Данък "уикенд" и указания на НАП за облагане с ДДС на личното ползване

27.01.2016, 09:23 138310 176

#40 | 27.01.2016, 09:23
Публикации: 1686 / 202
Който не е гледал Нова ТВ:
Данък „Уикенд” – повече въпроси, отколкото отговори
НАП освен да намерят повече работа на адвокатите с този данък, друг ефект не виждам.
И защо трябва да ограничават бизнеса с превоз с микробуси? Интервюто много ми допадна.В някои дейности като сервизите е неуместно да се ползват, защото трябва да си свършиш работата.
#41 | 27.01.2016, 09:28
Публикации: 81 / 6
На мен нищо не ми се изясни от въпросното указание.  :blink:
Шефът ми заяви - нищо няма да правим - включвай си всичко. Освен да го накарам да го оформи писмено, за да не забрави какво е мислил с вчерашна дата.
Определено ще оформя една заповед по зададения по-горе модел - нищо от никой не се ползва за лични цели.
#42 | 27.01.2016, 10:06
Публикации: 399 / 13
Още преди да попрочета по диагонал Указанието,бях решила,че ще искам подписан ежемесечно протокол от управителите,че няма активи за лични нужди или имат-те да си решават и нищо няма да им включвам в новата колонка в дневника по ддс!!Или няма да ползвам данъчен кредит на фактури ,за които има съмнения.Но това телефони,лаптопи и други боклуци-изобщо няма да се занимавам с тях!Това е безумие!Който иска да рови и да търси-когато му дойде времето!Това ми прилича на "касовата отчетност"-всяко чудо за три дни!Колко фирми работят с нея!?Процент?!
#43 | 27.01.2016, 10:10
Публикации: 1686 / 202
За работниците-ясно. С една заповед - забрана за лични нужди.
Въпросът остава отворен за собственика. Кой и на какво основание ще му забрани? И в последствие кой ще го принуди да се отчита какъв личен живот води?
#44 | 27.01.2016, 10:13
Публикации: 11685 / 2124
За работниците-ясно. С една заповед - забрана за лични нужди.
Въпросът остава отворен за собственика. Кой и на какво основание ще му забрани? И в последствие кой ще го принуди да се отчита какъв личен живот води?

Мисля си за тази Заповед за забрана - едно нещо може да е забранено, но дали се изпълнява Заповедта е друго. Пак може да се ровят за доказателства и прочие. А за собственика е направо абсурдно да се приложи Заповед за забрана, така е. Един абсурд / като Указанието в този му вид / води неминуемо да много други абсурди по приложението му.
#45 | 27.01.2016, 10:23
Публикации: 14 / 1
Ох отдъхнах си, толкова са човечни законотворците!  :lol: :lol: :lol:

Съгласно чл. 9, ал. 4, т. 5 от ЗДДС, когато безвъзмездното предоставяне на ползване за лични нужди на стоки, включени в стопанските активи, за които е упражнено право на данъчен кредит, е предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила, не е налице доставка на услуга по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. Такива биха били например случаите, при които при спешна нужда се превозва до лечебно заведение член на персонала или член на семейството на собственик, управител или персонал или трето лице, или когато при природно бедствие се налага превозването на членове на персонала или трети лица с оглед спасяване на човешки живот или здраве или се извършат от данъчно задълженото лице действия за предотвратяване негативните последици от същото.
#46 | 27.01.2016, 10:41
Публикации: 147 / 36
И аз смятам че това указание ще доведе до доста спорове в съдебна зала, които мисля че няма да са в полза на НАП.
Иначе относно самото указание, според мен на евентуална проверка биха подложили единствено и само автомобили и имоти, другите видове активи на фирмите няма да бъдат проверявани, защото реално и няма методика с която да се проверят.
Така че ако това чудо остане да се прилага, то ще трябва да го следиме за автомобили и недвижими имоти.
За автомобилите е ясно... всичко с пътни листа.
За имотите вече.. по фирмите си има доста имоти и направо си ги виждам като обект на проверка и разбира се тези имоти са за лично ползване.
#47 | 27.01.2016, 10:44
Публикации: 232 / 5
Освен ако не смятат да ни подслушват телефоните и да ни следят хронологията на браузъра...
#48 | 27.01.2016, 10:46
Публикации: 147 / 36
Освен ако не смятат да ни подслушват телефоните и да ни следят хронологията на браузъра...

