Процедури и документация по ЗМИП за счетоводни предприятия

16.08.2020, 16:54 66919 27
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

16.08.2020, 16:54
Публикации: 521 / 188
Администратор на сайта
Счетоводните предприятия, като задължени лица по чл. 4, т. 13 от ЗМИП, следва да прилагат определени процедури при обслужването на своите клиенти, за да изпълнят изискванията на закона.

По-долу сме обобщили стъпките и процедурите, като за всяка от тях сме предвидили отделен модул за по-лесното изготвяне на документацията, заедно с всички необходими приложения от вътрешните правила за лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси. Всяка стъпка е линк към конкретния модул от сайта.

Модул 1 - Вътрешни правила по ЗМИП: Първата стъпка е приемането на вътрешни правила в срок до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. В този модул се съдържа комплектът с документи с вътрешните правила и приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила, както  и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор от тук.

Важно: Приетите вътрешни правила не се изпращат в ДАНС.

Модул 2 - Уведомление по чл. 107 до ФР на ДАНС : Необходимо е на уведомите дирекция "Финансово разузнаване " на ДАНС за лицето, което сте определили да осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП и ППЗМИП. Попълването на документите по образец можете да направите от тук.

Напомняме, че такова уведомяване счетоводните предприятия масово извършиха до 15.02.2019 г. заедно с изпращането на плановете за обучение на служителите си, които планове след промяна в закона не е необходимо да се изпращат в ДАНС. Тоест, ако вече сте изпратили изпратили уведомление, сега не е необходимо да изращате пак.

Модул 3 - Оценка на риска по чл. 98, ал. 1 от ЗМИП: Следващата стъпка е изготвяне на собствена оценка на риска. Тя следва да е съобразена и отразява резултатите от националната оценка на риска (НОР). В нея секторът на лицата, които извършват счетоводни и одиторски услуги е отразен като високорисков сектор. В случай, че при изготвяне на собствената оценката на риска не се съобразите с резултатите от националната оценка на риска, тоест не се определите като високорискови, то в 14-дневен срок от изготвянето на оценката следва да уведомите дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС за решението си и мотивите за него. Това изискване е заложено в чл. 99 от ЗМИП. Чрез този модул, можете да съставите оценка на риска, съобразена с НОР тук.

Модул 4 - Комплексна проверка на всеки клиент: Това е една от най-трудоемките процедури и част от воденето на клиентските досиета, които следва да се актуализират периодично. Освен да идентифицирате всички действителни собственици и представляващи клиента, както и дружествата, които контролират дейността, то трябва да изготвите документация по няколко приложения от вътрешните правила, част от които клиентът трябва да подпише. Какво сме предвидили? - Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Приложенията с документи, които са предназначени за подпис от клиента, могат да бъдат отпечатани и двуезично на български и английски. Всички документи задължително се съхраняват в клиентските досиета за срок от 5 години и се представят на ДАНС при проверка. Чрез този модул можете да създадете накуп или поотделно необходимите приложения, декларации и въпросници от вътрешните правила от тук.

Модул 5 - Матрица на рисков профил на клиент: Определянето на рисковия профил на всеки клиент също е част от задължителните процедури. Заложената матрица за изчисление за нивото на риск определя рисковия профил на клиента въз основа на рисковите фактори от оценката на риска, националната оценка на риска, ЗМИП и ППЗМИП. Документът се съхранява в клиентското досие по чл. 29 от Вътрешните правила. Рисков профил на всеки клиент можете да пресметнете от тук.

Модул 6 - Годишен вътрешен контрол: От този модул можете да направите документите по Приложение № 7, Приложение № 13 и Приложение № 14 от тук.

Модул 7 - Обучение на служителите: ЗМИП изисква обучение на служители и свързани с това документи. Чек-листовете при назначаване на служител, годишните планове за обучение и отчетите за проведено обучение се съхраняват съобразно изискванията на вътрешните правила и в съответствие с разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, тоест в срок от минимум 5 години. Можете да ги попълвате накуп за всички служители или поотделно от тук.

Модул 8 - Справки и списъци по ЗМИП и др.: Необходими справки, списъци и други помощни материали можете да намерите от тук.

Документиране по време на бизнес процесите в счетоводното предприятие

Документиране при нов клиент:
Документиране при нов служител:
Документиране при смяна на отговорното лице:
Документиране на годишна база: Документиране на заварените клиенти:
Санкции и глоби

Административнонаказател ните разпоредби предвиждат глоби и санкции за различните нарушения на закона, които най-често са в следните размери:
1. глоба от 1000 до 10 000 лв. когато нарушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец.

Чрез това обобщение и осемте модула по ЗМИП нашите потребители с абонамент за пълен достъп ще могат по-лесно, по-бързо и по-сигурно да изготвят всички необходими декларации и въпросници, за да изпълнят задълженията си по ЗМИП в срок.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
*
#1 | 17.08.2020, 06:47
Публикации: 32 / 0
Здравейте колеги,
фирма занимаваща се с сч. услуги е регистрирана на 12.08.2019г. Проспуснато е да се подаде информация към ДАНС. Моля за съвет каква дата да посоча на вътрешните правила и уведомлението по чл.107 с цел избягване на посочените глоби? Благодаря  :smile1:
#2 | 17.08.2020, 08:33
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
Здравейте, съветът ми е щом не сте изпращали, то определите лицето сега и да уведомете ДАНС в 7 дневен срок. 
#3 | 17.08.2020, 13:56
Публикации: 1 / 0
Колеги, от къде се получи този срок 21.08.2020г., че не мога да го свържа с нищо.
#4 | 17.08.2020, 14:03
Публикации: 10 / 1
Срок за уведомяване на ДАНС: в 7-дневен срок от определянето или смяната на лицето. Нали сме подали 2019 г. Ако няма промяна, значи няма и задължение за изпращане на уведомление. 21.08.2020 е за приемане на вътрешните правила. Така го разбирам аз.
#5 | 17.08.2020, 15:25
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
Колеги, от къде се получи този срок 21.08.2020г., че не мога да го свържа с нищо.

Срокът за приемане на правилата бе по-ранен, но поради извънредното положение, той спря да тече. Ето съобщение от страницата на ДАНС до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП относно срокове за изготвяне на вътрешни правила:

На 13.05.2020 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето. Съгласно § 13 от същия сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД на Закона за здравето.

Във връзка с горното:

Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.
#6 | 17.08.2020, 15:27
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
Срок за уведомяване на ДАНС: в 7-дневен срок от определянето или смяната на лицето. Нали сме подали 2019 г. Ако няма промяна, значи няма и задължение за изпращане на уведомление. 21.08.2020 е за приемане на вътрешните правила. Така го разбирам аз.

Ако сте подали уведомление по чл. 107 за лицето, заедно с плановете за обучение, които се изпращаха до 15.01.2019 г., то сега не подавате.
#7 | 17.08.2020, 16:39
Публикации: 53 / 11
Има ли някъде информация дали трябва да се инициират проверки на текущи клиенти или само на новодошли такива. Първото звучи по-логично.
#8 | 17.08.2020, 16:48
Публикации: 1539 / 170
petrishki, чл.15 ал.2 от ЗМИП.
#9 | 17.08.2020, 16:49
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
Комплексни проверки и идентификации се правят на всички клиенти - стари и нови. Така беше и по стария закон, респективно по досегашните вътрешни правила.

След приемането на новите правила:
1. За новите клиенти се прави преди сключване на договора или сделката (така бе и по стария закон/правила);
2. За заварените клиенти има срок във вътрешните правила за оформянето на досиетата по новия начин до края на първото годишно приключване. Като участник в работната група, аз специално настоявах за това, за да имаме някакъв толеранс от ДАНС. Но тези стари клиенти трябва така или иначе трябва да са идентифицирани по старите правила със съответните стари декларации и тн.
---
Срокът за подготвянето на клиентските досиета на настоящите клиенти е определен в допълнителните разпоредби на примерните вътрешни правила. Съгласно § 2 от допълнителните разпоредби на примерните вътрешни правила актуализирането на информацията, данните и документите в клиентските досиета на клиентите, с които счетоводното предприятие е встъпило в делови отношения до приемането на правилата се извършва до края на първото годишно счетоводно приключване на финансовата година след приемане на правилата.
#10 | 17.08.2020, 16:53
Публикации: 38 / 0
Здравейте, звънях на посочените телефони на ДАНС, но не вдигат.Искам да питам фирма с дейност Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки е подала уведомление по чл.107 от МИП миналата година до 14.02.От 01.01.2020 г. е спряла дейност, като същевременно е освободен управителя, който е бил определен като лице, изпълняващо вътрешния контрол по ЗМИП.Едноличния собственик на капитала на дружеството е новия управител.Сега трябва ли да се подава отново? 
#11 | 17.08.2020, 16:56
Публикации: 94 / 11
Здравейте, звънях на посочените телефони на ДАНС, но не вдигат.Искам да питам фирма с дейност Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки е подала уведомление по чл.107 от МИП миналата година до 14.02.От 01.01.2020 г. е спряла дейност, като същевременно е освободен управителя, който е бил определен като лице, изпълняващо вътрешния контрол по ЗМИП.Едноличния собственик на капитала на дружеството е новия управител.Сега трябва ли да се подава отново?
Чл. 107. (1) Лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32 създават специализирани служби при условията и по реда на чл. 106 или изпълняват лично вътрешния контрол по изпълнението на задълженията си по този закон и правилника за прилагането му.
(2) В случай че не е създадена специализирана служба, вътрешният контрол по изпълнението на задълженията по този закон и правилника за прилагането му се осъществява лично от лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32, съответно от лицата, които ги управляват и представляват.
(3) В случаите по ал. 2 лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32, съответно лицата, които ги управляват и представляват, може да определят с писмен акт служител, заемащ висша ръководна длъжност, който да осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по този закон и правилника за прилагането му.
(4) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" се уведомява за лицата, които осъществяват контрола по ал. 2, както и за служителите по ал. 3 по реда на чл. 106, ал. 5.
(5) Задълженията на служителите по ал. 3 възникват след уведомяването по ал. 4.
(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат от лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5.

Чл. 106.
(5) Лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 - 11 са длъжни в 7-дневен срок от определянето или смяната на служителя по ал. 2 да уведомят дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за имената на служителя, както и да предоставят координати за връзка с него.
#12 | 18.08.2020, 10:27
Публикации: 7 / 0
Колеги, след като миналата година ми върнаха вътрешните правила за корекция сега трябва ли да подавам уведомление?
#13 | 18.08.2020, 11:03
Публикации: 6354 / 1046
Колеги, след като миналата година ми върнаха вътрешните правила за корекция сега трябва ли да подавам уведомление?
Не трябва. Трябва да можете да ги представите при проверка. Евентуално.
#14 | 18.08.2020, 16:06
Публикации: 1 / 0
Здравейте,
във фирмата ни има ВСК, която има 20 бр. членове. Трябва ли да се подава уведомление на осн. чл.107от ЗМИП?
#15 | 18.08.2020, 21:01
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
Ако сте сред изброените в чл. 4 задължени лица, то имате задължение за подаване на уведомление.
#16 | 19.08.2020, 11:21
Публикации: 29 / 4
Здравейте!

Бих искала до попитам, дали тези промени и срокът 21.08.2020 г. важат само за предприятията, които предлагат счетоводни услуги ? Относно организатори на хазартни игри има ли някакви нови изисквания и уведомления, които следва да бъдат подадени до горе упоменатия срок?
#17 | 19.08.2020, 12:50
Публикации: 1 / 0
На кой имейл в ДАНС може да бъде изпратено подписаното с електронен подпис уведомление по чл.107? В сайта, в раздел Контакт с ДАНС, в отдел Финансово разузнаване има три ел. адреса. Имате ли информация кой е точния?

Ако няма възможност за ел. подаване, следва с куриер и входящ номер...
#18 | 21.08.2020, 13:12
Публикации: 1 / 0
Здравейте!
При мен възниква въпроса само уведомлението по чл. 107 ли изпращаме в ДАНС или трябва да изпратим и някакъв документ -уведомление , че сме приели вътрешни правила за пране на пари?
#19 | 21.08.2020, 13:16
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
Подава се само уведомление. И то само ако не сте изпращали досега. Не им изпращайте нищо друго.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група