Данък "уикенд" и указания на НАП за облагане с ДДС на личното ползване

05.02.2016, 15:57 120623 176

#100 | 05.02.2016, 15:57
Публикации: 10455 / 1813
пасат ,
прав си и то много , ама много . Кой се интересува в крайна сметка от мнението ни, от трудоемкостта на работата, от неудовлетворителното или никакво заплащане за нас на това администриране и прочие такива неща ? Ясно е, че държавата иска да вземе едни пари и това е - няма честно и вярно . Ако искаха да е достоверно щяха да оставят нещата така и да проверяват за наличие на обстоятелства при ревизии. Обаче така е далече по-лесно - едни определени пари и мир да има. Да въвеждат прагове, да приемат , каквото са решили и това е. Накрая това е, което ще предпочетем - да не се занимаваме залудо , да е опростено и толкова.
 Катя Крънчева правилно назова този данък във видеоматериала като " данък с екзотичното име данък - уикенд " . Много екзотика има и в прилагането му.
И накрая дано приемат нещо с по-малко необходимост от еквилибристики , защото изобщо не става вече дума за достоверност.
#101 | 06.02.2016, 19:26
Публикации: 15 / 0
Колеги, 14- ти идва - какво мислите ? Ще декларирате ли по това указание ползване за лични цели?
#102 | 07.02.2016, 08:19
Публикации: 6362 / 1061
Колеги, 14- ти идва - какво мислите ? Ще декларирате ли по това указание ползване за лични цели?
Рано е още :smile1:
За януари данъчно събитие може да настъпи от 16-ти до 31-ви и тогава протоколът се издава от 1-ви до 15-ти февруари, което се отразява до 14-ти март.
#103 | 07.02.2016, 15:03
Публикации: 136 / 1
Ами ако фирмата е наела под наем личен автомобил и по договор си плаща наема , с пътен лист и разходна норма си отчита горивото , не ползва данъчен кредит за разходите по автомобила , НО ГО ИЗПОЛЗВА ЗА ОБЛАГАЕМА услуга как стоят нещата ?Дали пък и тук няма да изскочи  някаква данъчна основа  ?
#104 | 07.02.2016, 15:16
Публикации: 136 / 1
Рано е още :smile1:
За януари данъчно събитие може да настъпи от 16-ти до 31-ви и тогава протоколът се издава от 1-ви до 15-ти февруари, което се отразява до 14-ти март.
Това автоматично ли означава , че през м.януари 2016 г ще се начислява данък върху данъчни основи от датата на придобиване на активи със задна дата ; а за ползването на мобилни телефони и разговори ; за интернета на работното място на служителите ?
#105 | 08.02.2016, 14:13
Публикации: 148 / 4
Този въпрос беше поставен в друг форум!

Бихте ли ми казали в кои от следните случаи не се прилага данък уикенд:
1. При активи под 700 лв. Пример - евтин телефон, по който шефа говори И с любовницата си, бормашина, с която работник си е послужил един ден за лични нужди, автомобил, купен на старо за 500 лв.
2. Активи със стойност над 700 лв, при които са изминали 5 /20/ години от закупуването. Пример - фирмен джип, купен през 2009г, к който шефът ходи.. пак там, офис, закупен през 1995 г, две от стаите на който се ползват от шефа за нощуване и лични срещи.
3. Активи, при покупката на които не е ползван ДК. Пример не е нужен :)
4. Активи и услуги, за които няма доказателства, че се ползват за лични нужди. Пример - работникът взел бормашината по устна уговорка в петък, върнал я в понеделник и никой данъчен не го е засякал. Или стаите за лични срещи на шефа - в работно време се среща "служебно", а за нощното и личното само се шушука. Особено ако си е прибрал кондомите.
5. Друго, извън горните. Моля дайте примери.

И ако нямаме върху какво да начисляваме данък уикенд, не подаваме справка в НАП до 14.02., така ли?

Предлагам да го пуснем за мнения и коментари с примери  по точките!
#106 | 09.02.2016, 11:04
Публикации: 1560 / 171
Вчера беше разпространена декларация до министъра на финансите Владислав Горанов от името на работодателските организации КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП, както и от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП). Те настояват за отмяна на указанието на НАП за облагане на фирмените активи, които се използват и за лични нужди.
Още по темата:
Бизнесът иска налог от 10% за колата на шефа
#108 | 10.02.2016, 08:47
Публикации: 1560 / 171
Много добра статия, Катя!
Но определено се изисква промяна и в законите.
В ЗКПО според мен поне в частта на чл. 10, ал.6. И чл.204, т. 3 с допълнение , "когато ...и/ или се използват за лични цели."
Както и да го мислим определено за автомобилите ще се наложи процентното съотношение. Особено за тези, използвани от собствениците. Друг е въпросът дали в този случай ще има пътни листове.
#110 | 10.02.2016, 12:03
Публикации: 592 / 12

Защо в интервюто казват, че трябва да се декларира в нап, ако НЕ се ползва ли лични нужди ? Иначе нап ще счита, че е изцяло за лични нужди.  :blink:
Не е ли обратното : ако имаш лично ползване си начисляваш ддс в кол 16
#111 | 10.02.2016, 12:30
Публикации: 1560 / 171
Колежке, това вече го коментирахме в другата тема.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,16884.msg101408/topicseen.html#new
За мен по-важното е, че докато не се направят съответните промени в законите, всичко остава по старому.
#112 | 10.02.2016, 15:49
Публикации: 148 / 4
ето указанието от днес
Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

10 Февруари 2016


Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните алтернативни правни възможности:

1) да не приспадат данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването й разходи и да не начисляват данък за доставката за лични нужди, или

2) да упражнят правото на данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването й разходи в пропорция, съответстваща на пропорцията на използването на стоката за стопанската дейност и за лични нужди и да не начисляват данък за доставката за лични нужди, или

3) да приспадат данъчен кредит за стоката и/или за съпътстващите ползването й разходи и да начисляват данък за доставката за лични нужди.

В случай, че лицето е избрало да прилага първата възможност, същото следва да отрази получените данъчни документи за придобиването на стоката и съпътстващите ползването й разходи в дневника за покупки като посочи в колона 9 “Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък” общата сума на данъчната основа и ДДС за всяка доставка поотделно, съответно в клетка 30 от справка-декларацията за ДДС.

В случай, че лицето е избрало да прилага втората възможност, същото следва да отрази получените данъчни документи за придобиването на стоката и съпътстващите ползването й разходи в дневника за покупки като посочи:

- в колона 10 “Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит” стойността на данъчната основа и в колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” размерът на данъка върху добавената стойност за всяка доставка поотделно в пропорция, съответстваща на използването на актива за стопанската дейност, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС и

- в колона 9 “Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък” общата сума на данъчната основа и ДДС за всяка доставка поотделно, съответстваща на пропорцията на използването на актива за лични нужди, съответно в клетка 30 от справка-декларацията за ДДС.

В случай, че лицето е избрало да прилага третата възможност, същото следва да отрази:

- в дневника за покупки - получените данъчни документи за придобиването на стоката и съпътстващите ползването й разходи като посочи в колона 10 “Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит” стойността на данъчната основа и в колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” размера на данъка върху добавената стойност за всяка доставка поотделно, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС;

- в дневника за продажби:

а) за данъчни периоди до месец януари 2016 г., включително - протоколът, с който е начислило данък за доставката за лични нужди като посочи в колона 16 “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” размера на начисления данък, съответно в клетка 23 “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” на справка-декларацията за ДДС;

б) за данъчни периоди месец февруари 2016 г. и следващите - протоколът, с който е начислило данък за доставката за лични нужди като посочи в колона 16 “Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди” се посочва размера на начисления данък, съответно в клетка 23 “Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди” на справка-декларацията за ДДС.

Когато данъчно задължено лице до началото на 2016 г. е упражнило данъчен кредит както за стока, която до този момент е ползвало за стопанска дейност и за лични нужди, така и за извършените преки разходи, свързани с използването й, и не е начислявало данък върху добавената стойност за доставката за лични нужди, може, съобразно посочените по-горе възможности, и след 01 януари 2016 г.:

- да направи корекция на упражненото право на данъчен кредит за стока и разходите, свързани с използването й, като приложи съответната пропорция на ползването за стопанската дейност и за личните нужди. Протоколът се включва в дневника за покупките като се посочва в колона 10 “Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит” стойността на данъчната основа и в колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” размера на данъка върху добавената стойност за частта съответстваща на ползването за лични нужди с отрицателен знак, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС, или

- да начисли данък пропорционално на размера на ползването. Протоколът, с който е начислен данъка за доставката за лични нужди се отразява в дневника за продажби по посочения по-горе начин относно третата възможност.

