Не, отпускът за отглеждане на дете до 2 години е до 26 октомври, включително.
Не трябва да попълвате т.10, 12 и 13.
Не, предполагам че подавате с електронен подпис. Освен това няма как да декларирате някакво събитие, за което не сте получили своевременно необходимите първични документи.
Здравейте,

Служителят трябва задължително да представи служебна бележка от болницата, която да удостоверява датата на изписване на детето от здравното заведение. и да попълни заявлеине - декларация приложение №3. Отпускът започва от датата на изписване на детето от болницата и е с продължителност 15 календарни дни. Подавате с код корекция декларации обр.1 и 6 за съответния месец на отсъствието. 
Вярното е чл.325, ал.1, т.1 от КТ. Подавайте уведомлението.
Прекратявате договора по взаимно съгласие, без да правите промени в него.
Може с допълнително споразумение по чл.119 във връзка с чл. 259 от Кодекса на труда, като включите клаузи, които да гарантиран връщането на служителя на старата му длъжност след завръщане на титуляра, както и други условия, които прецените за целесъобразни.
След като договорът е сключен със срок за изпитване и той все още не е изтекъл, прекратявате по чл.71 от КТ, без предизвестие и без обезщетение за оставане без работа.
Здравейте,

при представяне на формуляр А1, отпада задължението за внасяане на осигурителни вноски в България за периода, за който е издаден А1. Началната и крайната дата на периода, за който се издава документа  са записани в А1. Обикновено се издава за 12 месеца.
Третият вариант е най-икономичен, при положение че представи А1 от Гърция.
С код корекция и новата банкова сметка.
Д6 за данък по граждански договор не се подава. Този данък се декларира с декларация по чл.55 до края на месец януари. В същия срок се внася и данъка.
Заличавате първия болничен в НОИ и подавате втория.
Прекратяване на основния трудов договор и сключване на нов по чл.114. Не може с допълнително споразумение, тъй като се променя основанието на договора.
Здравейте,

споделям личен опит, тъй като на мен ми се наложи преди няколко месеца да мина по този път  и при мен нямаше санкции. Може би има значение на какъв инспектор ще попаднете.
Подавате в Инспекция по труда формуляр Искане за регистриране по чл.62, прилагате подписан трудов договор и  ведомости за месеците, за които не е имало регистрация, и те изготвят предписание за регистрине на трудовия договор, което представяте в НАП. В повечето случаи това се отчита като техническа грешка и няма санкции.
За втория осигурител трябва да попълните данните на друга страница от ОК, с попълнени ЕИК и наименование на осигурителя.