Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки от 2021

Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG17UBBS88888588845400
НЗОК
BG77UBBS88888688845500
ДЗПО
BG23UBBS88888892830100
Принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300
Централния бюджет
Офис Център
BG53UBBS88888188844300
Офис Сердика
BG70UBBS88888188843800
Офис Изток
BG19UBBS88888188845300
Офис Подуяне
BG03UBBS88888188845200
Офис Илинден
BG05UBBS88888188844000
Офис Надежда
BG37UBBS88888188844200
Офис Красно Село
BG84UBBS88888188845100
Офис Оборище
BG36UBBS88888188844800
Офис Красна Поляна
BG86UBBS88888188843900
Офис Младост
BG69UBBS88888188844400
Офис Витоша
BG04UBBS88888188844600
Офис Люлин
BG52UBBS88888188844900
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG59UBBS88888188840700
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG57UBBS88888588840800
НЗОК
BG20UBBS88888688840900
ДЗПО
BG27UBBS88888888841000
Принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG47IORT80488187372400
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG29IORT80488587372400
НЗОК
BG73IORT80488687372400
ДЗПО
BG64IORT80488887372400
Принудително събиране на публични вземания
BG69IORT80483387372400
Интернешънъл Асет Банк АД
IABGBGSF
Централния бюджет
BG66IABG74908100782200
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG60IABG74908500357900
НЗОК
BG23IABG74908600358000
ДЗПО
BG46IABG74908800358200
Принудително събиране на публични вземания
BG84IABG74903300357800
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG24UBBS88888188842300
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG22UBBS88888588842400
НЗОК
BG82UBBS88888688842500
ДЗПО
BG76UBBS88888813500800
Принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG54UBBS88888188843700
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG04UBBS88888588843500
НЗОК
BG64UBBS88888688843600
ДЗПО
BG03UBBS88888822943900
Принудително събиране на публични вземания
BG24UBBS88883322944000
Централна кооперативна банка АД
CECBBGSF
Централния бюджет
BG47CECB979081669814F7
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG70CECB97908566981402
НЗОК
BG17CECB97908666981402
ДЗПО
BG62CECB97908866981400
Принудително събиране на публични вземания
BG67CECB97903366981400
Дивидент за държавата и вноски от 50 на сто от наемите в полза на държавата
BG20CECB979081669814F8
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG28IORT80488188800000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG10IORT80488588800000
НЗОК
BG54IORT80488688800000
ДЗПО
BG45IORT80488888800000
Принудително събиране на публични вземания
BG50IORT80483388800000
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG70IORT80488134736100
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG52IORT80488534736100
НЗОК
BG96IORT80488634736100
ДЗПО
BG87IORT80488834736100
Принудително събиране на публични вземания
BG92IORT80483334736100
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG71UBBS88888188843200
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG69UBBS88888588843300
НЗОК
BG32UBBS88888688843400
ДЗПО
BG89UBBS88888893605300
Принудително събиране на публични вземания
BG18UBBS88883322802100
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG28IORT73778100310000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG08IORT73778500350000
НЗОК
BG03IORT73778600360000
ДЗПО
BG90IORT73778800380000
Принудително събиране на публични вземания
BG66IORT73773300310003
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG74UBBS88888188841400
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG72UBBS88888588841500
НЗОК
BG35UBBS88888688841600
ДЗПО
BG57UBBS88888815190300
Принудително събиране на публични вземания
BG55UBBS88883322799300
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG59IORT80488188800800
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG41IORT80488588800800
НЗОК
BG85IORT80488688800800
ДЗПО
BG76IORT80488888800800
Принудително събиране на публични вземания
BG81IORT80483388800800
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG72UBBS88888188842600
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG70UBBS88888588842700
НЗОК
BG33UBBS88888688842800
ДЗПО
BG11UBBS88888893584200
Принудително събиране на публични вземания
BG26UBBS88883322797300
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG32IORT80478150190000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG51IORT80478550012600
НЗОК
BG14IORT80478650012700
ДЗПО
BG37IORT80478850012900
Принудително събиране на публични вземания
BG23IORT80473310011800
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG17IORT80488114291200
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG96IORT80488514291200
НЗОК
BG43IORT80488614291200
ДЗПО
BG34IORT80488814291200
Принудително събиране на публични вземания
BG39IORT80483314291200
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG51IORT80488187370000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG33IORT80488587370000
НЗОК
BG77IORT80488687370000
ДЗПО
BG68IORT80488887370000
Принудително събиране на публични вземания
BG73IORT80483387370000
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG73IORT80438110001000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG18IORT80438525000000
НЗОК
BG12IORT80438626000000
ДЗПО
BG97IORT80438828000000
Принудително събиране на публични вземания
BG31IORT80433310020000
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG42IORT80488187375400
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG24IORT80488587375400
НЗОК
BG68IORT80488687375400
ДЗПО
BG59IORT80488887375400
Принудително събиране на публични вземания
BG64IORT80483387375400
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG52IORT80488187369400
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG34IORT80488587369400
НЗОК
BG78IORT80488687369400
ДЗПО
BG69IORT80488887369400
Принудително събиране на публични вземания
BG74IORT80483387369400
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG26UBBS88888188841100
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG24UBBS88888588841200
НЗОК
BG84UBBS88888688841300
ДЗПО
BG73UBBS88888893682800
Принудително събиране на публични вземания
BG08UBBS88883322798400
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG65IORT80468100407600
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG69IORT80468500084000
НЗОК
BG32IORT80468600084100
ДЗПО
BG55IORT80468800084300
Принудително събиране на публични вземания
BG63IORT80463310083200
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG73UBBS88888188842000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG71UBBS88888588842100
НЗОК
BG34UBBS88888688842200
ДЗПО
BG09UBBS88888893779400
Принудително събиране на публични вземания
BG83UBBS88883322801900
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG17IORT73808137550000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG38IORT73808535557500
НЗОК
BG98IORT73808635557600
ДЗПО
BG24IORT73808835557800
Принудително събиране на публични вземания
BG58IORT73803335550100
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG91IORT73758151000000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG39IORT73758550001900
НЗОК
BG02IORT73758650002000
ДЗПО
BG25IORT73758850002200
Принудително събиране на публични вземания
BG94IORT73753350002503
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG25UBBS88888188841700
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG23UBBS88888588841800
НЗОК
BG83UBBS88888688841900
ДЗПО
BG87UBBS88888806840000
Принудително събиране на публични вземания
BG72UBBS88883322798800
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG97IORT80488187371500
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG79IORT80488587371500
НЗОК
BG26IORT80488687371500
ДЗПО
BG17IORT80488887371500
Принудително събиране на публични вземания
BG22IORT80483387371500
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG86IORT80198100730100
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG19IORT80198500080500
НЗОК
BG79IORT80198600080600
ДЗПО
BG05IORT80198800080800
Принудително събиране на публични вземания
BG39IORT80193300451400
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG23UBBS88888188842900
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG21UBBS88888588843000
НЗОК
BG81UBBS88888688843100
ДЗПО
BG35UBBS88888823914100
Принудително събиране на публични вземания
BG32UBBS88883322803400
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG96IORT80488187372100
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG78IORT80488587372100
НЗОК
BG25IORT80488687372100
ДЗПО
BG16IORT80488887372100
Принудително събиране на публични вземания
BG21IORT80483387372100

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Отчитане на постъпленията в брой

58
Цитат на: mira_vnb в Днес в 14:59 "  реално виждали ли сте домашен майстор да ходи с касов апарат в джоба на работния гащеризон ...

Предварително изполване на платен годишен отпуск

346
Да, има колеги, които не го знаят, но най-вече има работодатели, които не го знаят, и често колегата счетоводител трудно може да...

ТД по чл. 114 от КТ или чл. 67 от КТ

489
Цитат на: t.trifonov66 в Вчера в 16:35 " Или е СИРВ или е НО по основния трудов договор. Ами ето, че по основния не е на СИРВ (к...

Управител на ЕООД и майчинство

32
Цитат на: Klementina2023 в Днес в 12:35 " Здравейте, СОЛ управител съм в ЕООД, работя само аз, имам нужните осигуровки за майчи...
Още от форума