Калкулатор за фрийлансъри: Кое е по-изгодно от данъчна гледна точка - ЕООД или самонает?
Безплатен калкулатор за фрийлансъри за изчисляване на данъчно-осигурителна тежест, актуализиран за 2023 г.

Ако получавате доходи от услуги от България или чужбина, неизменно пред вас изникват въпросите: „Какви данъци и осигуровки ще плащам? Дали да регистрирам фирма или да се облагам като физическо лице? А как да преценя кое е по-изгодно за мен от данъчна гледна точка?“.

Колебаете се, намирате информация и в крайна сметка стигате до следните два варианта: да регистрирате свое ЕООД или да се облагате като физическо лице.

И при двата варианта можете да изберете да се осигурявате като самоосигуряващо се лице с възможно най-ниския процент и осигуряване върху минималния праг за самоосигуряващите се лица. Но трябва да имате предвид, че при избора на варианта за облагане като физическо лице, се довнасят осигуровки, така че те са върху целия размер на прихода, ограничен до законовия размер на максималния месечен осигурителен доход. Докато при ЕООД довнасяне на осигуровки няма, но за да разпретелите печалбата от фирмата си към своята лична сметка, то ще трябва да платите данък върху дивидента в размер на 5% върху печалбата.

Чрез нашия безплатен калкулатор лесно можете да изчислите данъчно-осигурителна тежест и при двата варианта за конкретни суми.

Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?

Сред положителни страни при вариант с ЕООД са по-малката данъчно-осигурителна тежест при по-ниските доходи, възможност за осигуряване върху минималния осигурителен доход без довнасяне на осигуровки, по-добър имидж. Сред отрицателни страни при този вариант са по-скъпата поддръжка и повечето ангажименти, свързани с това да имате фирма.

Сред положителните страни при облагане като физическо лице е по-малката данъчно осигурителна тежест при по-високите доходи. Причината за това е максималният праг, върху който се плащат осигурителни вноски или т.нар. максимален месечен размер на осигурителния доход. Сред отрицателните страни е необходимостта от регистрация по ЗДДС на самото физическо лице в определени случаи.

Най-общо за данъците и при двата варианта:

➤ ЕООД – 10% корпоративен данък, който се начислява върху данъчната печалба, която е счетоводна печалба (приходи минус разходи), преобразувана за данъчни цели.

Но за да може печалбата, образно казано, да влезе в джоба на собственика, се дължи данък дивидент в размер на 5% върху печаблата след облагане с корпоративен данък. Общо ефективната ставка е 14,5%, а не 15%, защото данъкът върху дивидента се начислява върху печалбата, след облагане с корпоративен данък, тоест върху по-малка сума.

➤ Физическо лице – 10% данък върху дохода, който се определя, като придобитият облагаем доход се намалява с разходи за дейността, които са нормативно определени и може да не съвпадат с реалните разходи.

Тези нормативно определени разходи се изчисляват по следния начин:
  • 25% от дохода при упражняване на свободна професия или за работа по граждански договори;
  • 40% от дохода при авторски и лицензионни възнаграждения;
  • 40% от дохода на артист-изпълнители;
  • 40% от дохода при упражняване на занаят, които не се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • 60% от дохода за земеделски стопани.
При варианта с физическо лице осигуровките на самоосигуряващия се също се приспадат от дохода преди облагане.

Ако сте се отегчили от толкова много проценти и термини, то преминете директно към пресмятане на тежестта за съвсем конкретни суми с безплатния Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?*