Зравейте,

Аз също съм против така изчислените авансови вноски и невъзможността те да бъдат коригирани с декларация. Имам адекватен пример:

Хотели в Слънчев бряг. През 2018 година печалбата е над 1 мил.лева, през 2019 година - фалит на Томас Кук - загуба от 0.6 мил.лева, 2020 година - очевидно няма да има някаква дейност (поне до 30 юни). И държавата иска да се внесе още данък при положение, че има надвнесен над 100 хил.лева с авансови вноски, но той не се смята за надвнесен до 30 юни (срока на подаване на декларацията).

Или няма мислещи хора в това министерство или всичко е правено набързо и на крак ...

Не знам дали знаете, но масово в Германия автомобилните заводи затваря ... приемането и поръчката на резервни части към нашите заводи също спира ... като резултат и нашите заводи ще затворят ... разбира се това е временна мярка ... но защо да внасят авансов данък, ако не работят ...

Искрено се надявам кризата да отмине, но аз съм песимист ... от възрастта е ...

Приятна работа !
Здравейте,

Има грешка в самия казус. Ако дружество А продава имот на дружество Б, то прехвърля собствеността на дружество Б. Контировките са ясни: гр.20 / гр.40 има нюанси за данъците и таксите.

Ако дружество Б вече е собственик на имота, как си увеличава капитала с него ? Обикновено капиталът се увеличава за сметка на собствениците: парични и непарични вноски, неразпределена печалба и т.н. Дружеството Б не може да е собственик на дялове от капитала си, а какво остава да продаде само дял от капитала си.

Вероятно казуса е: Дружество А прави апортна вноска в капитала на дружество Б и след това продава дяловете си на собственика на дружество Б. В дружество Б счетоводно се отчита апорта и промяната на собствеността на капитала, без да се интересуваме от самата сделка по прехвърлянето на дяловете.

Приятна работа.
Здравейте,

Процедурата с освобождаване на данъка при внос е приложима само в случаите, че получателя на стоката е регистриран по ДДС в държавата членка на получаване на стоката. С други думи, ако имахте регистрация по ДДС в Италия, можехте да не плащате ДДС в Словения. Идеята е посредниците да не внасят и теглят ДДС постоянно.

Ако всичко върви по закон трябва да стане така:
1. При вноса в Словения се начислява ДДС на митница и се обезпечава от митническия агент. Има възможност да не се начислява, а само да се обезпечи, докато стоката е на територията на Словения.
2. Стоката се прехвърля в Италия - ако там нямате регистрация по ДДС на фирмата следва да се внесе ДДС-то в Словения. Ако стоката дойде в България доколкото имате регистрация, няма да дължите ДДС-то в Словения. Но в този случай, ако изпратите стоката за Италия от България ще следва да начислите ДДС, защото нямате регистрация по ДДС в Италия. С други думи ДДС-то ще се внесе в България.
2а. Стоката пристига в Италия от държава членка на ЕС. Ако надхвърля прага за регистрация при ВОП - следва да се регистрирате по ДДС в Италия
3. Продавате от Италия - следите за прага на регистрация при продажби и се регистрирате по ДДС в Италия след като го надхвърлите (ако вече не сте се регистрирали при ВОП)
3а. Продавате от Италия в България на нерегистрирани лица. Ако не сте регистрирани по ДДС в Италия следва да начислите ДДС в България и да го внесете.
3б. Продавате в други държави членки - следва във всяка една да следите праговете за регистрация и да се регистрирате там където ги надхвърляте.

Това е съвсем повърхностно, но за рано сутрин - толкова.
Приятен последен работен ден ...
Здравейте,

Отново ще имате две сделки.

1. Ако сградата не е нова - имате право да я третирате като освободена доставка в едно с прилежащия към нея терен. Това е застроената площ и площта около застроената на отстояние 3 метра от външните стени на първия надземен етаж (полуетаж) на сградата, влизаща в УПИ-то.

2. Останалата част от УПИ-то, която не е прилежаща площ към сградата е облагаема доставка. И тук може би стои въпросът: Защо не е ползван данъчен кредит ? Ако не сте ползвали данъчния кредит при регистрацията, защото Ви е било ограничено това право от закона, то може да не начислявате ДДС, в противен случай следва да начислите ДДС.

Приятна вечер.
Здравейте,

Ако физическото лице продаде дяловете си от ЕООД, дори да получи парите по сметката на СД, те ще са доход от прехвърлянето на дяловете и следва да се облагат.

Единственият вариант, в който може да избегнете това облагане е да направите апорт на самите дялове. В този случай физическото лице ще дължи данъци единствено, ако след време прехвърли своя дял от СД. Но ще трябва СД-то да продаде (прехвърли) дяловете на ЕООД-то и да получи сумата от това. Ако дяловете се прехвърлят по стойността на апорта, СД-то няма да формира печалба.

Приятна вечер.
Здравейте,

Аз също мисля, че не могат да Ви накажат за не подаване на декларация, когато не сте били регистрирано лице. Но, ако имате сделки през периода и е трябвало да начислите ДДС - ще Ви го начислят според закона.

Колкото до "повторно нарушение има дефиниция в закона:
35. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Ако Вие не сте били наказвани до момента за подобно нарушение - то се смята за първо. Интересен би бил въпросът, ако напишат 12 АУАН-а, как биха издали наказателните постановления след това. Мисля, че доколкото към момента на установяване на нарушението не сте наказвани - няма условия за "повторно" нарушение, дори да издадат 12 наказателни постановления.

Приятна вечер.
Здравейте,

А сделката на каква стойност ?  Разбирам, че сте платили само 550 лева, но самата сделка каква е ?

Ако документът не отразява достоверно самата доставка, то може би е по-добре да се свържете с доставчика и той да го коригира били с ДИ/КИ или с анулиране и издаване на нов документ.

Приятна работа.
Здравейте,

Ако не го направи доброволно, при положение, че от НАП са я поканили - най-вероятно ще и направят ревизия за последните 6 години и на база информация от куриерските фирми ще и начислят данък за всяка година и лихви до момента, Отделно ще има глоба за неподадените декларации, но само за тези по които не е изтекла давност по ЗАНН.

От няколко години НАП има практика да проверява физическите лица, които извършват доставки с куриер и наложен платеж. Имат критерии за брой сделки и сума от търговията. Ако си ги декларира доброволно за последната година до 30 септември ще внесе данък с лихвите от 02.05 до момента на внасяне. Има едно становище на НАП относно третирането на коригиращите декларации. Не е лошо да се запознае с него - касае укриване на данъци и т.н.

Приятна почивка.
Здравейте,

Мисля, че казусът е в дейността. Тази, която бихте искали да упражнявате е търговска. Тя не може да бъде приравнена на отдаването под наем за жилище от физическо лице.

Ако сте държавен служител, не би трябвало да я упражнявате под тази форма. Затова е желателно да прехвърлите правата по ползването на имотите на друго лице, което да ги управлява.

Приятна почивка.
Здравейте,

Не виждам основание за регистрация по ЗДДС в Холандия.

Но вероятно ще Ви се наложи да го направите в България, когато надхвърлите прага от 20 хил.лева за регистрация при ВОП.

Приятна почивка.
Здравейте,

Официално все още не са. Вероятно ще стане. Последно отлагане и от тук нататък или влиза в сила или отменят неща ... винаги всичко е предпоследно.

www.minfin.bg/bg/legislation11/250

Линкът е за проекта за промяна, който е на обществено обсъждане.

Приятна работа или почивка.
Здравейте,

Ако имате основание, винаги възразявайте или направете писмено обяснение за обстоятелствата. В много от случаите това дава отражение на наказателното постановление след това.

За жалост не мога да дам конкретен съвет, ако не познавам АУАН и обстоятелствата по него.

Приятна работа.
Здравейте,

Започва нов тримесечен период от м.06 за 3000 лева данъчен кредит, който ще може да приспаднете или възстановите в м.08.

Приятна почивка.
Здравейте,

Аз не обичам да споря, но ако приемем, че "маркетинг услуги" са приравнени на "рекламни услуги" от чл.21, ал.5, т.б от ЗДДС, то сделката определено не е на територията на страната и няма как да бъде облагаема, включително облагаема със ставка 0. Очевидно не е финансова или застрахователна услуга. Значи не представлява "облагаем оборот" по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС. За да няма някакви съмнения в глава 3 от ЗДДС са изброени всички облагаеми доставки с нулева ставка, освен тези на специален ред на облагане (каквито са туристическите услуги). В тези доставки не влизат "рекламни услуги" за клиенти от трети страни.

Бих препоръчал на колегите, внимателно да огледат договорите и текстовете във фактурите за да не се получи "'грешка в превода" и услугите да се окажат с място на изпълнение територията на страната. В този случай ще трябва до 7 дни след фактурирането да се регистрирате по ЗДДС.

Приятна работа.
Здравейте,

Ако Фирма А притежава дялове от фирма Б и ги продава на фирма В, то фирма А може да фактурира на фирма В дяловете от фирма Б, които продава. В това няма нищо незаконно или странно.

Трябва да подчертаем, че сделката е ОСВОБОДЕНА от една страна и не трябва да се начислява ДДС - чл.45, ал.5 от ЗДДС, а от друга страна законът позволява за този сделки да НЕ СЕ ИЗДАВА фактура - чл.113, ал.3, т.2.  С други думи, ако решите да издадете фактура не трябва да начислявате ДДС и трябва да напишете основанието за това.

Приятна почивка.
Здравейте,

А колко е оборотът Ви за последните два периода включително текущия?

Приятна почивка!
Здравейте,

Идеята е проста - софтуерът на касовите апарати ще генерира автоматично дневен отчет, ако има оборот (не видях никъде задължения да се разпечатва този отчет - значи ще минем на справки за период, но ще е гарантирано, че им дневни отчети с нулиране).

Това е в бъдещето. До въвеждането на тези апарати или промяната на софтуера на вече работещите апарати, "задължените лица" са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране, но може да не поддържат касова книга. Или могат да си ги лепят в касовата книга, но да не ги описват.

Промяната е очаквана, доколкото дневното отчитане изостана в чисто технологично отношение от останалите дейности по наредбата. Аз и до момента в счетоводството използвам месечни подробни отчети, така че няма какво да променя в отчетността.

За радост ще престанат постоянните разправии и обяснения за това как трябва да се водят касовите книги.

Здравейте,

Не знам какво влагате в термина "област". Всяка ТД на НАП разпределя контролните производства по равномерен начин на всичките си офиси (това може да са няколко областни центъра). От друга страна по време на контролното производство на друго лице е възможно да Ви поискат информация директно (обикновено се минава през ТД на НАП в която сте регистрирани). Вероятността да сте сбъркали тяхно писмо със спам е много малка. А ако са използвали системата за връчване на документи по контролни производства, то с отварянето на линк-а Вие сте потвърдили получаването и се смята за дата на връчване. Ако има са прикрепен файл с искането обикновено трябва да върнете писмо с потвърждение за получаването му.

Аз лично бих се обадил да проверя.

Приятна почивка.
Здравейте,

Pay Pal няма нищо общо в случая. Въпросната такса е начислена от китайската фирма и влиза в стойността на придобиване на стоките. Да, тя компенсира китайската фирма за удържаните финансови разходи при получаването на сумата изпратена от Вас, но не представлява финансов разход за дружеството Ви.

Приятна работа.
Това значили, че ако имам картови плащания в онлайн магазина и работя с доставчик на платежна услуга като Борика, Easypay MyPos и д.р. Те са регистрирани в БНБ като лицензирани доставчици на платежните услуги , в този случай мога ли да не издавам касова бележка от ФУ и по този начин да не попадне онлайн магазина по наредна Н-18 и съответно да не го регистрирам в НАП.

За съжаление не. Независимо от тяхната регистрация в БНБ като лицензирани доставчици на платежни услуги, разплащанията с карти не попадат в изброените в Наредба-18 плащания:

- внасяне на пари в наличност по платежна сметка
- кредитен превод
- директен дебит
- наличен паричен превод