Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
Адвокатите ще предприемат ефективни стачни действия, ако до 1 май няма конкретни резултати, свързани с внасянето и разглеждането на проекта за изменение на Закона за адвокатурата в пленарна зала. Това реши Общото събрание на адвокатите от страната на 27 февруари, съобщава Правен свят.

Проектът на адвокатите предвижда глоби за всеки, който по възлагане консултира, регистрира, подава заявления, представлява клиенти пред държавната администрация, но не е адвокат.

Заплашен със сериозни глоби, стигащи до 10 хил. лева е всеки, които не е вписан адвокат и извършва следните административни, консултантски, счетоводни, дори секретарски и куриерски дейности:
1. представителство пред всякакви административните органи и служби, включително например във връзка с ревизии и проверки от НАП, НОИ, НСИ и тн.;
2. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси, включително и по счетоводно-данъчни закони, осигурителното законодателство, финансовото законодателство и др.;
3. справки в административни органи и получаване на документи от тях, включително от данъчни служби, офиси на НОИ, НСИ, Инспекция по труда и всякакви институции, които бизнесът традиционно възлага на счетоводните кантори;
4. изготвяне на договори, включително и трудови, дори обикновени пълномощни;
5. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри, независимо, че няколко правителства декларираха готовност да опростят процедурата по регистрации на фирми, нещо което България изостава в сравнение с другите държави-членки на ЕС.

Припомняме, че десетки организации се обявиха против лобисткия законопроект на адвокатите. В обща декларация Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, Национален съюз на юрисконсултите, КТ "Подкрепа", Нотариална камара на Р. България, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Камара на частните съдебни изпълнители, Национално сдружение за недвижими имоти и Сдружение "Брокери на имоти" се обединиха против монополизирането на консултантските и административните услуги в полза на адвокатите. Организациите определиха внесения проект за изменения в Закона за адвокатурата от категорията на т.н. "златни законопроекти", т.е. такива, които са лобистки, без обществена необходимост от тях и са насочени единствено към удовлетворяване на частни, корпоративни интереси. Отделни негативни становища изразиха и редица други организации - КРИБ, Българска стопанска камара, АИКБ, ИДЕС, КНСБ, БТПП, Български хелзинкски комитет, Български център по нестопанско право, Институт за пазарна икономика и други.

В свое заседание членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно не подкрепят въпросния законопроект. На това заседание, видно от протокола, становището на Министерството на финансите по предложенията на адвокатите също е крайно негативно.

През месец април миналата година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение по скандалните предложения за изменения и допълнения в Закона за адвокатурата. Производството е образувано по сигнал на Българска стопанска камара.

В своето решение КЗК счита, че предложеният проект на ЗИД на Закон за адвокатурата съдържа редица проблематични от гледна точка на правилата на конкуренцията правни разрешения, които са от естество както да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, така и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни, пазари, като в крайна сметка биха довели до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги.

Комисията подчертава, че разпоредбите на чл. 150 от законопроекта са с ограничителен характер и на практика забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените в чл. 24, ал. 1 от ЗАдв услуги (част от които са изброени в точките по-горе). Посочва се още, че за да се постигне ефективен и работещ процес на конкуренция между всички участници на пазара, не бива да съществуват ограничения, които могат да подействат възпиращо за част от пазарните агенти.

КЗК е на мнение, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга. Цялото решение на КЗК може да свалите от тук.

В свое становище Върховна касационна прокуратура изтъква, че на практика, така се създава монополно право на адвокатурата относно попадащите в обхвата на нормата дейности, което пък противоречи на чл. 19 ал. 2 от Конституцията, който гласи: “Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.”

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия възрази срещу предложените промени в Закона за адвокатурата. АССП счита, че с тях се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводителите и други професии, в полза на адвокатите. Асоциацията обръща внимание, че над 70% от дейността на счетоводните компании е консултиране (устно и писмено), работа с данъчни, осигурителни и финансово-правни нормативни актове, представителство на клиенти пред различни институции и други дейности, за които се прави опит да бъдат окачествени, като “адвокатски” в ал. 1 на чл. 24 от законопроекта, и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители.

Въпреки това в неделя събранието на адвокатите прие декларация, в която заявява "твърдата решимост на адвокатите да отстояват докрай предложените от изменения и допълнения на ЗА с всички позволени от закона средства". Председателят на ВАдС Ралица Негенцова отчете, че адвокатите в България вече са 13 013, като за последната година броят на адвокатите е нараснал с 384 адвокати души.

Ръководството на адвокатурата ще информира представителите на законодателната и изпълнителната власт, за намерението на гилдията да обяви стачка. Пред колегите си от адвокатурата говори председателят на правната комисия в парламента депутатът Данаил Кирилов, който е и адвокат. Шефът на правната комисия обяви, че не се чувства в конфликт на интереси по законопроекта за изменение в Закона за адвокатурата, въпреки че е и адвокат.

"През тази година по повод и във връзка с борбата ни за изменение в Закона за адвокатурата стана ясно, че адвокатурата сме изключени от процеса на реформа или промяна на съдебната и правна система. По-слаби сме от другите съсловия, срещу нас беше изправена една мощна и платена коалиция от колеги, с които сме започнали правната си работа заедно. Но, колеги, от които ни е отделил монополът, които вероятно са много по-платени от нас" каза Данаил Кирилов. Той прогнозира, че до средата на годината парламентът ще разгледа промените в Закона за адвокатурата. Ралица Ненгенцова посочи, че адвокатите нямат намерение да се намесват в работата на други правни професии.


Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат