Новини » Новини от МФ

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика: Ускорен икономически растеж през първото тримесечие, подкрепен от силния нетен износ и публичното потребление.

668
По предварителни данни, растежът на Брутния вътрешен продукт на годишна база в България се ускорява...