Съмнявам се, няма да се занимават със стотинки.
Ще играят на едно - апартаменти и коли :)
#49 | 27.01.2016, 10:57
Публикации: 214 / 40
Този ми се струва правилния вариант, но вместо подотчетни лица бих използвала 499

и това не е идеален вариант, понеже от 2010г. определението за скрито разпределение на печалба вече включва думата "суми", а не както беше преди - "разходи",  което бая разширява обхвата и разчетите също могат да попаднат вътре, но пак е по-добре отколкото директно да отчитаме подобни неща като данъчно-непризнат разход и свързаните с това последващи главоболия дали Е или НЕ Е непаричен доход на някого
#50 | 27.01.2016, 10:59
Публикации: 11685 / 2124
и това не е идеален вариант, понеже от 2010г. определението за скрито разпределение на печалба вече включва думата "суми", а не както беше преди - "разходи",  което бая разширява обхвата и разчетите също могат да попаднат вътре, но пак е по-добре отколкото директно да отчитаме подобни неща като данъчно-непризнат разход и свързаните с това последващи главоболия дали Е или НЕ Е непаричен доход на някого


Нали говорим за разчет, сумите по който ще се възстановяват?

След дебитиране на 499 / или друга/ ще имаме последваща операция 501/499/или друга разчетна/ и въпросните суми ще бъдат възстановявани.

Ако използваме разходна сметка това няма как да става и наистина ще имаме отклоняване на средства за лични нужди и оттам скрито разпределение на печалбата.

И  всичко това единствено, ако имаме ползване за лични нужди . Както бяха писали мисля в Щапитал - цяла армия фирмени служители ще са нужни за изпълнението на Указанието.

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/01/25/2692234_nap_izleze_s_ukazaniia_za_danuk_uikend/
#51 | 27.01.2016, 11:44
Публикации: 232 / 5
На фона на всички неясноти покрай това указание, шефчето иска от мен да въведа не нормирано работно време за всички служители и щяло да се реши проблема с този данък. Е не мога да го убедя, че ненормирано работно време не означава денонощно работно време!!!
#52 | 27.01.2016, 11:56
Публикации: 25 / 5
Много ми хареса отговора на p.i. за документацията.
 Освен това, лично аз ще направя един кратък  :wink1: протокол от общото събрание на който ще се декларира, че:
1.Данъчните лица използват дадени стоки /личните им коли, телефони и т.н./ изцяло за лично ползване и не е упражнен данъчен кредит за тях, както и за режийните разходи свързани с употребата им.
2. Служебните сгради, автомобили и техники /телефони, компютри и др./ се използват изцяло за дейности свързани със стопанските ежедневни операции - съответно документално обосновано.
3. "Определянето на данъчната основа в случаите, когато стоки и/или услуги се използват едновременно за лични нужди и за независима икономическа дейност е пропорционална в зависимост от степента на използване."
4. "Прилагане на метода за пропорционално разпределяне на направените преки разходи."
5."В случаите, когато изначално не е ясно реалната пропорция на ползването за лични нужди, може да се отложи упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит в рамките на срока по чл. 72 от ЗДДС, като в този срок се проследява личното ползване на актива."
Е, та това е :good:
#53 | 27.01.2016, 12:36
Публикации: 1686 / 202
И докато се приложи т.5 как го доказваме?
В края на всеки месец всеки ползвал сл. автомобил декларира:
изминати км за служебни цели- ... км
за лични нужди - ... км.
А ако автомобилът се ползва от повече от едно лице, всеки автомобил с по няколко приложени декларации всеки месец. Голямо облекчение за малките фирми!  :blink:
#54 | 27.01.2016, 12:43
Публикации: 26 / 0
Съвсем се обърках, но моля за малко разяснение
Ние сме фирма, регистрирана по ДДС, но продажбите ни са освободени от ЗДДС - търгуваме със земеделска земя, следователно не използваме данъчен кредит за покупките, защото и не начисляваме ДДС на продажбите.
Та въпроса ми е трябва ли да начислявам ДДС за лично ползване на автомобил или на мобилни услуги, примерно?
Благодаря ви!
#55 | 27.01.2016, 12:48
Публикации: 1686 / 202
#56 | 27.01.2016, 13:08
Публикации: 680 / 86
Като чета нагоре за цялата документация, която планирате си мисля това Правила за ДАНС ли ще правим или какво ? Аз го разбирам така - имаме лично ползване - правим методика и съответно начисляваме Дк в по-малък размер., нямаме лично ползване - нищо не правим. Това презастраховане никой не ни го иска, а искаме сякаш да "обещаем", че няма да ползваме нищо лично.
#57 | 27.01.2016, 13:32
Публикации: 25 / 5

"Разработеният от данъчно задълженото лице механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС следва да бъде оповестен в документацията на лицето и при поискване да бъде представен на органа по приходите."
1.3.4. Документация
"Необходимата за установяване на ползването на стоката документация не е посочена в нормативната уредба. Все пак следва да бъде припомнено, че съгласно чл. 123 от ЗДДС и чл. 242 от Директивата за ДДС, данъчно задължените лица са длъжни да поддържат достатъчно подробна документация, която да позволява установяването на техните задължения. В този смисъл според избрания от лицето метод за проследяване на ползването следва да се поддържа и придружаваща документация, доказваща коректното и последователно прилагане на избрания метод."
"Ангажимент на задълженото лице е да определи лицата, отговарящи за изготвянето им, и честотата на изготвяне."
#58 | 27.01.2016, 13:59
Публикации: 1957 / 1603
Администратор на сайта
На практика няма да е така. В протокола за лично ползване на 50 км пробег на МПС ще трябва да се опишат:
- фактурата за гориво
- фактурата за паркинг
- фактурата за автомивка
- 1/12 от всички фактури за ремонт на актива
- 1/60 от фактурата за придобиване на актива
- и всички фактури за присъщите разходи, които не се сещам
разбира се всички те взети частично спрямо пробега свързан с икономическата дейност на фирмата ... това само ако решиш да спазваш указанията ...


Вероятно може в един протокол да се запише сумата на месечното лично ползване, като обща данъчна основа. В указанието са записали, като изискване за реквизитите на протоколите само:
- номер и дата;
- името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на регистрираното лице –доставчик;
- количеството и вида на стоката или вида на услугата;
- датата на възникване на данъчното събитие по доставката;
- данъчната основа;
- ставката на данъка;
- основанието за начисляване на данъка от лицето –  чл. 82, ал. 1 от ЗДДС;
- размерът на данъка.

Направи ми впечатление от проекта на ППЗДДС, че искат допълнителни реквизити по протоколи, но всъщност става въпрос за протоколите за корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от закона.

 "§ 9. В чл. 66 се правят следните допълнения и изменения:
1. В ал. 1:
2. а) създава се нова т. 6:
„6. номер и дата на данъчен/и документ/и, по който/които е упражнено право на
приспадане на данъчен кредит;
“;;
б) досегашните точки 6 и 7 стават съответно точки 7 и 8;"

А това е от мотивите към проекта.
"С цел проследимост и идентифициране на стоките и/или услугите, за които регистрираните по закона лица следва да коригират приспаднатия вече данъчен кредит чрез съставяне на протокол, се предлага в този протокол освен предвидената вече в правилника информация, свързана с корекцията, да се посочва и номера и датата на данъчния/те документ/и, по който/които е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит. "
#59 | 27.01.2016, 16:26
Публикации: 7 / 0
А, тази красота:
.."Когато данъчно задължено лице до началото на 2016 г. е упражнило данъчен кредит както за актив, който до този момент е ползвало за стопанска дейност и за лични нужди, така и за направените преки разходи, свързани с използването му и не е начислявало данък за личното ползване, може да начисли данък и след 01 януари 2016 г., пропорционално на размера на ползването. За определяне на данъчната основа на доставката на услугата за ползване за лични нужди се прилага изложеното в т. IV. Документирането на начисляването на данъка се прави по реда, посочен в т. 1.5"...
 :blush: :no: :no2:
Искам да се върнем на този текст. Как го разбирате? Ако актива е напълно амортизиран и за него е ползван данъчен кредит ( възстановено ДДС)  но все още се ползва във фирмата за служебни  и за лични нужди -например компютър или кола само консумативите ли му отчитаме в пропорция? Искат ли ми възстановяване за лични нужди със стара дата?
Също не разбрах каква свобода ми дават в методиката, уж свобода са си определя % на ползване, пък после доказвай с документи. То за един автомобил не е ли все км. и пътни листа. Ако избера 70% на 30% как мога да ги докажа по друг начин?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група