи ще коригирам.
Благодаря ви много!
   Никой ли не може да помогне със съвет?