Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване

18.05.2017, 12:26 123680 93
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#40 | 18.05.2017, 12:26
Публикации: 66 / 2
"Без нулеви редове

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените баланс и отчет за приходите и разходите не следва да съдържат нулеви редове. "

Какво правим с новооткритите дружества през 2016г., които не са имали дейност и в отчетите в хил.лв. всичко е нули? Как трябва да изглеждат отчетите за ТР?
#41 | 18.05.2017, 19:56
Публикации: 548 / 10
Благодаря!
Намерих го - "По втори въпрос: Микропредприятието може да публикува в ТР и само Баланс (без ОПР). Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗСч малките предприятия (в т. ч. и микропредприятията), които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. Тоест микропредприятията, които не подлежат на одит, могат да публикуват само баланс."
#42 | 19.05.2017, 17:00
Публикации: 249 / 7
"Без нулеви редове

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените баланс и отчет за приходите и разходите не следва да съдържат нулеви редове. "

Какво правим с новооткритите дружества през 2016г., които не са имали дейност и в отчетите в хил.лв. всичко е нули? Как трябва да изглеждат отчетите за ТР?

При тях излиза само един ред - сума на актива и сума на пасива = 0.

А аз искам да попитам:
Когато примерно съставям баланс на микропредприятие, което няма записан, но невнесен капитал и разходи за бъдещи периоди, за да няма нулеви редове въобще не ги включвам в баланса ли?
#43 | 21.05.2017, 12:08
Публикации: 385 / 13
Здравейте!
За публикуване в ТР,на микропредприятие трябва:
1.Такса
2.Протокол от Общо събрание за приемане на ГФО.
3.Съкратен баланс /и ОПР-по желание/.
Вашето приложение-достатъчно ли е?Ако фирмата желае-би ли могла да публикува приложение?Това ще бъде ли нарушение и отказ от публикуване в ТР?
Вероятно въпросът ми е смешен,при положение,че никой не знае как ще реагират проверяващите,но все пак-питам за мнение!
#44 | 21.05.2017, 12:35
Публикации: 1966 / 1545
Администратор на сайта
Здравейте, формите за микропредприятие от приложението са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и СС 1 – Представяне на финансови отчети. Предвидени са и необходимите кратки допълнителни оповестявания по СС 1 за микропредприятие. Предвидихме и титулна страница с пояснения към Търговския регистър при публикуването (за всеки случай).

Ако изпълните всички законови изисквания по отношения на публикуването, не би следвало да получите отказ.

От АССП осъществихме контакт с ръководството на АВ и ТР, за да разясним някои нови положения в годишния отчет, визирани в новия Закона за счетоводството и СС 1.

Това е, което мога да направя по въпроса за публикуването и улеснението за счетоводителите и счетоводните компании във връзка с годишните отчети на предприятията. Все пак очакваме институциите да се запознаят с новите изисквания и облекчения, въведени с новото счетоводно законодателство, и да си  свършат работата.
#45 | 21.05.2017, 12:37
Публикации: 385 / 13
Благодаря за отговора!
#46 | 21.05.2017, 12:37
Публикации: 1966 / 1545
Администратор на сайта
За т. нар. нулеви отчети (с например 2 лв. капитал и каса) четете тук: https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Kakvi-godishni-finansovi-otcheti-publikuvat-neraboteshtite-druzhestva.123042.php
#47 | 29.05.2017, 14:18
Публикации: 2 / 0
Здравейте,

Имам питане относно използването на приложението.

Когато се попълва Актива на  баланса    и няма стойност в раздел А. Записан, но невнесен капитал и в раздел Г. разходи за бъдещи периоди, а стойностите са само в раздел Б. Нетекущи активи и раздел В. Текущи активи и след това  се запише отчета в PDF във файла излиза раздел А. Нетекущи активи и раздел Б. Текущи активи т.е не раздел Б Нетекуши активи и раздел В. Текущи активи. Това така ли трябва да е ?
#48 | 29.05.2017, 15:49
Публикации: 1966 / 1545
Администратор на сайта
Здравейте, копирам отговора и тук. Изброяването в разделите, статиите и групите в съответните форми, според нас, трябва да започва от А, респективно от 1 и да върви последователно. Тоест да не започва от Б например или от 2. Затова преди да състави формата, модулът минава и прономерира колоните.
#49 | 31.05.2017, 10:15
Публикации: 142 / 2
Здравейте,

Имам питане относно използването на приложението.

Когато се попълва Актива на  баланса    и няма стойност в раздел А. Записан, но невнесен капитал и в раздел Г. разходи за бъдещи периоди, а стойностите са само в раздел Б. Нетекущи активи и раздел В. Текущи активи и след това  се запише отчета в PDF във файла излиза раздел А. Нетекущи активи и раздел Б. Текущи активи т.е не раздел Б Нетекуши активи и раздел В. Текущи активи. Това така ли трябва да е ?
т е баланс от два раздела , поставих тук във форума същия въпрос и отговорът беше -че разделите , за които няма информация , остават просто празни и балансът ще си има четирите основни раздела - Моля да го уточним -  :blush:
#50 | 31.05.2017, 10:59
Публикации: 1535 / 169
pupa05, след като не посочвате разделите няма как да останат четири.
11.4. Предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период.

Източник: http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=870:cc1
#51 | 31.05.2017, 11:12
Публикации: 142 / 2
Благодаря , n_alex76 , видях точките с изключения , което значи, че ако имам само раздел Б , ще мине на първо място като А , със съответното си наименование
#52 | 31.05.2017, 12:19
Публикации: 2 / 0
Здравейте,
Въпросите ми са:
1.Когато попълвам баланса на микропредприятие, което в  Актив има само стойност в раздел В Текущи /краткотрайни/ активи, при разпечатване раздела В се променя в раздел А. Правилно ли е?
2.За съставител, искам да попълня освен името на лицето и името на фирмата
 /счетоводна къща/
Благодаря!
#53 | 31.05.2017, 13:15
Публикации: 1966 / 1545
Администратор на сайта
Здравейте,
Въпросите ми са:
1.Когато попълвам баланса на микропредприятие, което в  Актив има само стойност в раздел В Текущи /краткотрайни/ активи, при разпечатване раздела В се променя в раздел А. Правилно ли е?
2.За съставител, искам да попълня освен името на лицето и името на фирмата
 /счетоводна къща/
Благодаря!

1. Да, малко по-нагоре съм писала за прономерирането.
2. Да, няма пречка. Вижте и подсказката в приложението с цитирано законово основание.
#54 | 31.05.2017, 13:18
Публикации: 1966 / 1545
Администратор на сайта
pupa05, след като не посочвате разделите няма как да останат четири.Източник: http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=870:cc1


Няма празни редове. Източникът е СС1 т.11.4 ;)
#55 | 07.06.2017, 13:21
Публикации: 472 / 6
Здравейте мисля утре да публикувам отчета на едно микро предприятие, направих съкратен баланс и опр, но моля и за вашето мнение, структорно добре ли изглеждат.
#56 | 07.06.2017, 14:04
Публикации: 472 / 6
 :smile1:
#57 | 07.06.2017, 14:11
Публикации: 1966 / 1545
Администратор на сайта
А в ОПР защо ги няма буквите на някои статии? В т. 20.5 от СС 1 е дадено какво може да се съкрати в ОПР на малко предприятие. Вие сте орязали повече от позволеното.

20.5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Малките предприятия, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да групират в една статия, наречена "Брутен финансов резултат", следните статии:
а) в отчета за приходите и разходите - според същността на разходите, Статия 1 и Статия 2 от раздел А и Статия 1, Статия 2, Статия 3 и Статия 4 от раздел Б;
б) в отчета за приходите и разходите - според функцията на разходите, статии от 1, 2, 3 и 6.
#58 | 07.06.2017, 14:16
Публикации: 1966 / 1545
Администратор на сайта
Сега прочетох, че предприятието е микро. Тогава сте по т. 20.4 от СС1.

20.4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).
#59 | 07.06.2017, 14:24
Публикации: 472 / 6
което значи, че е добре  :blush:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове