Новини » Новини от МФ

Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

867
Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед...