Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет