Новини » Новини от НАП

Публикувана е информация за прилагане на  „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”

Публикувана е информация за прилагане на „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”

Последна редакция: 357
Прилагане на държавна помощ SA.111877 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен...