Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване

19.03.2017, 10:44 121499 93
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 19.03.2017, 10:44
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Здравейте, според мен - в Други приходи. Приложението осигурява съкратените форми, съгласно стандарта и няма възможност за добавяне на други редове. 
#21 | 19.03.2017, 16:43
Публикации: 7112 / 1056
Съгласно т. 16.24. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви от Приложение № 1 към СС 1.

Съгласно т. 20.4. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
.....
Обръщаме внимание, че използваният израз "най-малко" означава, че формите могат да съдържат и повече информация, която е предвидена в приложенията за баланс и отчет за приходите и разходите в СС 1.

Аз съм склонна да възприемам СС1 по начина,  обяснен на 16.02.2017, а не като ограничение за други редове.
Относно незавършеното производство реших въобще да не го включвам в ОПР, а направените разходи да оставя като разход за бъдещи периоди. Знам, че не е издържано, но не влияе върху финансовия резултат.
#22 | 20.03.2017, 18:33
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Отговорях на Надя за въпроса ѝ дали може в приложението за ГФО на микропредприятие от сайта на КиК Инфо да се добавят долълнителни редове, тоест обясних, че сме предвидили съкратените форми, които са по стандарта, и няма опция да се добавят други редовe.
#23 | 21.03.2017, 09:51
Публикации: 19 / 1
Здравейте! Не трябва ли да добавим и изискването - къде е вписана фирмата и номера под който е вписана?
#24 | 21.03.2017, 14:49
Публикации: 27 / 6
Здравейте! Не трябва ли да добавим и изискването - къде е вписана фирмата и номера под който е вписана?

Това не е ли ЕИК номера на фирмата? Какъв друг номер да се вписва?
#25 | 21.03.2017, 14:53
Публикации: 19 / 1
При подаване на заявление за регистрация на фирма се получава рег.номер, а след регистрацията фирмата получава ЕИК
#26 | 21.03.2017, 18:04
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Честно казано не можах да разбера въпроса въпроса за номера. Предвидено е ЕИК съгласно стандарта и ЗСч.
#27 | 22.03.2017, 16:11
Публикации: 1 / 0
Предварително благодаря на Катя Крънчева за отговора на моя въпрос.

Само да потвърдим, че микропредприятие може да подаде в НСИ само баланс и ОПР?

Към Агенцията по вписванията се предава съкратената форма на баланс и ОПР съгласно вашето супер готино приложение по-горе, нали така?
#28 | 22.03.2017, 18:14
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
По първи въпрос: От комплекта ГОД за НСИ микропредприятията могат да не попълват само Отчет за собствения капитал, Отчет за паричния поток, Справка за (нетекущите) дълготрайни активи. Тоест ГОД може да бъде подаден и без тях и системата на НСИ го приема. Всички други справки се попълват, разбира се, ако имате данни. Например справката за лихви се попълва, само ако има отчетени/платени/получени такива. Има облекчение за ЕТ, които не подлежат на одит, с нетни приходи от продажби до 200 хил., те подават само тези: http://www.nsi.bg/node/14725/

По втори въпрос: Микропредприятието може да публикува в ТР и само Баланс (без ОПР). Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗСч малките предприятия (в т. ч. и микропредприятията), които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. Тоест микропредприятията, които не подлежат на одит, могат да публикуват само баланс.
#29 | 23.03.2017, 16:14
Публикации: 1 / 0
Днес в титулната страница на отчета, независимо, че опцията е маркирана и не е добавен ОПР (опцията е размаркирана) не излиза текстът: "Съгласно чл. 38, ал. 4. и във връзка с § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, предприятието е избрало да не публикува своя отчет за приходите и разходите, тоест е задължено да публикува само баланс."  Току що забелязах, че текстът излиза само при маркирана опция: "Включи съдържание на ГФО", но аз не искам да включвам съдържание, в което пише, че съдържа ОПР, а после със звездичка се обяснява, че не включва. До онзи ден си излизаше без проблеми и при изключена опция за съдържание. Някъде бъркам ли?
#30 | 30.03.2017, 11:15
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Здравейте, правихме малки размествания в титулната страница, но днес направихме нова добавка. Моля, вижте пак.
#31 | 05.05.2017, 10:21
Публикации: 12 / 0
Здравейте, за фирма , която няма дейност ми излезе баланс само със  сума на актива и пасива - 0.Така ли е нормално и няма ли да има проблем в ТР?
#32 | 05.05.2017, 12:08
Публикации: 9540 / 1622
Излязло е това, което е въведено.  :smile1:
Ако нямате други данни - всичко си е ОК и за ТР.
#33 | 07.05.2017, 03:38
Публикации: 1 / 0
Излязло е това, което е въведено.  :smile1:
Ако нямате други данни - всичко си е ОК и за ТР.
#34 | 11.05.2017, 11:28
Публикации: 12 / 0
Здравейте,
Отчети, които съм подавала миналата година в АВ все още стоят със статус "обработва се"..... Как мислите това нормално ли е? Дали да звъня на информационния телефон да питам какво става? 12месеца обработка не ми се струва добре.... :no2:
#35 | 11.05.2017, 12:30
Публикации: 2499 / 283
Нормално е, всяка година е така
#36 | 15.05.2017, 15:01
Публикации: 1 / 0
Здравейте,
Според вас ЮЛНЦ  какво трябва да публикува в министерството на правосъдието - само баланс и опр или всички форми??
#37 | 17.05.2017, 15:59
Публикации: 3 / 0
Не считате ли, че в СС 1 т.24.2 б."г" задължителните оповестявания, а именно:

"г) размерът на всички условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса; задълженията, свързани с пенсии, и задълженията към свързани или асоциирани предприятия се посочват отделно";

са три отделни, т.е. 1) условни задължения и т.н. 2) задължения, свързани с пенсии и 3) задължения към свързани и ас.предприятия?
В Приложението 2) и 3) са в т.ч. и са включени в сумата на т.1)???

#38 | 17.05.2017, 18:55
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Оповестяването по “г” е за условните задължения, които не са включени в баланса. В тях може да има задължения, свързани с пенсии, както и такива към свързани или асоциирани предприятия. Те трябва да се посочат отделно и това е смисълът на пояснението след точката и запетаята: "; задълженията, свързани с пенсии, и задълженията към свързани или асоциирани предприятия се посочват отделно" - тоест посочват се отделно от другите условни задължения.

А задълженията, свързани с пенсии, както и задълженията към свързани или асоциирани предприятия, които не са условни, са включени в баланса. За тях няма задължение за допълнително и отделно оповестяване от микропредприятията.

Текстът на т. 24.2, буква "г" от СС 1 директно транспонира член 16, буква "г" от Директива 2013/34/ЕС и се има предвид точно задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса. Това имахме предвид и в Работната група в МФ, когато се създаваше новия ЗСч и промените в СС1, а именно минимално  оповестяване от микропредприятията, тоест само минималното изискуемото от счетоводната директива.
#39 | 18.05.2017, 10:48
Публикации: 65 / 1
Тази форма може ли да се използва при публикуване на отчетите в Търговски регистър?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове