Презентации и материали от темите на семинара на НАП „Данъци и осигуряване 2017“
✔ По-бързо. По-лесно. По-сигурно » kik-info.com
НАП излъчи семинар на тема „Данъци и осигуряване 2017“. Представяме темите и съответните презентации по реда от видеото от семинара, публикувано по-долу.

Семинарът бе открит от Росен Бъчваров, Директор на дирекция „Комуникации и протокол" в ЦУ на НАП и Милена Кръстанова, Заместник изпълнителен директор на НАП.

Тема 1: Данък „уикенд“ – ДДС и корпоративно облагане на личната употреби на фирмени активи. Представяне на режимите и дискусия
Лектор: Росен Иванов, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Тема 2: Данъци върху доходите на физическите лица 2017 г.   
Лектор: Евгения Попова, Главен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП

Тема 3: Корпоративно подоходно облагане 2017 г.
Лектор: Цветана Янкова, Главен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП

Тема 4: Социално и здравно осигуряване 2017 г.
Лектор: Димитър Бойчев, Експерт в отдел „Осигурителна методология” в ЦУ на НАП

Тема 5: Насърчаване на доброволното изпълнение с възможност клиентите да коригират допуснати грешки
Лектор: Росен Иванов, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Тема 6: Електронни услуги за клиентите на НАП. Текущо състояние и перспективи.
Лектор: Росен Бъчваров, Директор на дирекция „Комуникации и протокол" в ЦУ на НАП

Видео от семинара: