Данък "уикенд" и указания на НАП за облагане с ДДС на личното ползване

25.01.2016, 16:10 136931 176

25.01.2016, 16:10
Публикации: 538 / 211
Администратор на сайта
Указание на НАП изх. № 24-00-15   от дата 22.01.2016

ДО
ТД НА НАП ……………….
ДИРЕКЦИЯ ОДОП …………
ПРИ ЦУ НА НАП

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

Виж цялото указание от 17 страници, като натиснеш бутон Покажи.

Скрит текст :

Указанието може да изтеглите в .doc формат от тук .
#1 | 25.01.2016, 17:38
Публикации: 147 / 41
Ако съдя по този текст:

"Протоколът се включва в дневник продажби с код на документ (09), като размерът на начисления данък се отразява в колона 16 – Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди.
Размерът на данъка следва да се включи при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период в клетка 23 – Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди."

То очевидно трябва да е готов и Правилника.

Надявам се липсата на мнения по темата не значи и липса на отношение

Аз съм негативно настроен, не знам още как да процедирам, за жалост не знам и какво да посъветвам клиентите си. Дайте някакви мнения, съвети и т.н.

Какво да правим:
- нищо (винаги е отговор)
- протоколи
- да ги направим възмездни доставки (така и так внасяме ДДС, поне приход да има)
- да качим заплатите на слижителите
- как да ограничим времето за ползване на стоките и услугите от управителите

Държавата си измива ръцете и прехвърля всичко на данъкоплатеца, вместо стройни правила, които да намалят разходите по обработването на този вид облагане, се въвежда свободна система даваща възможност за двусмислени тълкувания и съответно корупция.

Моля, помагайте ... станах абсолютно начинаещ ... :( :( :(
#2 | 25.01.2016, 17:50
Публикации: 1185 / 66
17 страници указание и пак никаква яснота. Повечето примери са за апартаменти и автомобили.
Обаче какво става с компютрите? В повечето фирми има закупени климатици-топлят се и се охлаждат не само клиентите, но и самите работници-това значи ли ,че имаме лично ползване?Все пак на тези работници трябва да се осигуряват благоприятни условия на труд.Примерно имам закупени облекла-ватенки ,гащеризони-работниците работят на вън-ринат сняг, почистват алеите и т.н. Това лично ползване ли е?
Купени са очила за работа с компютър за ландшафтни архитекти и отделно диоптрични за едниния-тези според мен са за лично ползване.
И още много примери,които още нямат отговор.Поне за мен.
#3 | 25.01.2016, 18:05
Публикации: 214 / 40
голяма яснота внесоха, няма що...

нито дума по отношение на това дали така определената данъчна основа за облагане с ДДС ще се третира като облагаем и осигурителен доход на самите ползватели

и като са развили толкова подробно данъчната практика на СЕС, да бяха я облекли в законови норми и да я впишат в Закона, а не да ни я преразказват в свободно есе

друго, което може би аз бъркам, но така и не ми стана ясно - в цялото указание няма и дума за чл.9, ал.3, т.2 - 2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице;

в тази алинея няма изискване да е бил ползван преди това данъчен кредит, така че аз го разбирам като задължително начисляване на ДДС по предоставена каквато и да било безвъзмездна услуга без значение, че за извършването й лицето не е приспадало кредит по стоки или услуги, свързани с предоставяната услуга.... как го разбирате вие?
#4 | 25.01.2016, 18:06
Публикации: 2799 / 364
Значи, ако работникът си занесе работното облекло вкъщи да го изпере и излезе навън с него през уикенда, това си е лично ползване :) Очилата - правите протоколи кога лицето ги ползва в офиса и по служебни задачи и кога - извън. ...
мога да си измислям до безкрай. Можете да сложат един праг, както беше предварително предвидено и да се избегне цялата тази глупост.
#5 | 25.01.2016, 18:14
Публикации: 147 / 41
голяма яснота внесоха, няма що...

нито дума по отношение на това дали така определената данъчна основа за облагане с ДДС ще се третира като облагаем и осигурителен доход на самите ползватели

и като са развили толкова подробно данъчната практика на СЕС, да бяха я облекли в законови норми и да я впишат в Закона, а не да ни я преразказват в свободно есе

друго, което може би аз бъркам, но така и не ми стана ясно - в цялото указание няма и дума за чл.9, ал.3, т.2 - 2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице;

в тази алинея няма изискване да е бил ползван преди това данъчен кредит, така че аз го разбирам като задължително начисляване на ДДС по предоставена каквато и да било безвъзмездна услуга без значение, че за извършването й лицето не е приспадало кредит по стоки или услуги, свързани с предоставяната услуга.... как го разбирате вие?

По тази причина има развита теза каква трябва да е данъчната основа при тази услуга - чл.27, ал.2 - преки разходи и т.н. и наистина няма значение дали си ползвал данъчен кредит от тях, а само дали услугата е облагаема или не ...
#6 | 25.01.2016, 18:16
Публикации: 1185 / 66
Е,аз ще вися по цял ден в циганската махала,да гледам дали си стоят с гащеризоните и в къщи и то с хронометър, че да не пропусна някоя минута от личното ползване.И един пазач пред офиса,да  гледа да не излизат навън с очилата. Нямам думи просто.

#7 | 25.01.2016, 18:55
Публикации: 214 / 40
По тази причина има развита теза каква трябва да е данъчната основа при тази услуга - чл.27, ал.2 - преки разходи и т.н. и наистина няма значение дали си ползвал данъчен кредит от тях, а само дали услугата е облагаема или не ...

виждам, че в чл.27, ал.2 има текст и за т.3 на чл.9, ал.2 - имах предвид, че в самото указание няма нищо по въпроса, даже изрично е казано на няколко пъти, че ако данъчен кредит не е ползван, не се извършва и начисляване на ДДС по чл.9, ал.2, т.2

сигурна съм, че нещо ключово ми убягва, но просто не откривам кое е то - защо трябва да има две точки на този чл.9, ал.2 - при едната начисляваш, ако си ползвал данъчен кредит, но ако не си ползвал не начисляваш, а по другата точка - винаги начисляваш ДДС по такава услуга, независимо дали си ползвал или не; разликата между двете точки е в думата безвъзмезно при т.3, но по т.2 също повечето такива услуги са също безвъзмездно предоставени
#8 | 26.01.2016, 13:43
Публикации: 11623 / 2100
Указанието ми се стори така направено, че да поставя повече въпроси отколкото дава отговори и дава "възможност" да се тълкува , както дявола - евангелието. Доколкото едва ли имаме друг избор следва да приемем реалността такава, каквато е. В този ред на мисли докато се притесняваме за колите и имотите със същата сила стои въпроса и за компютрите, телефоните, мебелите-ДМА и какво ли не още. Дали си дават сметка господа законотворците колко трудоемко е администрирането на един такъв процес като този с проследяване или не на ползването на имущество и услуги за лични цели ? И то със съмнителен краен резултат, който биха могли да оспорят , защото където няма точни правила няма и принципи.
#9 | 26.01.2016, 13:45
Публикации: 147 / 41
виждам, че в чл.27, ал.2 има текст и за т.3 на чл.9, ал.2 - имах предвид, че в самото указание няма нищо по въпроса, даже изрично е казано на няколко пъти, че ако данъчен кредит не е ползван, не се извършва и начисляване на ДДС по чл.9, ал.2, т.2

сигурна съм, че нещо ключово ми убягва, но просто не откривам кое е то - защо трябва да има две точки на този чл.9, ал.2 - при едната начисляваш, ако си ползвал данъчен кредит, но ако не си ползвал не начисляваш, а по другата точка - винаги начисляваш ДДС по такава услуга, независимо дали си ползвал или не; разликата между двете точки е в думата безвъзмезно при т.3, но по т.2 също повечето такива услуги са също безвъзмездно предоставени

Разликата между т.1 и т.2 е в шофьора ... :) :) :)

Ако използваш за лични цели МПС тип лек автомобил, който е собственост на фирмата ще имаш две хипотези: ако фирмата е ползвала данъчен кредит - трябва да го компенсираш с начисляване на ДДС, ако фирмата не е ползвала данъчен кредит - няма да начисляваш ДДС (това не те освобождава от другитеданъци). Това си е по т.1. - създадена за да компенсира ползването на стоки/дма за лични цели на които е ползван данъчен кредит

Ако освен МПС тип автомобил си използвал за лични нужди и шофьор (собствен персонал) с други думи си получил безвъзмездна транспортна услуга - то тук вече е друга бира - няма значение дали си ползвал данъчен кредит или не - начисляваш си ДДС и така се изравняваш с крайния клиент.

Не може да ми вярваш ... аз съм лаик ... :)

Мисля, че проблемът е силно подценен от гилдията. На 14-ти февруари ще трябва софтуерът ни да генерира нова или стара декларация но с начислен ДДС за личното ползване, без да е ясно какъв е обхвата на стоките и услугите:
- Имоти
- Автомобили
- Обзвеждане
- Инвентар (тук мога да напиша книга - телефони, лаптопи и т.н.)
И всички услуги свързани с преките разходи при ползването, включително и ремонтите (с препоръка да се разпределят линейно 12 месеца).

И това не е всичко, ако не използвате даден актив през периода следва да обложите възможността той да е използван за лични цели и това на базата на дело касаещо облагането с ДДС на една каравана, собственост на германка, която я е използвала и за лични нужди през близката 1996 година. Подчертавам го просто за да се почувства нововъведението у нас след около 20 години ... нямам думи ...

... а на Малдивите е лято ...
#10 | 26.01.2016, 14:05
Публикации: 1660 / 201
Данък уикенд за возенето на шефа от работа до вкъщи
Фирмите ще трябва да плащат ДДС за превоза на шефа от работа до вкъщи и обратно, освен ако той не реши да ползва работническия микробус или автобус. Когато обаче на шефа или на някой служител е предоставен лек автомобил по начин, който не изключва личното ползване, то за времето на това ползване фирмата трябва да плати ДДС. Това не важи за хората, работещи като търговски пътници.
По отношение на методика за разпределяне на разходите в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди, фирмите имат свобода да изберат критериите за прилагане на този механизъм. Това обаче трябва да стане предварително, като при ревизии на данъчните трябва да се предоставя методиката.
На мушката ще бъдат основно фирмени активи като джипове, леки коли, яхти и недвижими имоти, личи още от примерите в указанието на НАП. Още в края на миналата година шефът на НАП Бойко Атанасов каза, че акцентът на ревизиите ще са точно тези активи. За таблети, телефони и друга подобна техника с възможна „двойна“ употреба данъчните едва ли ще хабят сили.
#11 | 26.01.2016, 14:08
Публикации: 1948 / 1595
Администратор на сайта
И забележете, че указанието за облагането на личното ползване е само във връзка със ЗДДС.

А разходът съгл. ЗКПО признава ли се?
И съгл. ЗДДФЛ и осигурителното законодателство при един такъв непаричен доход на лицето, какво правим?

Иначе си имаме цели 17 страници с указания.
#12 | 26.01.2016, 14:21
Публикации: 4156 / 663
И забележете, че указанието за облагането на личното ползване е само във връзка със ЗДДС.
А разходът съгл. ЗКПО признава ли се?
И съгл. ЗДДФЛ и осигурителното законодателство при един такъв непаричен доход на лицето, какво правим?

Ами, че какъв е проблемът да кажат - "щом декларирате лично ползване следователно..." и следват всички неща, които сте изброили. "Длъжни" сме да сме го знаели и приложили :(
#13 | 26.01.2016, 14:28
Публикации: 11623 / 2100
Точно така - Указанието е за въпросите, свързани с ДДС ! Другото най-вероятно следва да разбираме и знаем без Указания - да се самоследим , самоконтролираме , самооблагаме.И при ревизии да не се съгласят с нас, защото в цялата тази работа има субективизъм на най-високо ниво. Най-вероятно държавата гледа да се справи с най-голямата си "болка" - ДДС-то и другото е оставено на произвола .
#14 | 26.01.2016, 14:34
Публикации: 1948 / 1595
Администратор на сайта
НАП се грижи и гарантира "правна сигурност по отношение на задължените лица". :) Няма да ни променят базите за разпределение, ако, ако, ако ... тн.

“Разработеният от данъчно задълженото лице механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС следва да бъде оповестен в документацията на лицето и при поискване да бъде представен на органа по приходите. Същият следва да бъде прилаган последователно при пропорционалното разпределяне на направените преки разходи. Ако избраната от данъчно задълженото лице база за разпределяне на направените преки разходи е съобразена с естеството на съответната стока и бъде прилагана последователно при определяне на данъчната основа, същата не следва да бъде оспорвана като неподходяща от орган по приходите. В тези случаи, с оглед прилагане на принципа на правна сигурност по отношение на задължените лица, органът по приходите не следва да извършва преоблагане с приложение на друга база за разпределяне на направените преки разходи, дори и тя да води до по-благоприятен за фиска резултат. В този смисъл контрол би могъл да бъде упражнен върху коректното прилагане на разработения от данъчно задълженото лице механизъм, а не върху избраната база.”
#15 | 26.01.2016, 14:45
Публикации: 11623 / 2100
Един вид - каквато и да е базата, стига да е прилагана последователно няма да бъде оспорвана.Няма да бъде подлагана на контрол и съмнение по отношение на начина, по който сме я определили ? Достатъчно е да следваме собствените си "разработки" ?
Звучи ми като едно пожелание да я има , каквато и да е тя. Формата пред съдържанието...да има нещо, да се самообложим...и си стискаме ръцете.
/ все пак да отчетем по заслуги елемента на успокоение, който се вложили в тези редове /
Ами ...да пристъпваме към методиките . :smile1:
#16 | 26.01.2016, 14:47
Публикации: 2799 / 364
не е точно така. Пишат:

...Ако избраната от данъчно задълженото лице база за разпределяне на направените преки разходи е съобразена с естеството на съответната стока...

няма да я оспорват. Ако преценят, че не е съобразена? :)
#17 | 26.01.2016, 15:00
Публикации: 11623 / 2100
не е точно така. Пишат:

...Ако избраната от данъчно задълженото лице база за разпределяне на направените преки разходи е съобразена с естеството на съответната стока...

няма да я оспорват. Ако преценят, че не е съобразена? :)

Опитах се да се самоубедя в добрите намерения, но, уви-връщам се на изходни позиции . И пак се сещам за дявола и Евангелието.
#18 | 26.01.2016, 15:05
Публикации: 816 / 173
А, тази красота:
.."Когато данъчно задължено лице до началото на 2016 г. е упражнило данъчен кредит както за актив, който до този момент е ползвало за стопанска дейност и за лични нужди, така и за направените преки разходи, свързани с използването му и не е начислявало данък за личното ползване, може да начисли данък и след 01 януари 2016 г., пропорционално на размера на ползването. За определяне на данъчната основа на доставката на услугата за ползване за лични нужди се прилага изложеното в т. IV. Документирането на начисляването на данъка се прави по реда, посочен в т. 1.5"...
 :blush: :no: :no2:
#19 | 26.01.2016, 15:10
Публикации: 11623 / 2100
Пасатче, ти направо хвана таралежа с голи ръце . :smile1:
Един вид, който до сега си е затварял очите и нищо не е начислявал, нека сега се коригира, моля.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група