Декларирането на начисления данък за доставки за лични нужди и корекцията на данъчен кредит при използването и отделянето на стоки за лични нужди се извършва само със справка-декларация за ДДС като лицата нямат задължение за подаване на други декларации и справки във връзка с това пред НАП. 

Данъчното третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите е разяснено в указание на Изпълнителния директор на НАП с изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър
#113 | 10.02.2016, 15:54
Публикации: 1096 / 61
Сега пък имаме Указание за прилагане на Указанието.
Какво ли да очакваме още?!!
#114 | 10.02.2016, 16:05
Публикации: 260 / 0
Как ще се осчетоводява данък уикенд за ползвано служебно МПС например?!
На базата на изготвен протокол но какви контировки ще се вземат?
Да кажем за месец 01,2016 год. след уточняване на км. и т н сумата която се получава че е изразходена за гориво е 560 лв., и от тук на татък как аз да я осчетоводя.
#115 | 10.02.2016, 16:31
Публикации: 1560 / 171
Хубаво са обяснили за ДДС-то, ами да бяха измислили какво ще правим с данъчната основа по реда на ЗКПО и т.н. :blink:
#116 | 10.02.2016, 19:56
Публикации: 284 / 8
Закупен автомобил през 2012 г.Приспаднат е пълен данъчен кредит.В декларацията за м.Януари 2016 трябва да начисля полагащият се за м.Януари дан.кредит за лични нужди в/у всички разходи вкл.и амортизациите, изчислен с-но чл.27 от ЗДДС-така го разбирам според указанията на НАП.Това не ми е ясно, какво ще правя с остатъка от дан.кредит ,който съм ползвала, а не съм начислявала до 31.12.2015!Ще го връщам ли и кога?
#117 | 10.02.2016, 20:20
Публикации: 6362 / 1061
Здравейте,
Разходите за амортизация, които включвате в данъчанта основа са 1/60 от отчетната стойност при закупуването и добавяте преките разходи, които сте ползвали за лични нужди и за които сте приспаднали данъчен кредит през януари. Начислявате ддс с протокол, отразявате данъка в колона 16 на дневника за продажби и в клетка 23 на справката-декларация.
Ако следващият месец автомобилът не се ползва за лични нужди - не начислявате ДДС.
В този смисъл, "данък уикенд" не е обвързан количествено с ползвания данъчен кредит при придобиване на актива, а цели облагането на ползването му.
Ако автомобилът се ползва от собственик или съдружници, ще трябва в края на годината да третирате отчетените разходи като скрито разпределение на печалбата и да преобразувате със сумата счетоводния финансов резултат.
А, ако не дай си Боже, автомобилът е ползван от сътрудник на трудов договор, разходите ще се явят непаричен доход за физическото лице, който ще е облатаем по ЗДДФЛ и ще поражда задължения за социално и здравно осигуряване, освен ако лицето не е осигурено на максимума.
Ей такава веслба се очертава и си помислете наистина ли имате лично ползване?!
И не е ли по-добре изобщо да не отчитате разходите, които отиват за лично ползване на автомобила, а който го ползва да си плаща горивото без това да минава през цялата тази гувернаментална дандания?!!
На моите клиенти съм казала: "При мен - нищо лично. Само бизнес."  :smile1:
#118 | 10.02.2016, 20:42
Публикации: 148 / 4
това ми хареса!
........................ ........
Здравейте,
Разходите за амортизация, които включвате в данъчанта основа са 1/60 от отчетната стойност при закупуването и добавяте преките разходи, които сте ползвали за лични нужди и за които сте приспаднали данъчен кредит през януари. Начислявате ддс с протокол, отразявате данъка в колона 16 на дневника за продажби и в клетка 23 на справката-декларация.
Ако следващият месец автомобилът не се ползва за лични нужди - не начислявате ДДС.
В този смисъл, "данък уикенд" не е обвързан количествено с ползвания данъчен кредит при придобиване на актива, а цели облагането на ползването му.
........................ ......
в този контекс на мисли, каквото било било ,от тук нататък ще е така.


#119 | 10.02.2016, 22:34
Публикации: 128 / 5
Как ще се осчетоводява данък уикенд за ползвано служебно МПС например?!
На базата на изготвен протокол но какви контировки ще се вземат?
Да кажем за месец 01,2016 год. след уточняване на км. и т н сумата която се получава че е изразходена за гориво е 560 лв., и от тук на татък как аз да я осчетоводя.

Този въпрос си го задавам нон стоп и отговор не намирам. Ако върнатия данък не се признава за разход по ЗКПО, никой няма да внася.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група