Здравейти!
Новорегистрирана фирма иска да се регистрира по ЗДДС доброволно. Какви документи да приложа към заявлението за регистрация? Благодаря, предварително.
Благодаря! Днес изпратих управителя в НАП, за да ги помоли да впишат булстата ръчно в системата си /това по съвет на оператор от НАП/ .... но.....някой го е мързяло, и му казали да чака.
Заявление за електронен подпис.
Здравейте!
Новорегистрирана фирма, кога мога да подам заявление за ел.подпис в НАП?
Фирмата е излязла днес в ТР, но подавайки заявление в НАП ми излиза съобщение, не съществува запис да БУЛСТАТ .... в регистъра на НАП.
Благодаря за отговорите. Явно брутното възнаграждение е било по-ниско от минималния осиг.доход.
В декл. 6 е данъка за миналия месец, но той е непроменен всичките месеци, които проверявам.
Още веднъж благодаря.
Единствената информация която имам е от декл.-1 и 6 ... няма комуникация с бившия счетоводител....  а по декларации осиг.доход е 659...
Работила съм с GoDaddy - би трябвало фактурите ви да са без начислен ДДС и да си го самоначислите с протокол.
Колеги, помагайте! Аз ли нещо пропускам.
Трябва да възстановя ведомост, правена от колега. Имам информация от декларация 1 и декл.6 за август 2018 година.
Осигурителен доход 659 лева, ДОО 8,38%, ДЗПО 2,2% , ЗО 3,2%.
Сумите от декларация 6: 131,79 лв, 32,95, лв52,72 лв., данък 53,42 . Използвам калкулатора на К&К и не мога да изкарам данък 53,42. Излиза ми 56,82 лв. Какво пропускам?
Благодаря ви!
Благодаря! И аз така мисля, трябва фирмата да е отговора и да декларира.... Още веднъж благодаря.
Да, работило е. Трябвало е да удържат осигуровки , но не са удържали.
Здравейте!
ФЛ, което е СОЛ само няколко дни от м.януари.
През 2018 има доходи от трудови правоотношения и два граждански договора /извън месеца, когато е СОЛ/. По единия граждански договор не са удържани осигуровки на лицето. Следва ли да си ги изчисли и довнесе тези осигуровки?

Здравейте!
Как да издам служебна бележка на лице, което е получило награда?
Служебната бележка е по чл.45 ал. 7 от ЗДДФЛ, но въпросът ми е, ако лицето е получило награда 100 лева, и сме му удържали данък 10 лева, то какво следва да запиша в бележката... и къде в нея да посоча удържания данък?
Благодаря за съдействието.
Прикачам бланката на сл.бел. чл. 45 ал. 7  за улеснение.
Здравейте! Ще използвам темата и за моя въпрос.
Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стока/списания/ на клиент, който желае стоката да пътува до Франция, а фактурата да се издаде на Руска фирма.
Как трябва да се оформи сделката? Фактура към руската фирма с ДДС 0%? Но пък няма да имаме митническа декларация, защото стоката ще пътува за Франция? Трябва ли тази сделка да се отрази в интрастат декларацията?
Здравейте!
Имам закупена стока от ЕС, от нерегистриран доставчик.
Нали, не следва да отразявам фактурата в ДДС?
Броя прикачени файлове ми е коректен.
Открих, къде е проблема.
Прикачвайки декларацията от другия родител, съм избрала "друг документ" , а не "декларация от ..."...

Благодаря!
Здравейте, ще използвам темата.
Подавам с ПИК декларация на ФЛ с данъчно облекчение за деца. Дава ми грешка - Декларацията от другия родител, не съответства на броя отбелязан в т.1 част III от Образец 2005.
Декларацията е една, в Образец  2005 съм отбелязала 1. Прикачила съм общо 3 документа - тази декларация и 2 сл.бележки.
Някой има ли идея на какво се дължи грешката - софтуерно, формата на сканираните документи ли да променя,......
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля за съвет.
Здравейте!
Имам следния казус. Организация с нестопанска цел, финансира ООД за направата на филм. Не съм сигурна, дали договора ще бъде за финансиране или за спонсорство.
Моля за коментар: ООД –то трябва да издаде фактура, съответно да отрази финансирането като приход, да реализира проекта, отразявайки си съответните разходи, да плати данък печалба. Има ли други данъчни тежести по тази сделка според вас? Пропускам ли нещо?
Предварително ви благодаря!
Здравейте!
СОЛ, цяла година се самоосигурява върху 420 лева.
Получава възнаграждения за авторско право – 40% НПР и други извънтрудови  25% НПР. През годината не са му удържани нито осигуровки, нито данък /защото е СОЛ/.
Моля за съвет, при попълване на таблицата за изравняване на осигуровките, в колона 5 „Осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски“, следва ли да се включва сумата за авторските му възнаграждения, т.е. лицето ще довнася ли осигуровки за получените доходи като автор?
Благодаря вИ!
Някой ще се включи ли с мнение?
Моля за съвет, че съвсем съм се шашнала.
Нерегистрирана по ЗДДС  българска фирма, извършва услуга на нерегистрирана по ЗДДС фирма от ЕС.
Трябва ли българската фирма, преди да направи услугата да се регистрира по ЗДДС по чл. 97а?