Данък "уикенд" и указания на НАП за облагане с ДДС на личното ползване

29.01.2016, 18:30 141673 176

#80 | 29.01.2016, 18:30
Публикации: 78 / 6
За данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните дневник за продажбите по приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 и справка-декларацията по приложение № 13 към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4.

Това означава, че за месец януари 2016 г.   Справка Декларация за ДДС, Дневник за покупки и Дневник за продажби, ще се подават по старите образци!?!
#81 | 29.01.2016, 18:57
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Да
#82 | 30.01.2016, 13:24
Публикации: 320 / 26
Тогава за м.01. ще изчисляваме ли въобще ДДС върху разходи за лични нужди
#83 | 30.01.2016, 19:01
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Да, евентуално, ако клиентите си признаят. :wink1: Но предвид това, че протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, то може да издадем протокола за януарското лично ползване през февруари (до 15-ти февруари) и да го включим в ДДС справката за февруари.
#84 | 30.01.2016, 19:12
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
За януарското ДДС, ако някой издаде протокол за личното ползване, то има възможност да включи данъка в колоната за други случаи по стария образец - колона 16 „Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ .

По новия образец колона 16 е предвидена само за този данък, за да виждат данъчните кой внася, а новото име на колона 16 е „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“.
#85 | 01.02.2016, 12:07
Публикации: 154 / 5
Аз ли не чета правилно или не разбирам какво се случва с ДМА - офис или автомобил на името на фирмата  напълно амортизирани  до 31.12.2015,но продължават да се използват.
Въведени в експлоатация повече от 20 г за недвижим и повече от 5 за движимите?
За напред от 01.01.2016  е ясно , преценка  и прилагане методика
#86 | 01.02.2016, 17:22
Публикации: 7 / 0
Аз ли не чета правилно или не разбирам какво се случва с ДМА - офис или автомобил на името на фирмата  напълно амортизирани  до 31.12.2015,но продължават да се използват.
Въведени в експлоатация повече от 20 г за недвижим и повече от 5 за движимите?
За напред от 01.01.2016  е ясно , преценка  и прилагане методика
И аз това не го разбрах. Напълно амортизиран автомобил, който ще бъде деклариран че ще се ползва и за лична употреба как ще се отразяват разходите? Само за бъдещите разходи ли ще делим по % или ще се връща някакво ДДС от минали периоди?
#87 | 01.02.2016, 17:39
Публикации: 2 / 0
Да се включа и аз по темата.Закупен товарен автомобил които се е ползвал  и за придвижване до офиса от дома.До момента така и така личните километри сме отчитали като такива и не сме ползвали ДДС и съответно върху тях е плащан 10% данък върху разходите.Не сме приспадали часта от ДДС за резервните части и всички други съпътстващи разходи.Сега според указанието трябва да го направим,но в какъв период и съответно върху тази сума непризнати разходи ще трябва да платим и начислим нови 10% разходи върху данъците? За от тук нататък ясно-пропорция е най-лесния начин -за разходите,а за предходните пероди?
#88 | 02.02.2016, 09:28
Публикации: 495 / 8
и аз да се включа и да попитам:
имаме автомобил на оперативен лизинг, който се използва за управлението/плащаме 10% данък/, ползвам ДДС-то. От сега нататък как стоят нещата? Много съм объркана.....
#89 | 02.02.2016, 21:39
Публикации: 1705 / 207
Бизнесът иска данък „уикенд“ и за колите на държавните чиновници

Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев е предложил въвеждането на праг на стойност на облагаемите активи в размер на 50 хил. лв и разпределение на ползването на активите за служебни и лични нужди в пропорция 80:20.
„Този данък удря коректния бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна и административна тежест, достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна информация и данъци“, отбеляза Катя Крънчева от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.
На срещата е била предоставена информация за европейския опит по отношение облагането на служебните активи с ДДС, когато те се ползват за лични нужди.
На 9 февруари предстои да се проведе среща с ръководството на НАП, както и с екипа, изготвил указанията за данък „уикенд“.
#90 | 02.02.2016, 21:55
Публикации: 723 / 96
Ще повярвам, че държавата иска да спре злоупотребите , ако наистина се приеме това Указание да бъде прилагано за всички без изключение. Само това би било израз на добра воля, а не козметика - проформа .
#91 | 04.02.2016, 13:13
Публикации: 309 / 37
Как разбирате срока за изхабяване на даден актив по чл.27, ал.2. В закона се казва "...изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит включително – за движими вещи, съответно за период от 20 години – за недвижимите вещи."
Четох в един друг сайт коментари, а и в Новото данъчно законодателство-коментарите към ЗДДС е написано, че "Ще се ползват сроковете по чл. 79, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗДДС – 5 години за движимите вещи и 20 години за недвижимите имоти, като разходът за изхабяване се формира на равни части за всеки данъчен период. "
Само че чл.79, ал.6, т.1 гласи: "БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по ал. 2, включително годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително;"
Мисля, че разликата е съществена.
Например закупен актив м.11.2011година. Упражнено е правото на ДК в м.11.2011.
За целите на чл.79 в 2016година корекция не правим защото на 31.12.2015 е изтекъл 5-годишния срок.
За целите обаче на чл.27, ал.2 срока изтича на 31.10.2016г.
Може би аз нещо съм пропуснала, но на семинар, на който присъствах също ни беше казано, че за целите на чл.27, ал.2 5-годишния срок на всички закупени активи през 2011 изтича на 31.12.2015г.
#92 | 04.02.2016, 14:56
Публикации: 47 / 2
Извинете, но да попитам до 14.02.2016 фирмите трябва да декларират:
1.Всичките си заведени активи/телефони,компютри,автомобили,производствени сгради и т.н./ със праг 700 лв.;
2.Само тези над 5 000 лв.;
3.Само тези, които ще използва за напред  за лични нужди;
4.Или тези, за които е ползвал/ва данък при покупката;
И в кое приложение да бъдат описани тези активи?
Благодаря предварително на всички
#93 | 04.02.2016, 15:30
Публикации: 7 / 0
Тези прагове къде ги видяхте?
#94 | 04.02.2016, 15:33
Публикации: 47 / 2
От написани публикации. От толкова четене се обърках.Затова питам знаещите повече от мен по въпроса.
#95 | 04.02.2016, 18:08
Публикации: 309 / 37
Извинете, но да попитам до 14.02.2016 фирмите трябва да декларират:
1.Всичките си заведени активи/телефони,компютри,автомобили,производствени сгради и т.н./ със праг 700 лв.;
2.Само тези над 5 000 лв.;
3.Само тези, които ще използва за напред  за лични нужди;
4.Или тези, за които е ползвал/ва данък при покупката;
И в кое приложение да бъдат описани тези активи?
Благодаря предварително на всички
Наистина доста си се пообъркал.
1 и 2 - са предложения, които изобщо не влезоха за обсъждане.
Не се описват в никакво приложение активите.
Ако изчетеш от начало цялата тема, в която питаш, може и да ти се изяснят нещата.
#96 | 05.02.2016, 10:35
Публикации: 1705 / 207
Колеги, съгласни ли сте с предложенията?
Бизнесът с редица предложения за данък “уикенд”
Нашите предложения са в две посоки. Първата е въвеждане на праг. Идеята е данък “уикенд” да не важи за всички активи, а за тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение за служебно и лично ползване, фиксирано по видове активи, които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност за неравно третиране на предприятията”, обясни Васил Велев.

Аз лично не мога да се съглася с второто предложение. Би трябвало да има и някаква достоверност. Кой ще се съгласи да плати данък без да се докаже, че го дължи?
#97 | 05.02.2016, 11:16
Публикации: 11944 / 2180
n_alex7,

Аз изобщо се чудя как излезе толкова недомислено и неработещо в този си вид Указание ! И преди Законът изискваше да правим разграничение на личното ползване от това за дейността. Сега явно държавата иска да прибере още едни пари, но се чуди как. Аз съм за достоверността също - как едни ще плащат данък уикенд, а други не , защото техните ДМА, стоки и прочие са под един евентуален праг ? Или ползваш нещо за лични нужди и има за това механизъм в ЗКПО и ЗДДС какво да се прави или не ползваш за лични нужди. Само дето до "патент" не се е стигнало.
Истината е обаче, че все нещо трябва да направят, за да стане това Указание работещо, защото в този си вид мисля, че не е . За мене дори не е нужно да ни Указват да спазваме Закона, но явно така са решили...
#98 | 05.02.2016, 15:33
Публикации: 825 / 178
delphine,
напълно съм съгласен с теб - да не се допуска уравниловка, а всичко да е достоверно при фирмите..
Но в същото време вече прецених за себе си колко много и то излишна работа ми се създава с многообразието на активи, проценти, километри, стотинки, и какви ли не щуротии. Айде, ако е за една фирма - става до някъде, но за повече си е жива утрепия - за нищо.
Ясно е, че заради директивата държавата ще си събере едни пари, но те няма да дойдат от дребния бизнес. А дребният бизнес знаем колко плащат за счетоводно обслужване - т.е. ние пак ще го отнесем.
Та, съм на мнение - нека има праг - и то по висок.
Нека се въведат някакви твърди проценти за коли, телефони и т.н. просто защото е  почти безсмислено работата ни по това направление.
В други европейски държави са успяли да наложат такива проценти, сигурно и там са скачали хората от бизнеса - но аз чета само за активи с високи стойности, а не кокошкарски неща, които се очертава да правим ние.
 :smile1:
#99 | 05.02.2016, 15:51
Публикации: 1705 / 207
пасат, аз не виждам каква повече работа ни се отваря, в предвид задължителните пътни листи. Ще има само доп. коефициенти, които да определят данъка, за които има вече приложение във сайта.
Единствено съм за въвеждане на някакъв минимум за дължимите данъци. Както и да се даде повече време за обработка на данните, напр. както по чл. 55 от ЗДДФЛ- на тримесечие.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група