Ако осигурителят продължава да съществува или пък надлежно си е предал документите в архива, ок , няма проблем. В нашия случай не търсят УП3 за втората категория. Откъде да им го намерим това решение за регистрация на фирмата? И въобще фактът, че осигурителната книжка си е попълнена коректно, още повече заверена от техен колега, процентите сочат втора категория труд, това не им ли е достатъчно? Човекът ще обясни в писмо естеството на работа, строяли са 7-етажна сграда, бил е и кофражист, и зидаро-мазач, само дето в осигурителната книжка пише само Строител.
Здравейте! Мой близък ще закупува осигурителен стаж по чл 9а от КСО. От 1996 до 1998 г. има попълнена и заверена осигурителна книжка от частна фирма, длъжност Строител, процентите ДОО са съответстващи за втора категория труд. От НОИ сега му искат съдебно решение на фирмата и удостоверение, в което да е уточнена заеманата от него длъжност. Невъзможно е да намерим контакт с фирмата, аз дори не я намирам в Търговския регистър. Инспекторката казва, че ако не представим съдебно решение за регистрация, в което да има опомената строителна дейност, стажът му ще бъде сметнат за трета категория. Според вас какъв е начинът човекът да си защити категорията труд? Благодаря!
Благодаря. Направих справка с ПИК към НОИ на лицето, те са си направили корекцията януари 2018 след предписание за д1 от тях. Но в писмото от работодателя пише само - във връзка с писмо на НОИ /което и служителя има/ следва да възстановите 56лв. Иначе щели да предприемат последващи действия, свързани с ГПК. Без конкретика откъде идват тези 56 лв, а по писмото на НОИ разбирам, че е за трите дни, които не трябвали да бъдат в 16А клетка.  "Плаши Пейо гаргите" ли е, според вас?
Здравейте, ще се радвам да споделите мнение. Служител напуска м.11.2017 година работодателя. Вчера получава писмо, че трябва да върне 56лв на бившия работодател заради погрешно начислено възнаграждение за първите 3 дни от болничен, който е продължение, не първичен и по тяхна грешка са му начислени тези 3 дни. Болничният е от март 2017г. , представен в срок. Чудя се дали човекът може да откаже връщането на тези пари, тъй като "Съгласно чл. 271, ал.1, работникът не е задължен да връща добросъвестно получени суми за трудово възнаграждение по трудовото правоотношение. Съгласно чл. 8, ал. 2 КТ – добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното.
Т.е. работодателят следва да докаже, че работникът е получил тези пари недобросъвестно. Да са добросъвестно получени означава, че работникът не е знаел или според обстоятелствата не би могъл да знае към момента на получаването им, че тези суми са недължими, без значение дали причината за незнанието на работника се дължи на обикновено незнание, незаинтересуваност или пък на доверие, че работодателят коректно е изчислил дължимите му суми.
В случая грешката е направена от специалиста по ТРЗ във фирмата и работодателят няма право да удържи внесената погрешно сума."
Благодаря, и аз така мисля  :good:
Мисля да направим следното:
За 2018 му декларирам доходът от продажба и субсидиите с 60% НПР и приспадам направените двумесечни вноски за здравно осигуряване. Това ще бъде ли проблем, тъй като към момента той не е с активно осигуряване, прекъснал е дейността. Не мога да го убедя да се осигурява целогодишно, затова  ще му пусна възобновяване от май 2019 до октомври 2019, когато според него упражнявал трудова дейност. Бъркам ли някъде, пропускам ли нещо? Благодаря!
Здравейте, повдигам темата. При мен дойде регистриран ЗП пенсионер с реализирана продукция десертно грозде и субсидия през 2018г. В годините назад предишният счет му е възобновявало и прекъсвало дейността, като е декларирал, че упражнява трудова дейност само два месеца в годината. И така всяка година. ГДД са подавани с 40% НПР и без приспадане на авансовите вноски по ЗЗО. Аз нямам много опит със земеделците, но въпреки това според мен нещата не са ОК. Какъв е тоя филм с прекъсване на осигуряването и активирането му само за 2 месеца, когато е гроздобера? И как би могло да се докаже, че през останалото време ЗП не е упражнявал дейност, свързана например с резитба, оране и т.н. 
Здравейте! Благодаря на всички за помощта - получих решението от НОИ и размерът на обезщетението е съвсем близо до това, което си сметнах с ваша помощ. Има друго обаче, което ме притеснява - пишат осигурителен стаж 2год и 9 месеца, явно не включват в него двете ми майчинства /2009 - 2013г./ Аз ги ползвах като СОЛ /ако това има някакво значение/. Според тях имам право на 4 месеца пълна борса, а аз се надявам да се включва и периодът на майчинство и да е поне 6 месеца. Да обжалвам ли решението на НОИ? Благодаря!
Т.е. 300 /за трите дни като съветник/ + 357 /за останалите 17, ако МРЗ тогава е била 420лв/, става 657лв базата за месеца, която ще се взима предвид при изчисляването. Ако е така, ще е супер, притеснявам се да не е само осигуряването като съветник.
Благодаря, Оса! Не съм ползвала такъв отпуск, а от 2017 год вече не съм СОЛ, нито съдружник в дружеството. За месеците като общински съветник - пример: 3 дни с осигурителен доход напр. 300лв, посочени са с начало и край на осигуряването, видях от справката в НОИ. Ако месецът е с 20 работни дни, за останалите 17 МРЗ ли се взима при определяне на обезщетението за безработица? Или аз нещо се бъркам.
Здравейте! За първи път се регистрирам като безработна и имам няколко въпроса, ще се радвам и ще съм благодарна, ако ми отговорите. Имам 9-те месеца за последните 15 с вноски във фонд "Безработица". Регистрацията ми е от 29-ти май, ТД ми е прекратен по чл.71,ал1 от КТ. Ситуацията 24 месеца назад изглежда така:
април 2016 - януари 2017 - СОЛ и осигуряване по 2-3 дни в месеца като общински съветник. За тези дни имам % безработица.  За останалите осигуряване като СОЛ, но то не се взима предвид, доколкото разбрах. За останалите дни от въпросните месеци /прези които съм била СОЛ/ ще важи ли това: " за времето, през което лицето не е осигурено за безработица – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период"
февруари 2017 - 26 април 2018 - трудов договор, прекратен по взаимно съгласие
02 май 2018 - 28 май 2018 - трудов договор, прекратен по чл.71, ал.1
Проблем ли е, че имам пауза между двата последни договора /реално само 27-ми април/? При определяне на обезщетението месечния облагаем доход ли се взима, или осигурителния? Благодаря!
Мисля, че няма вариант, ако сте стъпали и ден в конкретното тримесечие, да не го дължите. Но поне може да отпишете останалото време до края на годината. И всъщност точно с тази декларация за промяна на обстоятелствата посочвате, че пракратявате дейност в община А. Защото според мен може да имате една и съща дейност и в двете общини, по едно и също време.
Здравейте, мозъци! Дайте малко и на мен от сивото, че преливам от пусто в празно. ЕТ с патентна дейност, нерегистриран ЗП, по банковите платежни хващам, че получава субсидии от СЕПП. Бил е регистриран преди години, но не подновява регистрацията. Та така, въртят ми се няколко варианта:
1. ГДД с прил 7 и прил 3 /40% НПР на субсидията+ продадената продукция, ако има, ябълки май отглежда/.
2. Прил 7 и прил 6 /ако само е усвоил субсидията без да ги вложи в земеделие/
3. През ЕТ. Субсидията като приход от финансиране.
 Чета, че няма как да си търговец за ресторантьорска дейност например, а в друга да избягаш от търговския статут. В същото време си мисля, ако това ФЛ продаде имот, означава ли, че продажбата му трябва да мине през счетоводството на ЕТ-то?


А рег ЗП ФЛ с доход от трудови правоотношения и от непреработена продукция си попълва само колона 3 и 4, нали? И всъщност 7-6 е отрицателно число, защото този доход от НЕпрепработена продукция не се посочва никъде в таблиците. За първи път ми е ЗП, не се смейте  :smile1:
Здравейте! Ако ЕТ на патент с оборот 48хил в последните 12мес, е в същото време регистриран ЗП и има издадена фактура за реализацията си за 3хил, трябва ли да се рег по ДДС?
Здравейте, повдигам темата, защото съм втрещена! Чета наредбата, според която осигурител с до 9 болнични на месец може да подава без КЕП - файлът на електронен носител в ТД на НОИ. И така, имам нова версия на ПП, генерирам 1бр файл ХМЛ на прил.9 /тествам го в нои - файлът може да бъде записан/, него записвам на флашката. Принтирам си придружителното писмо /прил.12/, но ПП не ми вади втори файл на писмото, така както беше до 31дек.2015. Леко притеснена звъня на фирмата, която прави продукта, за да питам така ли е. И от там ми казват, че най-вероятно ще бъда върната, защото не приемали на ръка. Моля ви, кажете има ли някой, който е подавал болнични по новия ред но без КЕП и освен ХМЛ файлът на електронен носител и придружителното писмо на хартиен, нещо друго трябва ли? И въобще такъв ли е реда? В НОИ не вдигат телефоните. Благодаря!