Фактуриране чрез неСУПТО и без нужда от свързване с касовия апарат
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
След промените в Наредба Н-18 за много фирми възникнаха въпросите: „Трябва ли задължително да инсталирам СУПТО в обекта си, щом ползвам касов апарат? И кога един софтуер за фактуриране не е СУПТО?

В свои разяснения (например публикуваното тук) НАП подчертава, че търговците не са длъжни да използват СУПТО в търговските си обекти, но ако използват софтуер с белезите на СУПТО, то той трябва да присъства в одобрения от НАП списък със софтуери.

На тазгодишния семинар на НАП Веселин Трифонов, началник отдел „Електронен одит“ в НАП, даде много ясна обосновка за това кой софтуер за фактури не е СУПТО, което можете да чуете в това видео в 4:23:58. По-долу сме извадили в текст самото обяснение от експерта на НАП.

Как можем да помогнем?

В платформата КиК Инфо създадохме онлайн приложение за фактуриране неСУПТО, което изпълнява данъчните изисквания и не съхранява в бази данни информация за вид, цени, количества на продаденото. Затова чрез него, при фактуриране на продажби в брой, не е нужно то да се регистрира и декларира като СУПТО, нито да се свързва с касовия апарат в обекта.

Приложението неСУПТО за фактуриране има безплатна част, която е достъпна след регистрация в сайта, както и допълнителни екстри само за потребителите с абонамент за пълен достъп.

Предимства:
  ✔ Не се налага да се свързва с касовия апарат
  ✔ Не се налага да се декларира/предекларира в НАП
  ✔ Не се налага осигуряване на “одиторски профил” за данъчните
  ✔ Не се налага инсталиране на софтуер
  ✔ Достъпно от всяка точка и по всяко време онлайн
  ✔ Издава фактури, дебитни/кредитни известия и проформи в PDF

Още улеснения от безплатната част:
  ✔ Автоматично попълване клиентски данни от ДДС регистъра VIES
  ✔ Цените могат да бъдат въвеждани с или без ДДС (автоматично прекалкулиране)
  ✔ Фактурите могат да бъдат издавани на български, английски и двуезично
  ✔ Фактурите могат да бъдат издавани и във всяка валута (автоматично курс от БНБ)
  ✔ Автоматичен брояч на последно издадения документ
  ✔ За издаване на проформа фактури тук

За потребителите ни с абонамент за пълен достъп в сайта допълнително:
  Готови артикули и импорт на ценови листи
  Автоматично изпращане на имейли с прикачени фактури на вашите клиенти


Приложението неСУПТО е подходящо за фирми, които нямат нужда да следят наличности и количества и да използват складова програма или друг СУПТО в обекта си.Кога един софтуер за фактури не е СУПТО според НАП?

Отговорът във видеото, който експертът от НАП Веселин Трифонов дава на семинара, провел се в ЦУ на НАП на 13.12.2019 г. е: “Всъщност ние изхождаме от определението за софтуер на продажбите и какво представлява управление на продажбите. Ако имам софтуер, с който аз издавам фактури, който софтуер представлява следното имам:
  ✔ номенклатури на моите клиенти
  ✔ номенклатури на стоки
  ✔ цени
и набирайки фактурата, разпечатвайки я, преминавайки към издаването на следващата фактура, аз не пазя данни за тази, която вече съм издал, то в този случай очевидно вие не управлявате продажбите си през софтуер, вие нямате възможност да проследите какви продажби сте извършили, просто защото вие не пазите тази информация и не обработвате автоматизирано в база данни. В този случай този софтуер не представлява СУПТО.

Точно такова е приложението неСУПТО за онлайн издаване на фактури от платформата КиК Инфо.

Определението за софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) е заложено в § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС и §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18. От материалите, които НАП публикува на сайта си, става ясно, че разбирането на НАП за СУПТО е софтуер, който обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане. Това се потвърждава от отговора на НАП на въпрос (тук, стр. 4), който зададохме. Което означава, че СУПТО са по-голямата част от познатите ни софтуери за фактуриране, когато с тях се отчитат продажби, за които е задължително издаването на касов бон. Това бе коментирано и при първначалното представяне на промените в Наребда Н-18 от експертите на НАП в края на 2018 г. (виж във видеото тук).kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.