Новини » Новини от МФ

МФ публикува данните за финансовото състояние на общините за 2018 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси

1045
Анализът на данните показва, че в края на 2018 г., спрямо 2017 г., нараства броят...