Фирмена заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди
Работодателят е в правото си да забрани ползване на служебното имущество за лични нужди или за цели, различни от независимата икономическа дейност на фирмата чрез изричен писмен документ (заповед). Важно е да се отбележи, че се допускат изключения, когато са предизвикани от крайна нужда или непреодолима сила.

Във връзка с това, че за целите на данъчното облагане, работодателят трябва да знае дали и кога фирмените активи се ползват за лични нужди, то е разумно да поиска от служителите (напр. чрез декларация) да не използват имущество на компанията за лични цели без изрично писмено разрешение. Добре е всеки служител да има задължението при всяко лично ползване да уведомява писмено работодателя си.

Документиране

 Чрез новото Приложение: Заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди може да издадете наведнъж:
1. Заповед от работодателя за неизползване на служебното имущество за лични нужди;
2. Декларации от всички служители за неизползване на служебно имущество за лични нужди (за в бъдеще и през минали периоди).

Приложението може да издава заповед и множество декларации от служители наведнъж чрез импорт от файл с имената на служителите.
С оглед изясняването на въпроса дали през стари данъчни периоди е имало лично ползване на фирмени стоки, услуги и активи, то всеки служител може да декларира пред работодателя си дали в предходни месеци е ползвал фирмени активи за лични цели.


Ако е необходимо отчитане на личното ползване на служебен автомобил, то чрез  Приложението за издаване на пътни листа, можете лесно и сигурно да попълните месечните си данни, което ще позволи автоматично да бъде пресметнати разходите, личното ползване, горивото за управленска дейност, както и да бъде генериран надлежен пътен лист.