Здравейте,
имам да плащам лихва за неправилно изчислен корпоративен данък за 2020г.
Същата сметка и код за вид плащане ли ползвам, както и за данъка?
Здравейте, моля за помощ.
През м.април имаме МД по внос. Внесена е правилната сума, но в СД по ДДС е отразена грешно по-малка сума. Откривам грешката след приключване на периода. Как да коригирам?
Ако включа в дневниците за м.май тази МД със знак минус се чудя какъв да е кода на документа : 07-МД или 03-кредитно. Смятам да я включа със знак минус - с грешната сума и със знак плюс - за вярната. Съвети?
Здравейте,  При нас ситуацията е аналогична: новорегистрирана фирма , приходи - 0, разходи - 200лв. Но има 7000 лв аванс за изграждане на ДМА.
И поради това според мен не изпълнява условието :
"в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;"
И съответно подава :
1.ГДД в НАП - до 30.06.
2.Декларация за приходи и разходи под 500лв - за НСИ - до 30.06.
3. Нулев отчет - за ТР - до 30.09.
Пропускам ли нещо?
Здравейте,
Имам колега, боледува от КОВИД.
Беше 1 седмица в къщи, после се влоши и постъпи в болница.
Днес донесе болничните - от 27.03. до 02.04. първичен, за домашното лечение
и от 03.04. до 29.04. за болничното лечение, но отново е написан като първичен.
Не трябва ли втория болничен да е продължение? И в двата болнични ли ще има по 3 дни от работодател?
Новорегистрирано ООД( 10.2020 ), има регистрация и по ДДС.
Все още не е започнало дейност.
За 2020г. има  2-3 фактури за разход – за печат, за е-подпис – общо стотина лв. Има и 1 фактура за аванс – 8000 лв. – за предстоящо изграждане на ДМА.
Всичките фактури все още не са включвани в СД по ДДС. Подавани са нулеви декларации по ДДС.
Чудя се какви годишни отчети трябва да подам.
Новорегистрирана фирма , собственика се осигурява на  максимума на друго място.
Фирмата все още няма приходи, има 3 фактури за разход.
Кога трябва да подаде декларация за начало на осигуряване?
Здравейте,
Имам съдружник в ООД, който до 30.06.2020 е на труд.договор, а от 01.07.2020 е СОЛ само със здравно върху 610 лв.
Направих справката от ТРЗ програмата и за това лице не се попълват суми за год.дан.основа - т.8.1., 8.3., 17, също и т.18  - дължим данък. Има сума само в т.22 - внесен данък - това е данъка, който се отнася за периода м.01-06.
Това е така, защото в  т.7 Работодател към 31.12. няма отметка - към 31.12. лицето е СОЛ.
Така ли трябва да изглежда справката?
Здравейте, имам нужда от помощ!
Направили сме износ за Израел през декември 2020.
Стоките са изпратени.
Оказва се, че във фактурата сме допуснали грешка и е посочена по-висока цена.
Освен кредитно известие с корекция на цената какво друго е необходимо да направя.
Притеснява ме, че това е сделка с трета страна, има митническа декларация и т.н.т.
Здравейте,
Имаме служителка, която беше по майчинство до 08.11.2019г.
След това реши да си вземе накуп неизползвания платен отпуск за 2017, 2018 и 2019г. и отсъства  до 03.02.2020г.
После си взе полагаемия неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год. От 22.09.2020 е на работа. Колко платен отпуск ще ѝ се полага за 2020год.?
Здравейте,
Имаме служителка, която след изтичане на майчинството си взе неплатен отпуск за гледане на дете - от 02.2020 до 23.09.2020. От 24.09.2020 е на работа отново. Работила е 5 дни и от 01.10.2020 излиза болничен за гледане на дете. Има ли право на обезщетение за болничния?
Финал на темата ми от 15.03.2017г. След няколко съдебни дела разходите за въпросните ДА са признати. Сумата е преведена по банковата ни сметка.
Тези активи обаче са Софтуер, с амортизация 50%, която е начислена за 2017 и 2018 г. , т.е. тези активи са вече амортизирани напълно.
Как да отразя промените в ситуацията?
1.   На 10.08.2020 отнасям сумата по сметка 753 - Финансиране за дълготрайни активи – 503/753.
2.   На 31.12.2020 формирам приход от финансиране - 753/705.
3.   Не начислявам разходи за амортизация за тези активи - те са амортизирани .
4.   На 31.12.2020 коригирам ДАП , като  стойността на тези активи ще бъде вече само със сумата на самоучастие, а не с цялата стойност. В САП не коригирам нищо - там активите са по цена на придобиване.
Има ли още нещо, което пропускам?
Здравейте, имам следния казус:

Фирмата ни си купува стока от Китай. Получаваме проформа за предварително плащане, плащаме през валутната сметка на фирмата.
Днес стоката пристига- с куриер UPS, без придружаващи документи. От номера на товарителницата става ясно, че пратката е тръгнала от Белгия.
И сега се чудя какво да я правя: не е внос, защото тези стоки вече са "влезли" в ЕС.
Не е и ВОП, защото освен китайската фирма нямам друг, европейски доставчик .
Някакви идеи?
Здравейте,
Поръчваме материали от фирма в Китай. Стоката е на стойност 180 USD и е платена предварително от банковата сметка на фирмата. Имаме и фактура.
Днес пристига куриера и носи пратката. Предполагам, че доставчика е изпратил пратката с ниска стойност и затова няма митн. освобождаване.
Обичайната практика е да си направим митническа декларация, внасяне на ДДС и т.н.т.
Как се процедира обаче в този случай?
Здравейте, имаме следната ситуация :
Сделка за износ, направена е митн.декларация, стоките напускат страната, износа е закрит.
Стоките са за Дубай, там при пристигането на пратката местните митн.служби изискват документи за освобождаване на стоката, които нашите клиенти не притежават. В крайна сметка клиента иска да върне пратката.
За фактурата мисля, че е ясно – КИ за връщане на стоката, включвам в съответния дан.период със знак минус.
Въпросът ми е какво се случва с митническата декларация и как процедирам там. Сумата не е малка и не е удачен варианта да си „внеса“ обратно моите стоки, тъй като ще дължим ДДС за стоките.
Благодаря предварително!
Така описана ситуацията изглежда като ишлеме - чл.21 ал.2. В Дн Прод се включва в колона 22, в СД по ДДС - клетка 17. Участва във ВИЕС, в колона 5. Фактурирате само положения труд.
В колона Стойност в лв. е Цялата сделка: стока+транспорт. В колона Статистическа стойност е само стойността на стоката. Така при сделки EXW двете колони би следвало да са с една и съща стойност.
Имаме сделка за износ с фирма от Дубай, ОАЕ. Плащането получаваме от лице от Лондон, Великобритания. Пратката ще пътува към Дубай. Има ли нещо особено, което да имам предвид? Как да оформя фактурата, така че да няма двусмислици при евентуална проверка?
Благодаря предварително!
Покупка: чл.82 ал.2 ЗДДС, правиш протокол по чл.117 ал.1. Фактурата не участва в дневниците, а само протокола. В дневниците се включва - Дн.прод. - колони 9,10,14,15, Дн.пок. - колони 10,11. В СД по ДДС - дан.основа е в кл.12 и 31, а данъка - в кл.22 и 41.
А продажбата си е както всички продажби в БГ.