АССП предоставя безплатно на членовете си документацията по внедряването на GDPR в счетоводни кантори
www.apac-bg.org
Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия разработи за нуждите на своите членове Наръчник с процедури и документация за внедряването на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Наръчникът е съобразен изцяло с спецификата на дейността на счетоводните кантори.

АССП предоставя наръчника безплатно на счетоводните предприятия, които са членове на организацията.

Стремежът на АССП е да предоставя на членовете си реални ползи, да подпомага развитието на счетоводните бизнеси и счетоводната професия, както и да обединява и защитава интересите на счетоводния бранш в България.

В серия от предстоящи клубни сбирки членове на АССП ще обменят опит със своите колеги различни практики и решения във връзка с изискванията на Общия регламент за защита на данните, работа с клиенти и др.

Традиционните клубни сбирки на АССП не са скучни и протяжни семинари, а синтезирана информация и споделен опит в рамките на 2-3 часа по актуални теми, вълнуващи професионалната счетоводна общност.

Очаквайте обявяването на датите. Участието за членове на АССП е безплатно.

10 причини за твоето членство в АССПАсоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Tel.: +359 2 980 27 05
Mob.: +359 886 777 099
E-mail: office@apac-bg.org
www.apac-bg.org
За контакт: Весела Динева - Главен секретар