Данък "уикенд" и указания на НАП за облагане с ДДС на личното ползване

27.01.2016, 17:04 134038 176

#60 | 27.01.2016, 17:04
Публикации: 214 / 40
Също не разбрах каква свобода ми дават в методиката, уж свобода са си определя % на ползване, пък после доказвай с документи. То за един автомобил не е ли все км. и пътни листа. Ако избера 70% на 30% как мога да ги докажа по друг начин?

явно идеята е ако избереш 70 на 30, да оформяш пътни листове, в които 70% от километрите са служебни, а 30% - лични, важното е да кипи безсмислен труд по създаване на формална документация, а дали и колко е реална - никакво значение

#61 | 27.01.2016, 17:37
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
Искам да се върнем на този текст. Как го разбирате? Ако актива е напълно амортизиран и за него е ползван данъчен кредит ( възстановено ДДС)  но все още се ползва във фирмата за служебни  и за лични нужди -например компютър или кола само консумативите ли му отчитаме в пропорция? Искат ли ми възстановяване за лични нужди със стара дата?
Също не разбрах каква свобода ми дават в методиката, уж свобода са си определя % на ползване, пък после доказвай с документи. То за един автомобил не е ли все км. и пътни листа. Ако избера 70% на 30% как мога да ги докажа по друг начин?


Смятам да разбирам текста буквално - можем да начисляваме ДДС за лично ползване и за стари дати. Използван е изразът “може да начисли данък и след 01 януари 2016”. Явно са на принципа – кой каквото даде и колкото повече, толкова повече. А това с въображаемата "свобода да избираме" какво да го коментираме - свободата да създаваме бумаги и документация за доказване. :)



В края на краищата за нас, като счетоводна кантора, е важно да имаме яснота от клиентите какво правим с тяхното лично ползване. От тях зависи и те ще казват какво е личното им ползване.

Например за автомобилите, който е най-честият случай, ще се ориентираме по това какво лично ползване са написали клиентите в пътните листа. Дали сме им възможност лесно да си ги попълват от тук: Приложението за издаване на пътни листа.

В тази връзка допълнихме в приложението, заедно с управленска и неуправленска дейност, да има и опция "лично ползване". Още с попълването, автоматично да се смята процент на личното ползване и самата данъчна основа. И ето това ще ни е базата за разпределение. Документирано, ясно и точно.

На тази база вече можем да стъпим за пропорционалното разделяне на другите разходи, свързани с автомобила, както и за разхода за изхабяването за личното ползване, като част от данъчната основа. 



Допълвам се, че на техен риск и отговорност, клиентите могат да ни предават попълнени пътни листа, с изцяло неуправленска дейност и без никакво лично ползване. Това за нас е достатъчно, за да си изпълним ангажимента и да не се чудим какво да правим. При проверка данъчните, ако искат да доказват, че е имало лично ползване и да видим как ще сметнат колко е данъчната основа, че да им начислят данък. Те затова предлагаха и настояваха да направят така процедурата, че да е обвързана с предварително подаване на нова декларация, и ако тя не е подадена, то да се приема, че изцяло на 100% стоката/услугата е за лично ползване. Добре, че не мина това в Бюджетна комисия.
#62 | 27.01.2016, 18:38
Публикации: 214 / 40
чудесен е този пътен лист, въпреки че не мога да го видя в пълната му функционалност, но наистина би дал цялата доказателствена информация, стига да има съвестен попълнител :)

сега като размислям, нас като счетоводители не ни терзае толкова самия механизъм на това начисляване - ако имаме данни от собствениците, да, отваря се бая работа, но не е невъзможно да се създаде процедура и да се осчетоводява.... истинският проблем е, че не можем да разчитаме на такава информация, защото клиентът казва в най-добрия случай - "абсурд да ползвам нещо лично" и в най-лошия - "декларирай каквото ти прецениш", откъдето първо не ни е работа ние да преценяваме, и не по-малко важно - не можем да гарантираме за последиците, свързани с другите закони, третиращи доходи
#63 | 27.01.2016, 21:18
Публикации: 623 / 74
"Разработеният от данъчно задълженото лице механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС следва да бъде оповестен в документацията на лицето и при поискване да бъде представен на органа по приходите."
1.3.4. Документация
"Необходимата за установяване на ползването на стоката документация не е посочена в нормативната уредба. Все пак следва да бъде припомнено, че съгласно чл. 123 от ЗДДС и чл. 242 от Директивата за ДДС, данъчно задължените лица са длъжни да поддържат достатъчно подробна документация, която да позволява установяването на техните задължения. В този смисъл според избрания от лицето метод за проследяване на ползването следва да се поддържа и придружаваща документация, доказваща коректното и последователно прилагане на избрания метод."
"Ангажимент на задълженото лице е да определи лицата, отговарящи за изготвянето им, и честотата на изготвяне."

Всичко това обаче следва да бъде направено при наличието на стока или услуга, част от които ще бъдат ползвани и за лични цели. Едва след закупуването на стоката / примерно / следва да се изработи тази документация, а не предварително да я имаме. Как ще имаме документация и методика на нещо, което още не е факт.Според мене , ако нямаме  актив, който се ползва и за лични цели няма необходимост и от никаква документация или съвсем нищо не разбирам.
#64 | 28.01.2016, 00:35
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
виждам, че в чл.27, ал.2 има текст и за т.3 на чл.9, ал.2 - имах предвид, че в самото указание няма нищо по въпроса, даже изрично е казано на няколко пъти, че ако данъчен кредит не е ползван, не се извършва и начисляване на ДДС по чл.9, ал.2, т.2

сигурна съм, че нещо ключово ми убягва, но просто не откривам кое е то - защо трябва да има две точки на този чл.9, ал.2 - при едната начисляваш, ако си ползвал данъчен кредит, но ако не си ползвал не начисляваш, а по другата точка - винаги начисляваш ДДС по такава услуга, независимо дали си ползвал или не; разликата между двете точки е в думата безвъзмезно при т.3, но по т.2 също повечето такива услуги са също безвъзмездно предоставени

Сега се върнах да препрочета какво сте писали и виждам, че си питала каква е ключовата разликата между т. 1 и т. 2 на чл. 9, ал. 3 и защо по т. 1 има значение дали е ползван данъчния кредит за по-нататъшно начисляване за личното ползване.

За т. 1 – Това е личното ползване на коли, имоти, яхти, които са част от стопанските активи или личното ползване на услуги, които са фирмени, като телефонни разговори. Тук става въпрос за лично ползване/употреба.

Пример по т. 1: Служителят Иван Иванов ползва фирмената кола за лични нужди. И ако данъчният кредит по тази кола не е ползван, то фирмата не начислява ДДС за личното му ползване, ако е ползван, то фирмата начислява ДДС за личното ползване на Иван.

За т. 2 – Това са безвъзмездни (напр. безплатни) услуги, извършени от фирмата за лични нужди на собственик, управител, служител и тн. Тук става въпрос за извършена услуга. И затова няма значение ползвал/не ползвал ДК.

Пример по т. 2: Фирмата безплатно ремонтира жилището на служителя Иван Иванов. Тогава за своята безвъзмездна услуга (безплатния труд), която е приравнена на възмездна, ще трябва да начисли ДДС.

Това е разликата между двете точки – едното е ползване (лично), а другото е безплатно извършване на услуга (лична).

Указанието на НАП е само за личното ползване, тоест при услугите - чл. 9, ал. 3, т. 1.
#65 | 28.01.2016, 00:47
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
В тази връзка, погледни чл. 26 от ДДС Директивата, който е транспониран чрез чл. 9, ал. 3 от нашия закон. Там разликата между двете се разбира по-добре.

Член 26
1. Всяка от следните сделки се третира като възмездна доставка на услуги:

а) употребата на стоки, които са част от стопанските активи за лични нужди на данъчнозадълженото лице или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, когато дължимият за тези стоки данък върху добавената стойност подлежи на изцяло или частично приспадане;

б) безвъзмездната доставка на услуги, извършена от данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето.
#66 | 28.01.2016, 09:02
Публикации: 214 / 40
мерси, Катя, почна да ми просветва

обаче каква тогава е разликата в нашия закон между чл.6, ал.3, т.1 и чл.9, ал.3, т.1 като все става въпрос за използване на стока, за която е ползван данъчен кредит? имам чувството, че в ЗДДС личното ползване на стока е дублирано чрез тези две точки
#67 | 28.01.2016, 10:48
Публикации: 364 / 7
Въпросче- имаме  джип, за който е теглен ДК-26000 ЛВ през 2014 г, Първоначална ст-ст-126000лв ,Изх.до момента 74000лв.  Какво ще процедираме? Първ.стойност -влиза ли в разходите?  Изхабяването до момента  -вече е ясно, че влиза.
#68 | 28.01.2016, 12:28
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
мерси, Катя, почна да ми просветва

обаче каква тогава е разликата в нашия закон между чл.6, ал.3, т.1 и чл.9, ал.3, т.1 като все става въпрос за използване на стока, за която е ползван данъчен кредит? имам чувството, че в ЗДДС личното ползване на стока е дублирано чрез тези две точки

Виж чл. 16 в Директивата, който е аналогът на нашия чл. 6, ал.3, т. 1. Такова "дублиране" има и там. Целта е да се обхванат всички лични доставки - и тези които имат белези на доставка на стока (прехвърлянето на собственост и др. вещно право) и доставката на услуги, които са различни от стоки.
#69 | 28.01.2016, 15:05
Публикации: 151 / 5
В указанието е написано "когато стоките са включени в стопанските активи и за начисления данък при закупуването им е упражнено право на пълен или частичен данъчен кредит ", а как стои въпроса с автомобили, които са на оперативен лизинг, не са в активите на фирмата и се ползва данъчен кредит на наема и консумативите за тях?
#70 | 28.01.2016, 15:53
Публикации: 1630 / 186
стр.12 от Указанието:
Скрит текст :
#71 | 28.01.2016, 16:15
Публикации: 364 / 7
Въпросче- имаме  джип, за който е теглен ДК-26000 ЛВ през 2014 г, Първоначална ст-ст-126000лв ,Изх.до момента 74000лв.  Какво ще процедираме? Първ.стойност -влиза ли в разходите?
#72 | 28.01.2016, 16:20
Публикации: 151 / 5
Благодаря n_alex76, сигурно съм чела указанието по краткия диагонал. :)
#73 | 28.01.2016, 16:22
Публикации: 149 / 4
през далечната 1995 година, отстъпено право на строеж фактуриран с ддс и естествено упражнено право.Закона тогава го е полволявавал!
кой точно размер  да се вземе! Имам впредвид ,че периода беше когато боравехме с милиони ,после деноминирахме ,после револоризирахме?
#74 | 29.01.2016, 11:36
Публикации: 72 / 3
интересно ми е след като промяната по чл.9 е в сила 01.01.2014г това означава ли, че правим преглед на всичко закупено през тези 2години или се придържаме към указанията, че 6мес е препоръчително лицата да преценят как да отчетат данъчния кредит за закупените и ползвани за лични нужди услуги и стоки?
ясно е, че идеята е ако може никой да не ползва ДК за активи и услуги  които е закупил , а само да плаща ддс за приходи от основната си дейност. Съгласна съм, че това има резон да касае автомобили и апартаманети т.к ДК е доста голям при тях, но закупени офис активи-кафемашини,тостери, фурни.....които са под праг на същественост и имат незначителна ст-ст на ДК ми се струва по-удачно да не се ползва ДК за тях или да се направи корекция и пропорционално разпределяне. НО интересно е при кой вариант фирмата ще е на по-малка загуба: ако не ползва ДК или пропорционално раздели актива за лични и служебни нужди?
#75 | 29.01.2016, 14:56
Публикации: 1630 / 186
Практиката на данък уикенд в другите европейски страни.
Бъркотията с ДДС за активи с двойна употреба расте
Ирландският закон е интересен с това, че поставя като условие за приспадането на ДДС колите да имат ниски емисии на въглероден диоксид, както и поне 60% да се използват за бизнес нужди. Тоест не се налага да се води детайлна документация, ако е надминат този праг.
#76 | 29.01.2016, 15:09
Публикации: 11374 / 2035
Чудесен материал !  :good:
Благодаря , n_alex76 !


Направиха ми впечатление някои моменти от него :

1. " НАП даде всичко от себе си и публикува уникално указание. То е разбираемо само за НАП и данъчните консултанти"
 2." Когато данъчната администрация губи дела, не тя понася санкцията .Разходите са за сметка на данъкоплатците.Затова НАП не се тревожи, че ще загуби времето на данъкоплатците в играта на котка и мишка "
3." Преди да представи указанието си, НАП заяви, че ще проучи европейския опит. Но резултатът е сложен текст, стоварен в последния момент, който при това няма правна стойност. Очевидно последната територия, която чиновниците биха отстъпили без бой, е правото да определят задължения по свое усмотрение"

Много бих искала и някой юрист да се включи с мнение по въпроса - ето в такива моменти те са с много ценно за нас мнение.

#77 | 29.01.2016, 17:31
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
Излязоха и промените в ППЗДДС. Изменения в справка-декларацията, дневника за продажбите, малко разместване в структурата на подаваните файлове във връзка с облагането на личното ползване. Вижте и преходните режими.

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2016 г.
#78 | 29.01.2016, 17:49
Публикации: 1 / 0
Здравейте, след като изчетох промените в правилника се появи следния въпрос:
Къде отива сегашната колона 16 в дневника - Начислен ДДС предвиден за други случаи??? Досега там слагах ДДС-то при бракуване на стоки и липси от инвентаризация.....
#79 | 29.01.2016, 18:06
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
Къде отива сегашната колона 16 в дневника - Начислен ДДС предвиден за други случаи??? Досега там слагах ДДС-то при бракуване на стоки и липси от инвентаризация.....

Отива в колона 12.

§ 18. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Наименованието на колона 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 11“ се заменя с „Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група