Новини » Новини от НАП

Важно за търговците

Важно за търговците

547
В рубрика "Интрастат", подрубрика "Нормативна уредба" е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на „Наредба...
Важно за Интрастат операторите

Важно за Интрастат операторите

379
В  страницата "Подаване на Интрастат декларации"  в рубрика "Интрастат" е публикувана актуализирана версия на Указания...