Според мен данъка в декларацията по  чл.55 е 90лв./само за частта на физ.лица собственици/. Регистрираното по ДДС ще си включи този доход в неговата декларация и е си го внесе. Така мисля аз.
Благодаря за отговорите!
Здравейте, ЗП спира дейност от м.10.2017г /от новата стопанска година/. Ще подаде декларация за прекъсване на осигуряването от 01.10., но субсидиите за стопанската 2017г, ще бъдат изплатени в.м.01 или м.02 на 2018г. Трябва ли да продължи осигуряването докато си получи субсидиите /без значение, че са за 2017г/ или може да го спре още сега?
Датата на доставката е 25.09. Стоката е доставена и на същия ден е издадена ф-рата
Здравейте! И аз да попитам нещо - на 21.09. е получено 100% плащане по проформа за доставка на стока. На 25.09. е издадена фактура за стоката/количество, ед.цена/. Нали не е задължително в случая да се издава първо ф-ра за аванс и после за ф-ра за стоката и е спазен срока за издаване й? Благодаря!
Здравейте, за да не отварям нова тема ще задам въпроса си тук - ЗП дължи авансов данък за 3-то  тримесечие на 2016г, но не го е внесъл. В системата на НАП преди годишното им приключване излизаше в справката за задълженията заедно с лихвата. След тяхното приключване вече се вижда само в справка за задължения и плащания. Въпросът ми е сега при попълване на ГДД по чл. 50 следва ли да се вписва като авансова вноска или не?
Здравейте, и аз имам същия проблем, но за 2015 година. Подала съм Д6 с код 13 вместо през ЕГН -то на СОЛ, през ЕИК на ЕТ-то. Резултата от обработката тогава е бил отхвърлена, но не съм го видяла до днес. И сега се чудя какво да правя. Моля ако някой е имал подобна ситуация да сподели.
Не не се показва. В годишния виждам, че за м.10.2016г оборота е с 285лв повече. Ноември си е правилен.
Здравейте и аз имам подобен проблем и се чудя какво да правя. При засичане на годишния отчет излезе, че в месечния отчет за м.10.2016 не е включен отчета за последната дата/поради неясна за мен причина/. И сега не знам какво да правя. Дайте съвет моля
А защо да не може да сключи договор за наем?
Ясно. Значи решението за приемане на ГФО си остава. Благодаря ви много!
Да ще бъде възможно прехвърляне на част от договорите към друга фирма. Не става въпрос за европейски проекти а за субсидии получени от вет.лекар за извършени мероприятия по ДПП. А относно ползването на данъчен кредит в случая почти не се ползва, защото става въпрос за сферата на услугите.
Облагаема е защото става въпрос за предоставена услуга.
Не ви разбрах какво точно имате в предвид:" Дали е възможно фирма А да прехвърли част от договорите на фирма Б е обект не само на ЗДДС. " Знам, че са чувствителни и затова се чудя. Единственото "успокоително" е че става въпрос за задължителна регистрация, а не по инициатива на лицето. В голям шах съм. Моля помогнете със съвет.
Здравейте. Фирма А нерегистрирана по ДДС получава приход от субсидия и достига оборота за задължителна регистрация по ДДС. Прави си задължителната регистрация. Възможно ли е собственика да регистрира нова фирма Б със същата дейност и да прехвърли част от договорите си към фирма Б с цел да не внася ДДС върху очакваните приходи. След като минат 12 мес. и оборота на фирма А спадне ще се дерегистрира по ДДС.  Дали ще има някакъв проблем от страна на НАП? Вие как мислите?
Да всъщност аз ще си ги оформя документите. Благодаря!
Здравейте и аз да попитам - мога ли да сключа граждански договор за съставяне на финансовия отчет при положение, че работя в друга фирма на ТД и не съм регистрирана като свободна професия? П.с. отговарям на другите изисквания.
И аз така ги оформям. Справка с трите имена, длъжност и подпис. Изобщо не ги вкарвам в ТРЗ програмата. Като няма осигуровки и данък защо?
И аз нещо не разбирам. Ваучерите, които отговарят на условията по чл.209 - до 60 лв. на човек са признат социален разход и работодателя не дължи 10% данък върху разходите, не се облагат по ЗДДФЛ при получателя и върху тях не се дължат осигуровки. Стига да са спазени изискванията на чл.209 от ЗКПО.
Изчетох доста коментари по въпроса и някъде се коментираше, но понеже не съм сигурна затова и питам.